Get Your Shirt: Översätt på Svenska och låttext - Rick Smith

Översättningen av Get Your Shirt - Rick Smith på Svenska och original text avlåten
Get Your Shirt: Italiensk Översättning och text - Rick Smith Italiensk
Get Your Shirt: Engelsk Översättning och text - Rick Smith Engelsk
Get Your Shirt: Spanska Översättning och text - Rick Smith Spanska
Get Your Shirt: Franska Översättning och text - Rick Smith Franska
Get Your Shirt: Tysk Översättning och text - Rick Smith Tysk
Get Your Shirt: Portugisiska Översättning och text - Rick Smith Portugisiska
Get Your Shirt: Ryska Översättning och text - Rick Smith Ryska
Get Your Shirt: Holländska Översättning och text - Rick Smith Holländska
Get Your Shirt: Svenska Översättning och text - Rick Smith Svenska
Get Your Shirt: Norska Översättning och text - Rick Smith Norska
Get Your Shirt: Danska Översättning och text - Rick Smith Danska
Get Your Shirt: Hindi Översättning och text - Rick Smith Hindi
Get Your Shirt: Putsa Översättning och text - Rick Smith Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Get Your Shirt - Rick Smith på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Get Your Shirt
by Rick Smith

I signed
I signed on the dotted line
And I lost my shirt
I signed on the dotted line
He stole my shirt
I fell in love
In love I fell
She stole my shirt
I fell, I fell, I fell in love, I fell
I got, I got ripped off
I lost my shirt


Walk on
Don't try hard to be a flirt
Get your shirt
Get your hands out of the dirt
Get your shirt
Walk on
Get your shirt, get your shirt
Walk on and wait
For the music of the spheres
To move the stars
Into the right position
To reclaim my fortune
I want my shirt back
No, not a hair shirt
A fun fare shirt

Don't try hard to be a flirt
Get your shirt, get your shirt
Get your hands out of the dirt
Get your shirt, get your shirt


Don't try hard to be a flirt

Get your shirt, get your shirt
'Cause nobody loves a jerk
Get your shirt, get your shirt
It's getting harder to be free
It's getting so much harder to be me
It's getting so much harder to be
It's getting so much harder to be free
Get your ass out of the dirt
Get your shirt baby, get your shirt
Wake up, don't be a flirt, come on
Get your shirt, get your shirt
Don't try hard to be a flirt
Get your shirt, get your shirt
Get your hands out of the dirt
Get your shirt, get your shirt
Be a president or clerk
Get your shirt, get your shirt
'Cause nobody loves a jerk
Get your shirt, get your shirt
It's getting harder to feel free
It's getting so much harder just to be
Don't try hard to be a flirt
Get your shirt
Get your hands out of the dirt
Get your shirt
Be a president or clerk
Get your shirt, get your shirt
'Cause nobody loves a jerk
It's getting harder to be free
It's getting so much harder to be me

Översättning på Svenska av låten
Get Your Shirt by Rick Smith

Jag signerade
Jag signerade på den streckade linjen
Och jag tappade min skjorta
Jag signerade på den streckade linjen
Han stal min skjorta
Jag blev kär
Förälskad jag blev
Hon stal min skjorta
Jag föll, jag blev, jag blev förälskad, jag blev
Jag fick, jag blev riven av
Jag tappade min skjorta


Gå vidare
Försök inte svårt att vara en flirt
Få din skjorta
Få dina händer ur smuts
Få din skjorta
Gå på
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Gå på och vänta
För sfärens musik
Att flytta stjärnorna
in i rätt position
Att återta min förmögenhet
Jag vill ha min skjorta tillbaka
Nej, inte en hårtröja
En rolig prisskjorta

Försök inte hårt att vara en flirt
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Ta ut händerna från smutsen
Skaffa din skjorta, få din skjorta


Don försök inte hårt att vara en flirt

Skaffa din skjorta, få din skjorta
För att ingen älskar ett skämt
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Det blir svårare att vara fri
Det blir så mycket svårare att vara mig
Det blir så mycket svårare att vara
Det blir så mycket svårare att vara fri
Ta ut röven av smuts
Skaffa din skjorta baby, få din skjorta
Vakna upp, var inte en flirt, kom igen
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Försök inte svårt att vara en flirt
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Ta ut händerna från smutsen
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Var en president eller kontorist
Skaffa din skjorta, få din skjorta
För att ingen älskar ett skämt
Skaffa din skjorta, få din skjorta
Det blir svårare att känna sig fri
Det blir så mycket svårare bara att var
Försök inte svårt att vara en flirt
Få din skjorta
Få dina händer ur smuts
Få din skjorta
Var en president eller kontorist
Skaffa din skjorta, få din skjorta
För att ingen älskar ett skämt
Det blir svårare att vara fri
Det blir så mycket svårare att vara mig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Get Your Shirt Vi är glada!

Rick Smith

Get Your Shirt: ’’Översättning och text - Rick Smith

Get Your Shirt

Get Your Shirt är den nya singeln till Rick Smith taget från albumet 'Teatime Dub Encounters - EP' .

3 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Andra album av Rick Smith

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Trance: Original Soundtrack.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Rick Smith

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!