Summer Belongs To You: Översätt på Svenska och låttext - Phineas And Ferb

Översättningen av Summer Belongs To You - Phineas And Ferb på Svenska och original text avlåten
Summer Belongs To You: Italiensk Översättning och text - Phineas And Ferb Italiensk
Summer Belongs To You: Spanska Översättning och text - Phineas And Ferb Spanska
Summer Belongs To You: Franska Översättning och text - Phineas And Ferb Franska
Summer Belongs To You: Tysk Översättning och text - Phineas And Ferb Tysk
Summer Belongs To You: Portugisiska Översättning och text - Phineas And Ferb Portugisiska
Summer Belongs To You: Ryska Översättning och text - Phineas And Ferb Ryska
Summer Belongs To You: Holländska Översättning och text - Phineas And Ferb Holländska
Summer Belongs To You: Svenska Översättning och text - Phineas And Ferb Svenska
Summer Belongs To You: Norska Översättning och text - Phineas And Ferb Norska
Summer Belongs To You: Danska Översättning och text - Phineas And Ferb Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Summer Belongs To You - Phineas And Ferb på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Summer Belongs To You
by Phineas And Ferb

Phineas: It's been a long, long day
And there were moments when I doubted
Isabella: That we'd ever reach the point
Where we could laugh and sing about it
Phineas and Isabella: Now the sun is set on this
Another extraordinary day
And when it comes around again
You know I'll

Tell me what'cha wanna do today
All we need is a place to start
If we have heart, we'll make it
'Cause we're not messing around

Yes we can dream it, do it, build it, make it
I know we can really take it
To the limit before the sun goes

Phineas: As soon as you wake up you gotta make your move
Isabella: Don't miss the beat, just get into the groove
Phineas and Isabella: The sun is shining, there's a lot that you can do

There's a world of possibilities outside your door
Why settle for a little? You can get much more
Don't need an invitation; every day is new
Yes, it's

Summer belongs to you!
Summer belongs to you!
Summer belongs to everyone, so have some fun
There's nothing better to do
Summer belongs to you!

Candace: All right, I'm taking a verse
Phineas: Be my guest!

Candace: I traveled halfway 'round the world
And almost turned and ran away
But you helped me get my courage back
So now I've got to say

That though I've often thought of you
As just a nuisance and a bother
Today I can't imagine
Having better little brothers!

And you've gotta believe in something

So today I believed in you
And you came through; we made it
I've never been so
Phineas: Never been so

Candace: I know at first it seemed implausible
But we accomplished the impossible
Now there's something that I've gotta say out

Time is what you make of it, so take a chance
Phineas: That's it!
Candace: Life is full of music so you ought to dance
Phineas: She's got it!
Candace: The world's a stage and it is time for your debut
Phineas: By Jove, I think she's got it!

Candace: Don't waste a minute sitting on that chair
Phineas: Yeah!
Candace: The world is calling, so just get out there
Phineas: That's what I'm talking about!
Candace: You can see forever, so your dreams are all in
Phineas: Yes it's

Phineas, Isabella and Candace: Summer belongs to you!
Summer belongs to you
Summer belongs to everyone, so have some fun
There's nothing better to do

Phineas and Isabella: Summer belongs to you
Summer belongs to you
Summer belongs to boys and girls all around the world
We wouldn't say it if it wasn't true
Summer belongs to you

Ferb: Baby, baby, baby, baby
Phineas and Isabella: Summer belongs to you!
Summer belongs to you
Whatever you want to do, you make the rules
You've got the tools to see it through
Summer belongs to you
Summer belongs to you
Just remember that you can do it and when you're through
It will change your point of view
Summer belongs to you!

