Hallelujah: Översätt på Svenska och låttext - Princekrew

Översättningen av Hallelujah - Princekrew på Svenska och original text avlåten
Hallelujah: Italiensk Översättning och text - Princekrew Italiensk
Hallelujah: Engelsk Översättning och text - Princekrew Engelsk
Hallelujah: Spanska Översättning och text - Princekrew Spanska
Hallelujah: Franska Översättning och text - Princekrew Franska
Hallelujah: Tysk Översättning och text - Princekrew Tysk
Hallelujah: Portugisiska Översättning och text - Princekrew Portugisiska
Hallelujah: Ryska Översättning och text - Princekrew Ryska
Hallelujah: Holländska Översättning och text - Princekrew Holländska
Hallelujah: Svenska Översättning och text - Princekrew Svenska
Hallelujah: Norska Översättning och text - Princekrew Norska
Hallelujah: Danska Översättning och text - Princekrew Danska
Hallelujah: Hindi Översättning och text - Princekrew Hindi
Hallelujah: Putsa Översättning och text - Princekrew Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Hallelujah - Princekrew på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Hallelujah
by Princekrew

Halle- Halle- Hallelujah
Halle- Halle- Hallelujah
Halle- Halle- Hallelujah


Starborn!!! I'm on the go
Driven by Christ and hakuna reverse
Give me those As me ni chopi kwa hizi maverse
Nawacha marapper wakirevise
Ready to strike
Drop on the beat let me spit all my love and my praises to him
Halle-halle-hallelujah the devil we conquer with holy ghost fire
Marapper wanabaki kuwonder hizi bahati kutoka kwa baba
Kuna vitu ndogo ndogo I didn't allow to me away from my God
He's the king of kings
He's the lord of lords
Every knee shall bow
Every tongue confess
Jesus you reign forever and ever


Let me take it from there
Yesu ndiye messiah
Hii ndio masaa ya
Ya kutubu tubu
Anakuja soon ni jawabu yangu kusambaza neno
Kwa sababu miye ndiye God's son
In other words ni omwana wa mulungu
The favourite one, run
Devil mi nakuja na ubaya
Mi natawala
Yaani entire
Neno ni fire
Utajua hujui
Hii ndio Empire
Wewe ni lower
Yesu yu higher
Niko kwa Yesu
Mi niko sawa
Kufoka ntafoka
Kuimba ntaimba
Hallelujah

I'ma join up with them angels
As we sing Hallelujah
All glory to the father
King of kings, Hallelujah


Halle-halle-halle-halle-halle-hallelujah X3
Hallelujah halle-halleyujah


All of my praises go to yah
Nani aliye juu yu Jah?
Jehova the only provider
You winning and reigning forever and ever
Makerubi, maserafi, malaika na wazee
Ishirini na wanne wamuabudu weee


Follow the cross
You'll never get lost
Boy is on that Holy Ghost mode huwezi mhandle
Savior just rose everyone with a round of applause
Bros turn up
Its about to get that litty

Make we worship till we pass out
We ain't living just by luck but His mercies
Yeye ni Lord of Lords
Favor kweli amenisho
Sitaogopa ni kweli ninaye,milele na ako kwa moyo
We ruling this
We run this town
No one gon stop this spiritual flow
Princekrew the empire we be the best
And we never go stoppin reppin our christ


Halle-halle-halle-halle-halle-hallelujah X3
Hallelujah halle-halleyujah:
Let the Spirit overflow, coz everytime I hit the floor It's Kill the show andamp; save the souls
This is how we do it in the 25Flow
:
Kila time basi Mi kwa Mic
'Noti' nazo zina 'Flow'
Holy Mode knees Down ,,Handz Up,,Praises Go Up,,Up
:
Listen! GOD is Great! Khali Jones wanajua
Pull Up In the church, Hallelujah
Pull Up In The Club All You Hear
:

To Ya'll ma' hommies Johnny andamp; Paul
Jesus is the only True Walker
Walked on Water
Every 31st Issa CrossOver
:
Now we Praising praising
Everytime we Praise Him
And we mean It every Minute that we Livin'
:
You gon' Hatin' hatin'
But you'll never Stop Me,, this is how we Turn Up Inna Holy Party
:
Issa Holy party
Me andamp; Jesus, Holy Matrimony
Where I come from Issa testimony
:
Testimony over testimony
Now I gotta testify how we get tha' Money
:
So Imma Preach to The Lost
That Jesus is the way
Make you follow the Road and never go astray
This is How we ah Roll inna Royalty Way
Hey Yo! Prince You got something to say?
:
I'ma praise God
I'ma live good
But before it all
I go bow down to the King
I go bow down
But I'm ever rebelling the devil
The sky is my level
I'm on another level
None of you is gonna shut me down!

