Broken Dreams, Inc.: Översätt på Svenska och låttext - Rise Against

Översättningen av Broken Dreams, Inc. - Rise Against på Svenska och original text avlåten
Broken Dreams, Inc.: Italiensk Översättning och text - Rise Against Italiensk
Broken Dreams, Inc.: Engelsk Översättning och text - Rise Against Engelsk
Broken Dreams, Inc.: Spanska Översättning och text - Rise Against Spanska
Broken Dreams, Inc.: Franska Översättning och text - Rise Against Franska
Broken Dreams, Inc.: Tysk Översättning och text - Rise Against Tysk
Broken Dreams, Inc.: Portugisiska Översättning och text - Rise Against Portugisiska
Broken Dreams, Inc.: Ryska Översättning och text - Rise Against Ryska
Broken Dreams, Inc.: Holländska Översättning och text - Rise Against Holländska
Broken Dreams, Inc.: Svenska Översättning och text - Rise Against Svenska
Broken Dreams, Inc.: Norska Översättning och text - Rise Against Norska
Broken Dreams, Inc.: Danska Översättning och text - Rise Against Danska
Broken Dreams, Inc.: Hindi Översättning och text - Rise Against Hindi
Broken Dreams, Inc.: Putsa Översättning och text - Rise Against Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Broken Dreams, Inc. - Rise Against på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Broken Dreams, Inc.
by Rise Against

I have seen what you call progress
Every warning sign ignored
And there's a muffled voice of reason
But we can't make out the words
And though the balance we set was delicate
There was a sense of right and wrong
We tried to stem this flow with a tourniquet
But now the patient's dead and gone
When we owe more than we're worth
And they're changing the locks on the doors
We raised glassеs high to the bottom line
On a street engulfеd in flames, yeah
But on goes the show


When the city streets are barricaded
A chaos we ourselves created
When there's nothing left
Tell me, where will you go?
When the factories are automated
Broken dreams incorporated
Gather your things but there's nowhere to go


We are children of lesser gods
Better angels, darker days
But we're holding onto this cause
Like palm trees in a hurricane
We chase every second in clothes that we slept in
But they still got away

When the city streets are barricaded
A chaos we ourselves created
When there's nothing left

Tell me, where will you go?
When the factories are automated
Broken dreams incorporated
Gather your things but there's nowhere to go


Nowhere to go!


Was this place ever our home?
Were these lines ever our own?
Are we just reading from the pages, yeah
Just putting on a show?
Are you along just for the ride?
Keep all hands and feet inside
Will you steer us all to safety
So at least they know you tried?


Broken dreams
Broken dreams incorporated
Broken dreams
Broken dreams incorporated

Broken dreams!
Broken dreams incorporated
Broken dreams!
Broken dreams incorporated
No longer asking, we are taking

And tomorrow will be what we make it

Översättning på Svenska av låten
Broken Dreams, Inc. by Rise Against

Jag har sett vad du kallar framsteg
Varje varningstecken ignoreras
Och det finns en dämpad röst av förnuft
Men vi kan inte ta reda på orden
Och även om balansen vi satte var delikat
Det var en känsla av rätt och fel
Vi försökte stoppa detta flöde med en tävling
Men nu är patienten död och borta
När vi är skyldiga mer än vi är värda
Och de byter lås på dörrarna
Vi lyfte glas högt upp till bottenlinjen
På en gata som är uppslukad av lågor, ja
Men på går showen


När stadens gator spärras
Ett kaos som vi själva skapade
När det inte finns något kvar
Berätta för mig, vart ska du gå?
När fabriker är automatiserade
Trasiga drömmar införlivade
Samla dina saker men det finns ingenstans att gå


Vi är barn till mindre gudar
Bättre änglar, mörkare dagar
Men vi håller fast vid denna sak
Som palmer i en orkan
Vi jagar varje sekund i kläder som vi sov i
Men de st ill got away

När stadens gator är spärrade
Ett kaos som vi själva skapade

När det inte finns något kvar
Berätta för mig, vart ska du gå?
När fabrikerna automatiseras
Trasiga drömmar införlivas
Samla dina saker men det finns ingenstans att gå


Ingenstans att gå!


Var den här platsen någonsin vårt hem?
Var de här raderna någonsin våra egna?
Läser vi bara från sidorna, ja
Bara att sätta upp en show?
Är du med bara för resan?
Håll alla händer och fötter inne
Kommer du att styra oss alla till säkerhet
Så åtminstone vet de att du har försökt?


Trasiga drömmar
Trasiga drömmar införlivade
Trasiga drömmar
Trasiga drömmar införlivade

Trasiga drömmar!
Trasiga drömmar införlivade
Trasiga drömmar!
Trasiga drömmar införlivade
Frågar inte längre, vi tar

Och imorgon är det vi gör det

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Broken Dreams, Inc. Vi är glada!

Rise Against

Broken Dreams, Inc.: ’’Översättning och text - Rise Against
Rise Against är ett Amerikanskt punk rock band från Chicago, Illinois, som bildades i December 1999. Bandet består för närvarande av Tim McIlrath (sång, gitarr), Zach Blair (gitarr, bakgrundssång), Joe Principe (gitarr, bakgrundssång) och Brandon Barnes (trummor, slagverk).

Broken Dreams, Inc.

Broken Dreams, Inc. är den nya singeln till Rise Against taget från albumet '' .

Andra album av Rise Against

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Wolves / Appeal to Reason.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Rise Against

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!