Översättning på Svenska av låten
Summer Belongs To You by Phineas And Ferb

Phineas: Det har varit en lång, lång dag
Och det fanns stunder när jag tvivlat
Isabella: Att vi någonsin skulle nå den punkt
Där vi kunde skratta och sjunga om det
Phineas och Isabella: Nu solen ligger på denna
En extra dag
Och när det kommer igen
Du vet att jag kommer

Tell mig what ' cha vill göra idag
Allt vi behöver är en plats att starta
Om vi har hjärta, vi ska göra det
'För vi är inte att leka

Yes vi kan drömma det, gör det, bygga den, gör det till
Jag vet att vi verkligen kan ta det
Till gränsen innan solen går

Phineas: Så fort du vaknar du måste göra ditt drag
Isabella: missa inte vispa, bara få i spåret
Phineas och Isabella: solen skiner, det är en hel del som du kan göra

det finns en värld av möjligheter utanför din dörr
Varför nöja sig med lite? Du kan få mycket mer
Behöver inte en inbjudan; varje dag är ny
Ja, det är

Summer tillhör dig!
Sommaren tillhör dig!
Sommaren tillhör alla, så ha lite kul
Det finns inget bättre att göra
Sommaren tillhör dig!

Candace: okej, jag tar en vers
Phineas: be my guest!

Candace: jag rest halvvägs runt världen
Och nästan vände och sprang bort
Men du hjälpte mig att få tillbaka mitt mod
Så nu har jag fått säga

That men jag har ofta tänkt på dig
Som bara en plåga och en bry sig
Idag kan jag inte tänka mig
Med bättre små bröder!

och jag måste tro på något

Så idag har jag trodde på dig
Och du kom med, vi gjorde det
Jag har aldrig varit så
Phineas: Aldrig varit så

Candace: jag vet vid det första verkade det osannolika
Men vi åstadkommit det omöjliga
Nu finns det något som jag måste säga, ut

Time är vad du gör det till, så ta en chans
Phineas: det är det!
Candace: Livet är fullt av musik, så du borde dans
Phineas: Hon har fått det!
Candace: världen är en scen och det är dags för debut
Phineas: Av Jove, jag tror att hon har det!

Candace: slösa inte en minut att sitta på den stolen
Phineas: Ja!
Candace: världen är ringa, så det är bara att komma ur det
Phineas: Det är vad jag talar om!
Candace: Du kan se för evigt, så att dina drömmar är allt i
Phineas: Ja det är

Phineas, Isabella och Candace: Sommaren tillhör dig!
Sommaren tillhör dig
Sommaren tillhör alla, så ha lite kul
Det finns inget bättre att göra

Phineas och Isabella: Sommaren tillhör dig
Sommaren tillhör dig
Sommaren tillhör pojkar och flickor runt om i världen
Vi skulle inte säga det om det inte var sant
Sommaren tillhör du

Ferb: Baby, baby, baby, baby
Phineas och Isabella: Sommaren tillhör dig!
Sommaren tillhör dig
Vad du än vill göra, gör du reglerna
Du har fått verktyg för att se det genom
Sommaren tillhör dig
Sommaren tillhör dig
Kom bara ihåg att du kan göra det, och när du genom
Det kommer att ändra din åsikt
Sommaren tillhör dig!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Summer Belongs To You Vi är glada!

Phineas And Ferb

Summer Belongs To You: ’’Översättning och text - Phineas And Ferb
Phineas och Ferb är en animerad musikal-komedi-serie skapad av Dan Povenmire och Jeff 'Swampy' Marsh som sändes på Disney Channel från augusti 17, 2007 den 12 juni 2015. Det stjärnor Vincent Martella röst som Phineas Flynn, som arbetar med steg-bror Ferb Fletcher (spelad av Thomas Sangster) för att skapa dagliga projekt. Phineas syster Candace (röst av Ashley Tisdale) försök att 'bust' dem genom att visa dem till sin mor, Linda Flynn-Fletcher (spelad av Caroline Rhea), men till ingen nytta. Samtidigt, B tomten nästan alltid består av Flynn-Fletcher family pet näbbdjuret Perry (även känd som Agent P, som framfördes av Dee Bradley Baker) smyga ut till folier de onda system av Dr. Heinz Doofenshmirtz (spelad av Dan Povenmire) som ledamot av djur brottsbekämpning organisation OWCA (Organisation Utan en Cool Förkortning).

Summer Belongs To You

Phineas And Ferb har publicerat en ny låt med titeln 'Summer Belongs To You' taget från albumet 'Phineas and Ferb: Summer Belongs To You!' publicerad Måndag 29 Juni 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

8 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • Summer Belongs to You

Andra album av Phineas And Ferb

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Phineas and Ferb: Songs From The Hit Disney TV Series.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Phineas And Ferb

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!