19 - 12'’ Version: Översätt på Svenska och låttext - Paul Hardcastle

Översättningen av 19 - 12'’ Version - Paul Hardcastle på Svenska och original text avlåten
19 - 12'’ Version: Italiensk Översättning och text - Paul Hardcastle Italiensk
19 - 12'’ Version: Engelsk Översättning och text - Paul Hardcastle Engelsk
19 - 12'’ Version: Spanska Översättning och text - Paul Hardcastle Spanska
19 - 12'’ Version: Franska Översättning och text - Paul Hardcastle Franska
19 - 12'’ Version: Tysk Översättning och text - Paul Hardcastle Tysk
19 - 12'’ Version: Portugisiska Översättning och text - Paul Hardcastle Portugisiska
19 - 12'’ Version: Ryska Översättning och text - Paul Hardcastle Ryska
19 - 12'’ Version: Holländska Översättning och text - Paul Hardcastle Holländska
19 - 12'’ Version: Svenska Översättning och text - Paul Hardcastle Svenska
19 - 12'’ Version: Norska Översättning och text - Paul Hardcastle Norska
19 - 12'’ Version: Danska Översättning och text - Paul Hardcastle Danska
19 - 12'’ Version: Hindi Översättning och text - Paul Hardcastle Hindi
19 - 12'’ Version: Putsa Översättning och text - Paul Hardcastle Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av 19 - 12'’ Version - Paul Hardcastle på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av 19 - 12'’ Version
by Paul Hardcastle

In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war but it wasn't
It was different in many ways, as so were those that did the fighting
In World War II the average age of the combat soldier was 26
In Vietnam he was 19
In-in-in Vietnam he was 19
The shooting and fighting of the past two weeks continued today
25 miles west of Saigon
I really wasn't sure what was going on
Ni-ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
In Vietnam the combat soldier typically served
A twelve month tour of duty
But was exposed to hostile fire almost everyday
Ni-ni-ni 19, Ni-ni-ni 19
Hundreds of thousands of men who saw heavy combat
In Vietnam were arrested since discharge
Their arrest rate is almost twice that of non-veterans of the same age
There are no accurate figures of how many of these men
Have been incarcerated
But a Veterans Administration study
Concludes that the greater of vets
Exposure to combat could more likely affect his chances
Of being arrested or convicted
This is one legacy of the Vietnam War
All those who remember the war
They won't forget what they've seen
Destruction of men in their prime
Whose average was 19
De-de-destruction
De-de-destruction
War, war
De-de-destruction, wa, wa, war, wa, war, war
De-de-destruction
War, war
After World War II the men came home together on troop ships

But the Vietnam vet often arrived home within 48 hours of jungle combat
Perhaps the most dramatic difference between
World War II and Vietnam was coming home
None of them received a hero's welcome
None of them received a heroes welcome, none of them, none of them
Ne-ne-ne, ne-ne-ne, none of them, none of them, none of them
None of them received a hero's welcome
None of them received a hero's welcome
According to a Veteran's Administration study
Half of the Vietnam combat veterans suffered from what
Psychiatrists call
Post-Traumatic-Stress-Disorder
Many vets complain of alienation, rage or guilt
Some succumb to suicidal thoughts
Eight to ten years after coming home
Almost eight hundred thousand men are still fighting the Vietnam War
De-de-destruction
Ni-ni-ni 19, 19, ni19 19
19, 19, 19, 19
Ni-ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
When we came back it was different, everybody wants to know
'How'd it happened to those guys over there
There's gotta be something wrong somewhere
We did what we had to do
There's gotta be something wrong somewhere
People wanted us to be ashamed of what it made us
Dad had no idea what he went to fight and he is now
All we want to do is come home
All we want to do is come home
What did we do it for?
All we want to do is come home
Was it worth it

Översättning på Svenska av låten
19 - 12'’ Version by Paul Hardcastle

1965 verkade Vietnam bara som ett nytt utländsk krig men det var inte
Det var annorlunda på många sätt, liksom de som gjorde striderna
Under andra världskriget var stridsoldatens medelålder 26 år
I Vietnam var han 19
In-in-in Vietnam var han 19
De senaste två veckornas skjutning och strider fortsatte idag
25 mil väster om Saigon
Jag var verkligen inte säker på vad som hände
Ni-ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
I Vietnam tjänade stridssoldaten vanligtvis
En tolvmånaders tjänstevisning
Men utsattes för fientlig eld nästan varje dag
Ni-ni-ni 19, Ni-ni-ni 19
Hundratusentals män som såg tunga strid
I Vietnam arresterades sedan ansvarsfrihet
Deras arresteringsgrad är nästan dubbelt så stor som för icke-veteraner i samma ålder
Det finns inga exakta siffror för hur många av dessa män
fängslade
Men en veteranadministrationsstudie
Slutsatsen att den större av veterinärer
Exponering för strider kan mer sannolikt hans chanser
Att bli arresterad eller dömd
Detta är ett arv från Vietnamkriget
Alla som kommer ihåg kriget
De kommer inte att glömma vad de har sett
Förstörelse av män i sin bästa tid
Vems genomsnitt var 19
Avförstörelse
Avförstörelse
Krig, krig
Avförstörelse, wa, wa, krig, wa, krig, krig
De-de-destruktion
Krig, krig
Efter andra världskriget kom männen hem tillsammans på truppfartyg

Men Vietnam veterinären kom ofta hem inom 48 timmar efter djungelstriden
Den kanske mest dramatiska skillnaden mellan
andra världskriget och Vietnam var att komma hem
Ingen av dem fick hjältevälkommen
Ingen av dem fick ett hjältevälkommen, ingen av dem, ingen av dem
Ne-ne-ne, ne-ne-ne, ingen av dem, ingen av dem, ingen av dem
Ingen av dem fick hjältevälkommen
Ingen av dem fick hjältevälkommen
Enligt en veteranadministrationsstudie
Hälften av stridsveteranerna i Vietnam led av vad
Psykiatriker kallar
Posttraumatisk stressstörning
Många veterinärer klagar över alienation, ilska eller skuld
Några faller under självmordstankar
Åtta till tio år efter att ha kommit hem
Nästan åtta hundra tusen män kämpar fortfarande med Vietnamkriget
Avförstörelse
Ni-ni-ni 19, 19, ni19 19
19, 19, 19, 19
Ni- ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
När vi kom tillbaka var det annorlunda, alla vill veta
'Hur hände det med de killar där borta
Det måste finnas något fel någonstans
Vi gjorde vad vi var tvungna att göra
Det måste vara något fel någonstans
Folk ville att vi skulle skämmas för vad det gjorde oss
Pappa hade ingen aning om vad han gick för att slåss och han är nu
Allt vi vill göra är att komma hem
Allt vi vill göra är att komma hem
Vad gjorde vi det för ?
Allt vi vill göra är att komma hem
Var det värt det

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten 19 - 12'’ Version Vi är glada!

KREDITER

Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Paul Hardcastle

19 - 12'’ Version: ’’Översättning och text - Paul Hardcastle

19 - 12'’ Version

19 - 12'’ Version är den nya singeln till Paul Hardcastle taget från albumet '19 The 30th Anniversary Mixes' .

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Paul Hardcastle

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!