Believe: Översätt på Svenska och låttext - Q-tip

Översättningen av Believe - Q-tip på Svenska och original text avlåten
Believe: Italiensk Översättning och text - Q-tip Italiensk
Believe: Engelsk Översättning och text - Q-tip Engelsk
Believe: Spanska Översättning och text - Q-tip Spanska
Believe: Franska Översättning och text - Q-tip Franska
Believe: Tysk Översättning och text - Q-tip Tysk
Believe: Portugisiska Översättning och text - Q-tip Portugisiska
Believe: Ryska Översättning och text - Q-tip Ryska
Believe: Holländska Översättning och text - Q-tip Holländska
Believe: Svenska Översättning och text - Q-tip Svenska
Believe: Norska Översättning och text - Q-tip Norska
Believe: Danska Översättning och text - Q-tip Danska
Believe: Hindi Översättning och text - Q-tip Hindi
Believe: Putsa Översättning och text - Q-tip Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Believe - Q-tip på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Believe
by Q-tip

I that's love, that's love
I that's love
I that's love, that's love
I that's love
I love, love


Uh, of the things we believe
There's a whole lot of work, we should roll up our sleeves
And we got to hold firm when fateful sight conceiving
Why doubt your plans? Cause it's all worth believing
We can make it work, do believe that
Leave mistrust in the dust and believe fact
We can achieve tact by tuning out negative feedback
Naysayers can hate, we concentrate to bring belief back
Into ourselves, into the world, into the rap game
Emcees are miserable, their music should be leaving mics maimed
Man, look we holding out for the truth
If we alone and aloof, we gon' hold for the proof
Man put it in believing, believe in believing
Seeing ain't believing, it's the feeling that we needing
Believe in each other, put the question to the system
They promising returns? Then question what you getting
We should believe in the reasons we existing
Time for Renaissance to reawaken what is withered
Belief can confirm, make it is what it isn't
Sometimes I wish I had belief when I didn't

I that's love
I that's love, that's love


In the land of make-believe, time to make unbelief believable
Taking belief to the realm of the real
Believing this shit that's force-fed through the media
Believing it's real when it's really a raw deal
Never disbelieve when you see human miracle
Like ghetto children shining bright in Babylon
Believe in that, don't believe in stats to the contrary
Gotta be weary of them theories, carry on
People find belief when they don't find identity
Believe in your friends, don't believe in your enemies
Mountains of doubts and disbelief right in front of you
Troops on the other side, what you gon' do?


oooh, oooh, heeey
Ooh that's love, that's love
oooh, oooh, heeey
Ooh that's love, that's love
I
I
I

Översättning på Svenska av låten
Believe by Q-tip

Jag är kärlek, det är kärlek
Jag är kärlek
Jag är kärlek, det är kärlek
Jag är kärlek
Jag älskar, älskar


Uh, av de saker vi tror
Det finns en hel del arbete, vi borde rulla upp ärmarna
Och vi måste hålla fast när ödesdigra synen tänker
Varför tvivla på dina planer? För det är värt att tro.
Vi kan få det att fungera, tro att
Lämna misstro i dammet och tro faktum
Vi kan uppnå takt genom att ställa ut negativ feedback
Naysayers kan hata , vi koncentrerar oss för att få tillbaka tron ​​
In i oss själva, till världen, i rappspelet
Emcees är eländiga, deras musik borde lämna mikrofoner lemlästa
Man, se vi håller ut för sanningen
Om vi ​​ensamma och avskilda kommer vi att hålla för beviset
Mannen uttrycker det för att tro, tro på att tro
Att se inte tro, det är känslan av att vi behöver
Tro på varandra, ställ frågan till systemet
De lovar avkastning? Fråga sedan vad du får
Vi borde tro på anledningarna till att vi existerar
Dags för renässansen att återväcka det som vissnat
Tro kan bekräfta, gör det till vad det inte är
Ibland Jag önskar att jag hade tron ​​när jag inte

Jag är kärlek
Jag som är kärlek, det är kärlek


I landet av make-believe , dags att göra otro trovärdigt
Att tro på det verkliga riket
Att tro den här skiten som tvingas matas genom media
Att tro att den är verklig när det verkligen är en rå affär
Aldrig tro inte när du ser mänskligt mirakel
Som gettobarn som lyser i Babylon
Tro på det, tro inte på statistik tvärtom
Måste vara trötta på dem teorier, fortsätt
Människor finner tro när de inte hittar identitet
Tro på dina vänner, tro inte på dina fiender
Berg av tvivel och misstro precis framför dig
Trupper på andra sidan , vad ska du göra?


oooh, oooh, heeey
Ooh, det är kärlek, det kärlek
oooh, oooh, heeey
Ooh, det är kärlek, det är kärlek
I
I
I

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Believe Vi är glada!

Q-tip

Believe: ’’Översättning och text - Q-tip

Believe

Vi presenterar texten och översättningen av Believe, en ny låt skapad av Q-tip taget från albumet 'The Renaissance'

14 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • Official

Andra album av Q-Tip

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Live at the Renaissance.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Q-tip

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!