Corrections: Översätt på Svenska och låttext - Reams

Översättningen av Corrections - Reams på Svenska och original text avlåten
Corrections: Italiensk Översättning och text - Reams Italiensk
Corrections: Engelsk Översättning och text - Reams Engelsk
Corrections: Spanska Översättning och text - Reams Spanska
Corrections: Franska Översättning och text - Reams Franska
Corrections: Tysk Översättning och text - Reams Tysk
Corrections: Portugisiska Översättning och text - Reams Portugisiska
Corrections: Ryska Översättning och text - Reams Ryska
Corrections: Holländska Översättning och text - Reams Holländska
Corrections: Svenska Översättning och text - Reams Svenska
Corrections: Norska Översättning och text - Reams Norska
Corrections: Danska Översättning och text - Reams Danska
Corrections: Hindi Översättning och text - Reams Hindi
Corrections: Putsa Översättning och text - Reams Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Corrections - Reams på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Corrections
by Reams

I chose a bad path blinded by the bulky fog
I  found it damn hard tryna find out what was wrong
I’d  melt the crack shard, charring down another bong
Family and rep scar, troublesome the love is gone
Recovery is hard man, everybody slips up
Its  gonna take some time to repair them broken wings bruv
In  and out of rehabs till my plane crash
Just like that I’m heave back into them same traps
Right  then is when I realized I had a problem
Drug dependencies of evil eyes I had to stop them
But now it seems I’m struggling harder than I ever have
Needle in my fucking arms so now there ain’t no heading back
July  2012 ended with a train station
Doped up on xanax bars this would be my vacation
Off my head not knowing where I am at all
Losing all my senses on the bourbon mix of Tramadol
Innocent bystander waiting at the taxi ranks
Thought he was a wife basher gave her one and cracked his face
Person that I’m with, pulls a blade out from his pocket
Slurring as he whispers, I’ma take this faggots wallet
The five cameras were aimed on us constantly
So now I’m getting slammed for aggravated armed robbery
Suddenly, I’m detoxing in a jail house
Drugs sweating out my pores vomit on the jail grounds
Unit seven to the unit eleven
Man all the wrongs that I committed now I truly regretting
Finally bailed out great, tag around my leg thought
Tryna fade the sounds of gates crashing in my headphones
From get go, until true thoughts was formed
Lost a brother and had to walk through storms
Back in court some more, but now a five day trial set
Face to face with the jury mum's ain’t smiling yet
Time to come correct if I make it past this stretch
Arms of sweat start dripping on the carpet wet
The judge he says come back with your verdict please
They found me guilty got smacked when I heard it ghee
Hope for the minimum expecting a huge hit
Four years imprisonment suspended for two years

Truth is that’s one lucky escape
But still I gotta steer clear from all the drugs I create
Nobody's safe in this world collateral damage everywhere
Surrender or burn to ashes they have you very scared
We are the teddy-bears forced to be the misfits
Leaders just pretend to care poisoning our picnic
The worlds twisted, rotten and constricted
Kids go from kick flips to sucking on the pip-lip
That some sick shit man this place a mess
Vids of ISIS on the hit list decapitating heads
Plane shot down from the bluest of skies
No one explains what happened just excuses and lies
What a surprise man, now we on the brink of world war three
Innocents die this ain’t no Tinkerbell story
You think you wise cause you read about the news
But they use your fucking mind you really think that shits the truth
We're all brainwashed, slaves to technology
Stray dogs no logic but trained by authority
They could most probably pay to end poverty
But they would rather spend it and waste it on novelties
Money down the hatch that could have demised torture
The public backing Africa looking to find water
Police brutality, harsh and relentless
See no compassion open fire on defenseless
What the fuck's that? Tell me what the fuck is that
No one can be trusted it’s about time that we cut the crap

I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path, I chose a bad path
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path, I chose a bad path

