Heartbreak Motel: Översätt på Svenska och låttext - Rahim The Moonlight

Översättningen av Heartbreak Motel - Rahim The Moonlight på Svenska och original text avlåten
Heartbreak Motel: Italiensk Översättning och text - Rahim The Moonlight Italiensk
Heartbreak Motel: Engelsk Översättning och text - Rahim The Moonlight Engelsk
Heartbreak Motel: Spanska Översättning och text - Rahim The Moonlight Spanska
Heartbreak Motel: Franska Översättning och text - Rahim The Moonlight Franska
Heartbreak Motel: Tysk Översättning och text - Rahim The Moonlight Tysk
Heartbreak Motel: Portugisiska Översättning och text - Rahim The Moonlight Portugisiska
Heartbreak Motel: Ryska Översättning och text - Rahim The Moonlight Ryska
Heartbreak Motel: Holländska Översättning och text - Rahim The Moonlight Holländska
Heartbreak Motel: Svenska Översättning och text - Rahim The Moonlight Svenska
Heartbreak Motel: Norska Översättning och text - Rahim The Moonlight Norska
Heartbreak Motel: Danska Översättning och text - Rahim The Moonlight Danska
Heartbreak Motel: Hindi Översättning och text - Rahim The Moonlight Hindi
Heartbreak Motel: Putsa Översättning och text - Rahim The Moonlight Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Heartbreak Motel - Rahim The Moonlight på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Heartbreak Motel
by Rahim The Moonlight

I hate the markings on your surface
Just like last night, those things you can't replace
I'm just looking at our pics, freeballin'
I don't wanna think about why you're not callin'
I can feel the ways of the waves change
We're both runnin' 'round in a rage
Tryna break free from society's cage

I rather lose my mind
I rather go blind then to go and find
Someone who is free and unkind
Imagine thinking that I want someone else
Imagine not having you all to myself
These thoughts man they kill us inside
But we push them aside with our pride
I'm trapped in my room
On the dark side of the moon
From the sunset you created our tune
Our memories burned in the fire too soon
The breezy days are in a full bloom

Dreads hang in our faces
We travel places
In the public's ear we went through it this year
Lies live on in the public's ear
We went through it this year
No one knows not even our peers
Never did I think I would have to lie about being queer
Just to make sure you could be here

I cry in the city when you can't sneak into dinner sometimes
We fell apart 89 other times
We're fighting harder this time
You bring me radiance, just like the summer time
I rather cry and hide
I rather die inside
We can't risk our love out here
Not the one thing we hold dear

Hollywood is hell
It shows better than we can tell
Everyone knows the truth
In this heartbreak hotel

That breath you can save

We both know you're not brave
Well, I'm not either
No seriously, I'm not either
I'm trapped in my room
On the dark side of the moon
From the sunset you created our tune
Our memories burned in the fire too soon
Breezy days, the breezy days are in a full bloom

Hollywood is hell
It shows better than we can tell
Everyone knows in the heartbreak hotel
Everyone knows in the heartbreak motel

Dreads hand in our faces
When we travel places
We're still a bright spark
We're still a bright spark
We're still a bright spark
We're still a bright spark

This double life will consume you
When it gets the chance
This double life will consume you
When it gets the chance
This double life will consume you
When it gets the chance
This double life will consume you
When it gets the chance
This double life will consume you
When it gets the chance
No more private romance
No more secret dance
This lie will consume you
When it gets the chanceNo lights from the paparazzi
Nothing can stop you and me
For now

Let's keep up the lie

Översättning på Svenska av låten
Heartbreak Motel by Rahim The Moonlight

Jag hatar markeringarna på din yta
Precis som i går kväll, de saker du inte kan ersätta
Jag tittar bara på våra bilder, freeballin '
Jag vill inte tänka på varför du ringer inte
Jag kan känna hur vågorna förändras
Vi springer båda i raseri
Tryna bryter sig loss från samhällets bur

Jag tappar snarare mitt sinne
Jag blir hellre blind för att hitta och hitta
Någon som är fri och ovänlig
Tänk dig att jag vill ha någon annan
Tänk dig att inte ha er alla för mig själv
Dessa tankar man de dödar oss inuti
Men vi skjuter dem åt sidan med vår stolthet
Jag sitter fast i mitt rum
På den mörka sidan av månen
Från solnedgången skapade du vår låt
Våra minnen brände i elden för tidigt
De blåsiga dagarna är i full blom

Dreads hänger i ansiktet
Vi reser platser
I allmänhetens öra gick vi igenom det i år
Ligger kvar i allmänhetens öra
Vi gick igenom det i år
Ingen vet nej inte ens våra kamrater
Aldrig trodde jag att jag skulle behöva ljuga om att vara queer
Bara för att se till att du kunde vara här

Jag gråter i staden när du inte kan smyga in på middagen ibland
Vi föll ihop 89 andra gånger
Vi kämpar hårdare den här gången
Du ger mig utstrålning, precis som sommartid
Jag gråter hellre och gömmer mig
Jag dör snarare inuti
Vi kan inte riskera vår kärlek här
Inte den enda sak vi älskar

Hollywood är helvetet
Det visar bättre än vi kan berätta
Alla vet sanningen
I detta hjärtskärande hotell

Det andetag du kan spara
Vi vet båda att du inte är modig

Tja, jag Jag är inte heller
Nej på allvar, jag är inte heller
Jag är instängd i mitt rum
På den mörka sidan av månen
Från solnedgången skapade du vår melodi
Våra minnen brände i elden för tidigt
Blåsiga dagar, de blåsiga dagarna är i full blom

Hollywood är helvetet
Det visar bättre än vi kan säga
Alla vet på det hjärtskärande hotellet
Alla vet ws i det hjärtskärande motellet

Dreads hand i ansiktet
När vi reser platser
Vi är fortfarande en ljus gnista
Vi är fortfarande en ljus gnista
Vi är fortfarande en ljus gnista
Vi är fortfarande en ljus gnista

Detta dubbla liv kommer att ta dig
När det får chansen
Detta dubbla liv kommer att konsumera dig
När det får chansen
Detta dubbla liv kommer att konsumera dig
När det får chansen
Detta dubbla liv kommer att konsumera dig
När det får chansen
Detta dubbla liv kommer att konsumera dig
När det får chansen
Inget mer privat romantik
Inget mer hemligt dans
Denna lögn kommer att konsumera dig
När det får chansenInga lampor från paparazzi
Ingenting kan stoppa dig och mig
För närvarande

Låt oss fortsätta lögnen

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Heartbreak Motel? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Heartbreak Motel" skrevs av Onau2019Jae McNeely-El. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Rahim The Moonlight

Heartbreak Motel: ’’Översättning och text - Rahim The Moonlight

Heartbreak Motel

Rahim The Moonlight har publicerat en ny låt med titeln 'Heartbreak Motel' taget från albumet 'TWENTY' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 11 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Rahim The Moonlight

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka