Jj Sad: Översätt på Svenska och låttext - Rob Sonic

Översättningen av Jj Sad - Rob Sonic på Svenska och original text avlåten
Jj Sad: Italiensk Översättning och text - Rob Sonic Italiensk
Jj Sad: Engelsk Översättning och text - Rob Sonic Engelsk
Jj Sad: Spanska Översättning och text - Rob Sonic Spanska
Jj Sad: Franska Översättning och text - Rob Sonic Franska
Jj Sad: Tysk Översättning och text - Rob Sonic Tysk
Jj Sad: Portugisiska Översättning och text - Rob Sonic Portugisiska
Jj Sad: Ryska Översättning och text - Rob Sonic Ryska
Jj Sad: Holländska Översättning och text - Rob Sonic Holländska
Jj Sad: Svenska Översättning och text - Rob Sonic Svenska
Jj Sad: Norska Översättning och text - Rob Sonic Norska
Jj Sad: Danska Översättning och text - Rob Sonic Danska
Jj Sad: Hindi Översättning och text - Rob Sonic Hindi
Jj Sad: Putsa Översättning och text - Rob Sonic Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Jj Sad - Rob Sonic på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Jj Sad
by Rob Sonic

Wretch - head full of nicotine
Vibe dealer with the tip receipt
Hot skipper liquor sticks ravine
Sprayed with the Raid and the Listerine
Clean - now he got his beers he's liable
To hang out of the car with the piercing rifle
Pet peeves and the bleeding Bibles
Let 'em stick two nickles on your ears and eyeholes
Cup - with the tartar chase
Bark with the varmints in the marketplace
For some it's alarming, to the guard it's cake
So to me and Bedelia, this is Father's Day
Spikes with the mice and the worms and snakebit digit
Can you dig it and unearth the aphids?
Riding dirty with the clutch complaining like 'Pour some sugar on this dusty Danish!'
Seek, destroy my arm muscle
Quote the wonderboy 'Keep the pinetar subtle'
Cover bolt in the fold of the eyeball buckle
Streaks on the beak of the What'll
It be when the cook got disease in diners that are filled with the illness of the tea in China
Cold in this mold on the seat beside ya with a rolled up both as a brief reminder
Bitch, you gotta beef with his key components?
Get buried at the beach with the quay patrolmen
Get your geese, tell a teach when a demon's spoken
Sleep in ya Jeep, get ya sneakers stolen
Art from the Mother of Invention harbors
Ill will under my electric parka
You can jet with the set and the pension, partner
But you know I'm still coming to get you, Barbara!
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic

New Eden, the screams lap each other
Free kitty the city stab the stubborn
Train signal tricking these track-huggers
Got a letter for the government?
E-Fax the fuckers

Pass the butter or have it your own way, Sup?
Watering pot and a gold chainsaw
Feed the fever the fact that he go stray dog
The over/under, son, or get clapped in his cocaine loft
Sport, you bore me with flash burners
See that you're a winner or spin in your back stirrups
When it's gassed hit a bog
And you're starting to act nervous
Walking for the wizard who's giving these cats courage
Cold pack against his eyelid shiner
Ball broke beast leave a dime and fiver
211 on the ANT with the manic minors
With the Elvis plate, yellow tape, and Danzig lighters
See, the difference is not chance
Tears, sweat, and blood, and the son of the cult rock fan
Skull and bone and hourly room rocks
Met her at the beach
Leaped out of the blue SWAT van
At my door is the crazy lady
Says she like what she's hearing
But my neighbors hate me
Could I turn it up until they're raising Hades
And then later play some Prince for the 80's babies?
Heard you got it cheap but your hands are broken
And you Got taxed twice for the standard postage
On a glass figurine made of tanker tokens
Sleep in your seats get your Wranglers stolen
Horse for the cattle that my posse killed slow
Tin star plastered to my sloppy silk robe
Boarding up the doors
Check the locks and windows
'Cause I'm clearly not a zombie
But they shot me still,
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic

Översättning på Svenska av låten
Jj Sad by Rob Sonic

Wretch - huvud fullt av nikotin
Vibe-återförsäljare med spetskvitto
Varm skeppare spritsticks ravin
Sprutad med Raid och Listerine
Ren - nu har han fått sina öl han är ansvarig
Att umgås med bilen med det genomträngande geväret
Sällskapsdjur och de blödande biblarna
Låt oss hålla två nicklar i öronen och ögonhålen
Kopp - med tandstenjakten
Barka med varminten på marknaden
För vissa är det alarmerande, för vakten är det tårta
Så för mig och Bedelia är detta fars dag
Spikar med mössen och maskarna och ormbiten siffra
Kan du gräva och gräva upp bladlusen?
Rida smutsig med kopplingen klagande som 'Häll lite socker på denna dammiga danska!'
Sök, förstör min armmuskulatur
Citat wonderboy 'Keep the pinetar subtile'
Täckbult i ögonglobsspännets veck
Ränder på näbben på vad som ska
Det är när kocken fick sjukdom hos matgäster som är fyllda med teens sjukdom i Kina
Kall i denna form på sätet bredvid dig med en upprullad båda som en kort påminnelse
Tik, måste du nötkött med hans nyckelkomponenter?
Bli begravd på stranden med kajpatrullarna
Få dina gäss, berätta en undervisning när en demon talas
Sov i din jeep, få dig stulna sneakers
Konst från uppfinnarens moderhamnar
Ill kommer under min elektriska parka
Du kan jet med setet och pensionen, partner
Men du vet att jag fortfarande kommer att hämta dig, Barbara!
Det är Rob Sonic
Det är Rob Sonic
Det är Rob Sonic
Det är Rob Sonic

Nya Eden, skriken knäpper varandra
Fri kattunge staden sticka den envisa
Tågsignalen som lurar dessa spårkramare
Har du ett brev till regeringen?
E-faxa jävlarna

Skicka smöret eller ta det på din egen väg, Sup?
Vattkruka och en motorsåg i guld
Mata febern med det faktum att han går till hund br /> Över / under, son, eller bli klappad på sitt kokainloft
Sport, du bar mig med blixtbrännare
Se att du är en vinnare eller s sticka i ryggbultarna
När det gasas, träffa en myr
Och du börjar agera nervös
Gå för trollkarlen som ger dessa katter mod
Kallt pack mot hans ögonlock
Bollbröt odjuret lämnar en krona och femare
211 på ANT med de maniska minderåriga
Med Elvis-plattan, gult tejp och Danzig-tändare
Se, skillnaden är ingen chans
Tårar, svett och blod, och sonen till kultrockfläkten
Skalle och ben och timmars rumstenar
Träffade henne på stranden
Hoppade ut ur den blå SWAT-skåpbilen
På min dörr står den galna damen
Säger att hon gillar det hon hör
Men mina grannar hatar mig
Kan jag sätta upp det tills de höjer Hades
Och sedan spela lite Prince för 80-talets spädbarn?
Hörde du att du fick det billigt men dina händer är trasiga
Och du blev beskattad två gånger för standardporto
På en glasfigur gjord av tankbilar
Sov i dina platser få dina Wranglers stulna
Häst för boskapen som min posse dödade slo w
Tennstjärna plåstrad till min slarviga sidenmantel
Ombordstigning av dörrarna
Kontrollera lås och fönster
För jag är helt klart ingen zombie
Men de sköt jag fortfarande,
Det är Rob Sonic
Det är Rob Sonic
Det är Rob Sonic
Det är Rob Sonic

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Jj Sad Vi är glada!

KREDITER

Låten "Jj Sad" skrevs av Rob Sonic. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Rob Sonic

Jj Sad: ’’Översättning och text - Rob Sonic

Jj Sad

Jj Sad är den nya singeln till Rob Sonic taget från albumet 'Defriender' .

Detta är listan med 9 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Rob Sonic

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!