Omg: Översätt på Svenska och låttext - Sampa The Great

Översättningen av Omg - Sampa The Great på Svenska och original text avlåten

Texter av Omg
by Sampa The Great

God at its finest
Wonder what optimum prime is
Never underestimate your highness
Dripped in melanin, Galaxy's finest
Put a bit of pressure on the spirit of the highest
Through It I will
Do it I will
If you don’t believe me then you bet you I will 2
Build a bigger pillar for the , bet u I’ll chill
Ahh

Flow
Oh my Gosh
Where man go
Oh my gosh
If a man see me
Oh my gosh
I Guess you never know
What you got till it’s
Uh 2
Gone
Eh uh
Eh uh
4
Chenna 3

What a man says he is he is
As a man thinketh jheeze
Thelma and Louise
Took a lot of effort just to get out from the heat
Daddy adolescent said he’d get out from the streets
Give him kid a feed
Let em grow they feet
Fly em out of Africa
Give them kids a beat
Show them how the other half

How the world lives 2
Nah
They don’t know me
They can’t hold me
They box
They box
They talk
I know
They can’t show me

Please believe
They deceive me
They flex
They flex
They flex
I know they can't see me

Flow
Oh my Gosh
Where man go
Oh my gosh
If a man see me
Oh my gosh

I Guess you never know
What you got till it’s
4

Gone
Eh uh
Eh uh
4

Chenna 3

Översättning på Svenska av låten
Omg by Sampa The GreatGud i sin finaste
Undrar vad optimal prime är
Underskatta aldrig din höghet
Droppade i melanin, Galaxy s finaste
Sätter lite press på den anda av högsta
Genom Det jag kommer
Gör det jag ska
Om du inte tror mig så får du bet dig jag kommer 2
Bygga en större pelaren , satsa u ska jag chill
Ahh

Flow
Oh my Gosh
Där man går
Oh my gosh
Om en människa kan se mig
Oh my gosh
Jag Antar att du vet aldrig
Vad fick du till det
Öh 2
Borta
Eh eh
Eh eh
4
Chenna 3

vad en man säger att han är som han är
Som en människa tänker jheeze
Thelma och Louise
Tog en stor insats bara för att komma ut från värmen
Daddy unga sa att han skulle komma ut från gatorna
Ge honom barn en feed
Låt em växer de fötter
Flyga em out of Africa
Ge dem barn ett beat
Visa dem hur de andra hälften

Hur världen liv 2

De känner inte mig
De kan inte hålla mig
De fält
De fält
De pratar
Jag vet
De kan inte visa mig

var god tro
De lura mig
De flex
De flex
De flex
Jag vet att de inte kan se mig

Flow
Oh my Gosh
Där man går
Oh my gosh
Om en människa kan se mig
Oh my gosh

I Antar att du vet aldrig
Vad fick du till det
4

Gone
Eh eh
Eh eh
4

Chenna 3

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Sampa The Great

Albumet innehåller låten Omg av Sampa The Great .
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
/3
Hittills har du förbättrats
157
översättningar av låtar
Tack!