Översättning på Svenska av låten
Corrections by Reams

Jag valde en dålig väg förblindad av den skrymmande dimman
Jag tyckte det var jävligt svårt att försöka ta reda på vad som var fel
Jag skulle smälta sprickskäret, förkolna en annan bong
Familj och rep ärr, besvärande kärleken är borta
Återhämtningen är svår man, alla glider upp
Det tar lite tid att reparera dem trasiga vingar bruv
In och ut ur rehabilitering tills min flygkrasch
Bara så att jag kastar tillbaka dem i samma fällor
Just då insåg jag att jag hade problem
Drogberoende av onda ögon var jag tvungen att stoppa dem
Men nu verkar jag vara kämpar hårdare än jag någonsin har
Nål i mina jävla armar så nu finns det ingen väg tillbaka
Juli 2012 slutade med en järnvägsstation
Doppad upp på xanax barer det skulle vara min semester
Av mitt huvud att inte veta var jag är alls
Att förlora alla mina sinnen på bourbonblandningen av Tramadol
Oskyldig åskådare som väntar vid taxistationerna
Trodde att han var en fru basher gav henne en och knäckt ansiktet
Personen som jag är med, drar en bl glider ut ur fickan
Slurring när han viskar, jag tar den här plånboken
De fem kamerorna riktades ständigt på oss
Så nu blir jag smälld för grovt väpnat rån
Plötsligt avgiftar jag i ett fängelsehus
Läkemedel som svettar ut mina porer kräks på fängelsegrunden
Enhet sju till enheten elva
Man alla fel som jag begått nu jag verkligen ångra
Äntligen räddade jag bra, tagg runt mitt ben tänkte
Tryna bleknar ljudet av grindar som kraschar i mina hörlurar
Från start, tills sanna tankar bildades
Förlorade en bror och var tvungen att gå igenom stormar
Tillbaka i domstolen lite mer, men nu är det en fem dagars rättegångssätt
Ansikte mot ansikte med jurymamma är ännu inte leende
Dags att komma rätt om jag gör det förbi denna sträcka
Svettarmar börjar droppa på mattan våta
Domaren som han säger kommer tillbaka med din dom snälla
De fann mig skyldig blev smackad när jag hörde det ghee
Hoppas för det minsta väntade en enorm hit
Fyra år s fängelse suspenderad i två år

Sanningen är att det är en lycklig flykt
Men ändå måste jag undvika alla droger jag skapar
Ingen är säker i den här världen säkerhetsskador överallt
Överlämnande eller brinna till aska de har dig väldigt rädd
Vi är nallebjörnarna som tvingas vara felaktiga
Ledare låtsas bara bry sig om att förgifta vår picknick
Världarna är vridna, ruttna och snäva
Barnen går från kickflips till sugning på läpparna
Att någon sjuk skit man denna plats är en röra
Vids av ISIS på hitlistan halshuggande huvuden
Planet skjutit ner från den blåaste himlen
Ingen förklarar vad som hände bara ursäkter och lögner
Vilken överraskning man, nu är vi på randen till världskrig tre
Oskyldiga dör det här är ingen Tinkerbell-historia
Du tror du klokt för att du läser om nyheterna
Men de använder ditt jävla sinne du tycker verkligen att det är skit sanningen
Vi är alla hjärntvättade, tekniska slavar
Löshundar ingen logik men utbildad av myndighet
De skulle troligen kunna betala för att få fattigdomen att stoppa
Men de skulle hellre spendera den och slösa bort den på nyheter
Pengar ner i luckan som kunde ha dödat tortyr
Allmänheten stöder Afrika som vill hitta vatten
Polisbrutalitet, hård och obeveklig
Se ingen medkänsla öppen eld mot försvarslösa
Vad fan är det? Berätta vad fan är att
Ingen kan lita på att det är dags att vi klipper skiten

Jag valde en dålig väg blindad av den skrymmande dimman
Jag valde en dålig väg blindad av den skrymmande dimman
Jag valde en dålig väg blindad av den skrymmande dimman
Jag valde en dålig väg, jag valde en dålig väg
Jag valde en dålig väg blindad av den skrymmande dimman
Jag valde en dålig väg blindad av den skrymmande dimman
Jag valde en dålig väg blindad av den skrymmande dimman
Jag valde en dålig väg, jag valde en dålig väg

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Corrections Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!