Razor Blades: Översätt på Svenska och låttext - Prevail

Översättningen av Razor Blades - Prevail på Svenska och original text avlåten
Razor Blades: Italiensk Översättning och text - Prevail Italiensk
Razor Blades: Engelsk Översättning och text - Prevail Engelsk
Razor Blades: Spanska Översättning och text - Prevail Spanska
Razor Blades: Franska Översättning och text - Prevail Franska
Razor Blades: Tysk Översättning och text - Prevail Tysk
Razor Blades: Portugisiska Översättning och text - Prevail Portugisiska
Razor Blades: Ryska Översättning och text - Prevail Ryska
Razor Blades: Holländska Översättning och text - Prevail Holländska
Razor Blades: Svenska Översättning och text - Prevail Svenska
Razor Blades: Norska Översättning och text - Prevail Norska
Razor Blades: Danska Översättning och text - Prevail Danska
Razor Blades: Hindi Översättning och text - Prevail Hindi
Razor Blades: Putsa Översättning och text - Prevail Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Razor Blades - Prevail på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Razor Blades
by Prevail

Malia May andamp; Prevail
Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Prevail
Death charge, extra large, play you like a deck of cards
Jokers wild aces, hide razor blades on the street
Focus now, Spasefase, Ol’ City Rocker beats
Focus now, Spasefase, Ol’ City Rocker beats
VIP, REB, AIL
Compared to me you’re mute, compute, dude you can’t speak or spell
Cannonball Crush, hush all my critics
Dust to ash, back to the future, I’ll be back in a minute
The Victorian DeLorean prototype
Silverback gorilla/guerrilla warfare when I smash the mic
Ghost in the afterlife, transparent apparitions
Cops on the walkie-talkie talking ‘bout my position
Send in the air support, high speed chase
freeways, I don’t need no place
This is hell on earth, won’t be safe
Release EPs like New York mixtapes
Spasefase, yeah!
Malia May andamp; Prevail
Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorbladesDeep water circles by dorsal fins, coral reefs
Barracudas, piranhas
Mortal sins, no relief
Freddy versus Jason, Elm Street, Friday thirteenth
Yeah my name’s Prevail so that’s why I won’t face defeat
Cannonball Crush like a passenger train
Lady’s see me then go gaga, but that’s not my name
Rocks cut your face, baseball bat your brains
No, not that again. Aim, take shot at fame, bang!
When the battle axe swings y’all gonna feel it
So much blood on the floor and the ceiling
Butcher knives and cleavers
Give the lives to the reaper, reunite with the people
Stop breathing, when the oxygen stop
Your heartbeat starts to beat like Planet Rock
So I’m popping the lock then I’m robbing the safe
I’ma talk how I want
This project Spasefase, yeah!
Malia May andamp; Prevail
Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades

Översättning på Svenska av låten
Razor Blades by Prevail

Malia May andamp; Prevail
Dans på en gata med rakblad

Dans på en gata med rakblad


Dans på en gata med rakblad

Dans på en gata med razorblades


Prevail
Dödsavgift, extra stor, spela dig som en kortlek
Jokers vilda ess, dölj rakblad på gata
Fokusera nu, Spasefase, Ol 'City Rocker slår
Fokusera nu, Spasefase, Ol' City Rocker slår
VIP, REB, AIL
Jämfört med mig är du tyst, beräkna, kille du kan inte prata eller stava
Cannonball Crush, tyst alla mina kritiker
Damm till aska, tillbaka till framtiden, jag är tillbaka om en minut
Den viktorianska DeLorean-prototypen
Silverback gorilla / gerillakrig när jag krossar mikrofonen
Spöket i efterlivet, transparenta uppenbarelser
Poliser på walkie-talkie som pratar om min position
Skicka in luftstödet, höghastighetsjakt
motorvägar, jag behöver ingen plats
Det här är helvetet på jorden, kommer inte vara säkert
Släpp EP-skivor som New York-blandningar
Spasefase, ja h!
Malia May andamp; Prevail
Dans på en gata med rakblad

Dans på en gata med rakblad


Dans på en gata med rakblad


Dans på en gata med rakbladDjuphavscirklar av ryggfenor, korallrev
Barracudas, piranhas
Dödssynder, ingen lättnad
Freddy kontra Jason, Elm Street, fredag ​​trettonde
Ja, jag heter Prevail så det är därför jag inte kommer att möta nederlag
Cannonball Crush like a passenger train
Lady's see me then go gaga, but det är inte mitt namn
Stenar skär ditt ansikte, basebollträ din hjärna
Nej, inte det igen. Sikta, ta skott mot berömmelse, bang!
När stridsyxan svänger kommer du att känna det
Så mycket blod på golvet och i taket
Slaktknivar och klyvar
Ge livet till skördaren, återförenas med folket
Sluta andas, när syrgasstoppet
Ditt hjärtslag börjar slå som Planet Rock
Så jag knäcker låset då jag rånar säkert
Jag pratar hur jag vill
Detta projekt Spasefase, ja!
Malia May andamp; Prevail
Dans på en gata med rakblad

Dans på en gata med rakblad


Dans på en gata med rakblad

Dans på en gata med rakblad

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Razor Blades Vi är glada!

Prevail

Razor Blades: ’’Översättning och text - Prevail
Att segra är ett 4-tiden Juno prisbelönta Kanadensiska hip hop-artisten upp i Victoria, British Columbia, är baserat i Vancouver, British Columbia.

Razor Blades

Vi presenterar texten och översättningen av Razor Blades, en ny låt skapad av Prevail taget från albumet 'Spasefase EP' publicerad Onsdag 16 September 2020

Albumet består av 6 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • I Am Power

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Prevail

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!