Översättning på Svenska av låten
Hallelujah by Princekrew

Halle- Halle- Hallelujah
Halle- Halle- Halleluja
Halle- Halle- Halleluja


Starborn !!! Jag är på språng
Driven av Kristus och det finns ingen omvänd
Ge mig dem Eftersom jag är chope för dessa verser
Jag lämnar marappern för att läsa den takten låter mig spotta all min kärlek och min beröm till honom.
Halle-halle-halleluja djävulen vi erövrar med helig spökeld. Jag tillät inte att ta mig ifrån min Gud
Han är kungarnas kung
Han är herren över herrarna regera för evigt och evigt


Låt mig ta det därifrån
Jesus är messias
Dessa är timmarna av omvändelse
Han kommer snart det är mitt svar att sprida ordet
Eftersom han är Guds son
Med andra ord är han Guds son
Den favorit, springa
Djävulen kommer med ondska
Jag styr
Jag menar hela
Ordet är eld
Du kommer att veta att du inte vet
Detta är imperiet
Du är lägre
Jesus är högre
Jag är i Jesus
Mi niko samma
Att sjunga är inte att sjunga
Att sjunga är att sjunga
Halleluja

Jag är med på änglarna
När vi sjunger Halleluja far
King of Kings, Hallelujah


Halle-halle-halle-halle-halle-hallelujah X3
Hallelujah halle-halleyujah


Alla mina lovord går till yah
Vem är ovanför dig Jah?
Jehova den enda leverantören
Du vinner och regerar för alltid och alltid
Cherubim, serafer, änglar och äldste
Tjugofyra tillbedjare weee


Följ korset
Du kommer aldrig att gå vilse
Pojken är i det Helige Andes läge som du inte kan hantera
Frälsaren ökade bara alla med ett applåder
Bros dyker upp
Det är på väg att få det lite
Låt oss dyrka tills vi går förbi
Vi lever inte bara tur men hans barmhärtighet

Han är Lord of Lords
Gör verkligen amnesti
Jag kommer inte vara rädd att det är sant jag har det, för alltid och jag har det i mitt hjärta br >> Ingen kommer att stoppa detta andliga flöde
Princekrew imperiet vi är de bästa
Och vi stoppar aldrig igen vår kristen


Halle-halle-halle-halle-hallelujah X3
Hallelujah halle-halleyujah:
Låt Anden rinna över, coz varje gång jag träffar golvet. Det är Kill the show andamp; rädda själarna
Så här gör vi det i 25Flow
:
Varje gång då Mi för Mic
'Notes' har också 'Flow'
Holy Mode knä Ner ,, Handz Upp ,, Beröm Gå Upp ,, Upp
:
Lyssna! Gud är stor! Khali Jones vet
Pull Up In the church, Hallelujah
Pull Up In The Club All You Hear
:

Till Ya'll ma hommies Johnny andamp; Paul
Jesus är den enda sanna vandraren
Gick på vattnet
Var 31: e Issa CrossOver
:
Nu berömmer vi berömmer
Varje gång vi prisar honom
Och vi menar det varje minut som vi Livin '
:
Du gon' Hatin 'hatin'
Men du kommer aldrig att stoppa mig, så här visar vi Inna Holy Party < br >>
Issa Holy party
Me andamp; Jesus, Holy Matrimony
Var jag kommer från Issa-vittnesbörd
:
Vittnesbörd över vittnesbörd
Nu måste jag vittna om hur vi får dessa pengar
:
Så Imma Preach to the Lost
Att Jesus är vägen
Få dig att följa vägen och aldrig gå vilse
Det här är hur vi rullar inna Royalty Way
Hej Yo! Prins Har du något att säga?
:
Jag prisar Gud
Jag lever bra
Men innan allt
jag böjer mig för kungen < br >> Jag böjer mig ner
Men jag gör någonsin uppror mot djävulen
Himlen är min nivå
Jag är på en annan nivå
Ingen av er kommer att stänga av mig !

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Hallelujah Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!