S.dreams: Översätt på Svenska och låttext - Smolik

Översättningen av S.dreams - Smolik på Svenska och original text avlåten
S.dreams: Italiensk Översättning och text - Smolik Italiensk
S.dreams: Engelsk Översättning och text - Smolik Engelsk
S.dreams: Spanska Översättning och text - Smolik Spanska
S.dreams: Franska Översättning och text - Smolik Franska
S.dreams: Tysk Översättning och text - Smolik Tysk
S.dreams: Portugisiska Översättning och text - Smolik Portugisiska
S.dreams: Ryska Översättning och text - Smolik Ryska
S.dreams: Holländska Översättning och text - Smolik Holländska
S.dreams: Svenska Översättning och text - Smolik Svenska
S.dreams: Norska Översättning och text - Smolik Norska
S.dreams: Danska Översättning och text - Smolik Danska
S.dreams: Hindi Översättning och text - Smolik Hindi
S.dreams: Putsa Översättning och text - Smolik Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av S.dreams - Smolik på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av S.dreams
by Smolik

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

Once in my dream
I felt exactly like I was him
And the feeling was strangely familiar
One of those that you can never forget
Even if you're sad in the end

Sinful, daunted, and left alone in disgrace
I know that it wouldn't been my case if I hadn't braced myself for the moment of truth
I woke up and had to choose
Woke up and had to choose

Happily the choice was easy
And my common sense too busy
Trying to figure out where truth begins
I choose not to be afraid to be great
Not to be late to cross any gate
That opens only once in a lifetime
And there's usually no time to think twice
I choose to go three times when no one ever goes at any time
Four times or even more
I want to make sure if I can lift my body above the floor
I know it's not impossible
I choose not to hesitate to go straight
If a friend leads me astray
I'll tell him to go away
There's no other way, innit?
There's no other way
More or less, one big mess

The dream came to end
Got lost
But not without a trace upon my face
I'm aware of who I am
And who I'd rather be
That's it

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

As I lay me down to sleep
Cosy underneath the sheets
Glue my pillow to my cheek
Reality becomes a dream
And as crazy as this may seem
All my dreams are in fact reality
Reality
Let you know this ain't no nonsense, see
It happens quite subconsciously
When my mind goes travelling
Pass time unraveling
Taking my emotions back to where
I used to be a few years ago
Remembering a few peers and foes
And the person I was
It gets kind of scary
Yes, because
Reliving some past situations can get kind of painful
Those days full of no inspiration
Looking at the future with great hesitation
And then, suddenly, I awaken
In a cold sweat, thinking 'damn'
Sleep really is the cousin of death
Just like my man Nas said
But I
Don't let it get to my head like Brand Nub
Instead I get out of bed for some canned brew
Afterwards feeling brand new, put on some Badu
And go back to
The land of snooze
Put on some Badu and go back to
The land of snooze
It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy , dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams
Wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams


It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams

Översättning på Svenska av låten
S.dreams by Smolik

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar
Vill inte veta när jag är vaken

Det är galen, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, kärleksdrömmar, hatdrömmar
Vill inte veta när jag är vaken

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar
Vill inte veta när jag är vaken

En gång i min dröm
kände jag mig precis som jag var han
Och känslan var konstigt bekant
En av dem som du aldrig kan glömma
Även om du är ledsen till slut

Syndig, skrämd och lämnad ensam i skam
Jag vet att det inte skulle vara min fall om jag inte hade stärkt mig för sanningens ögonblick
vaknade jag och var tvungen att välja
Vaknade och var tvungen att välja

Lyckligtvis var valet enkelt
Och min sunt förnuft är för upptagen
Att försöka ta reda på var sanningen börjar
Jag väljer att inte vara rädd för att vara bra
Att inte vara sen för att korsa någon grind
Det öppnar bara en gång i livet
Och det finns vanligtvis ingen tid att göra det bläck två gånger
Jag väljer att gå tre gånger när ingen någonsin går när som helst
Fyra gånger eller ännu mer
Jag vill se till om jag kan lyfta kroppen över golvet
Jag vet att det inte är omöjligt
Jag väljer att inte tveka att gå rakt
Om en vän leder mig vilse
säger jag till honom att gå bort
Det finns inget annat sätt, det ?
Det finns inget annat sätt
Mer eller mindre, en stor röra

Drömmen slutade
Förlorade
Men inte utan spår efter min ansikte
Jag är medveten om vem jag är
Och vem jag hellre vill vara
Det är det

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar , älskar drömmar, hatar drömmar
Vill inte veta när jag är vaken

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar
Vill inte veta när jag är vaken

När jag lägger mig och lägger mig
Mysig under lakan
Lim min kudde på kinden
Verkligheten blir en dröm
Och så galet som det här kan tyckas
Alla mina drömmar är faktiskt verklighet
Verklighet
Låt dig k nu är det inget nonsens, se
Det händer ganska omedvetet
När jag tänker resa
Fördröjningstiden
Att ta mina känslor tillbaka dit
jag brukade vara för några år sedan
Kom ihåg några kamrater och fiender
Och personen jag var
Det blir lite skrämmande
Ja, för
Att återuppleva vissa tidigare situationer kan bli typ av smärtsam
De dagar fulla av ingen inspiration
Tittar på framtiden med stort tveksamhet
Och plötsligt vaknar jag
I en kall svett och tänker 'jävla'
Sova är verkligen kusin till döden
Precis som min man Nas sa
Men jag
Låt det inte komma till mitt huvud som Brand Nub
Istället går jag ut ur säng för en konserverad brygga
Efteråt känner du dig helt ny, sätt på lite Badu
Och gå tillbaka till
Landet med snooze
Ta på dig Badu och gå tillbaka till
Landet med snooze
Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar
Vill inte veta när jag är vaken

Det är galen , drömmar förvåna mig
Konstiga drömmar, kärleksdrömmar, hatdrömmar
Vill inte veta när jag är vaken

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar
Vill veta när jag är vaken

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar
Vill veta när jag är vaken

Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar


Det är galet, drömmar förvånar mig
Konstiga drömmar, älskar drömmar, hatar drömmar

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten S.dreams Vi är glada!

Smolik

S.dreams: ’’Översättning och text - Smolik

S.dreams

Vi presenterar texten och översättningen av S.dreams, en ny låt skapad av Smolik taget från albumet 'Smolik 3'

7 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Smolik

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!