My Saviour: Översätt på Svenska och låttext - Snap “the Writer”

Översättningen av My Saviour - Snap “the Writer” på Svenska och original text avlåten
My Saviour: Italiensk Översättning och text - Snap “the Writer” Italiensk
My Saviour: Engelsk Översättning och text - Snap “the Writer” Engelsk
My Saviour: Spanska Översättning och text - Snap “the Writer” Spanska
My Saviour: Franska Översättning och text - Snap “the Writer” Franska
My Saviour: Tysk Översättning och text - Snap “the Writer” Tysk
My Saviour: Portugisiska Översättning och text - Snap “the Writer” Portugisiska
My Saviour: Ryska Översättning och text - Snap “the Writer” Ryska
My Saviour: Holländska Översättning och text - Snap “the Writer” Holländska
My Saviour: Svenska Översättning och text - Snap “the Writer” Svenska
My Saviour: Norska Översättning och text - Snap “the Writer” Norska
My Saviour: Danska Översättning och text - Snap “the Writer” Danska
My Saviour: Hindi Översättning och text - Snap “the Writer” Hindi
My Saviour: Putsa Översättning och text - Snap “the Writer” Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av My Saviour - Snap “the Writer” på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av My Saviour
by Snap “the Writer”

Snap “The Writer”
Keep Hope Alive!
My Saviour Lyrics


It’s Snap “The Writer”
Church
in the building


My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God


I ain’t all that holy but a
I’m trying to get there


Dear Lord thank you for bringing me your shield of salvation
I’m still patient
And waiting
And thinking
About your love
So thank you Lord for all of the above
You made my day way much better than what it was
And with the strength you have girded me
Even though that my verses be
Iller and sicker than a new born that’s yawning and just coughing all through the churches seats
As long as I am living I will continue to work for he
That done died on the cross for the sins of people that weren’t free
It’s only he
That keeps my faith higher than the top of a fig tree
Cause he brings peace
He forgives see
The Lord that is
The Lord’s a hit
So I’ll continue to praise and just bless the Lord of gifts
Best believe he recorded this
Reading the bible is one of the main steps to start believing in him
Cause it’s his testimony and proof that proves that he is winning
It’s only God that could fight the gravity we is living
While some people a fight for the amount of love that he is getting

My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God


It’s like I lived in the biblical times
I’m not only lyrical I’m
Preaching Christ for savior
In front of haters
And hoping God awakes them
I’m spiritually rich so I’m hoping that God saves us
Through the suffer and the pain while I’m working for that paper
Preaching to the folks the gospel
In any city that I know
Cause God wants me to be holy and on his side yo
Instead of living the fast life I’m gone die old
And bold
I’m wise so if they ask tell em that I told
You to focus on the positive and read the bible
For answers to your questions

I am not a living legend
But I am one of those guys that let you know that there is heaven
Whenever you follow preacher’s sermons
Then you will begin to learn it
You could throw away the false statement by preaching in churches
To some going to church is
The purpose
Of hiding what’ll happen behind the curtains
We got to go find his words and
Just share it with others who are in need of the Lord of service
I’m a still carry this grateful act
And still remain as grateful as
These grateful dads
That do the opposite of wearing hateful masks
Me as a Christian dawg I’m a face the fact
That having the holy spirit’ll keep you far from the heart that a hater has
I only listen to musicians and rhythms of faithful rappers
And tracks that remind us
And keep us right where the faith is at
As a Christian dawg I will never be ashamed to brag
About the type of things that the savior has
Blessed me with
And if I’m serving God it maybe just
Cause my savior is very rich
In his spirit whenever I worship him for his daily gifts

My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God


I shout to God with loud songs of joy
Whenever I am on record
I’m going to score
With Jesus in my life like I was on the court
Because I got sins that I mention
When asking God for forgiveness
This just how Christ brought me back to remembering
That when you sin
You don’t win
Sinning is never gone end
I won’t bend or break because Jesus is still my own friend
I’m understanding words in sight
Understanding the words in Christ
Jehovah God blessed my life
Jehovah God blessed my sight
And I’m a praise his name till I make it to Heaven’s porch
This the season of praising his name and making the heaven roar
I’ll continue to bless his glorious name
So things could change
And rearrange
In front of me
And just ease to get better boy
And while the devil’s trying to find more of Jesus people to clone
I pray to God for him to stop and leave Jesus people alone
And some people oftenly hate the fact they can’t speak on the phone
With God about the situations and problems that’s going on

My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God

Översättning på Svenska av låten
My Saviour by Snap “the Writer”

Knäpp “The Writer”
Keep Hope Alive!
My Savior Lyrics


It's Snap “The Writer”
Church in
the building


My Frälsare, Jehova Gud är
Min frälsare, Jehova Gud


Jag är inte så helig men en
jag försöker komma dit


Kära Herre tack för att du gav mig din frälsningssköld
Jag är fortfarande tålmodig
Och väntar
Och tänker
Om din kärlek
Så tack Herre för allt ovanstående
Du gjorde min dag mycket bättre än vad den var
Och med styrkan har du omgett mig
Trots att mina verser är
Iller och sjukare än en nyfödd som gäspar och bara hostar genom kyrkans platser
Så länge jag bor kommer jag att fortsätta arbeta för honom
Det gjort dog på korset för människors synder det var inte gratis
Det är bara han
Som håller min tro högre än toppen av ett fikonträd
För att han ger fred
Han förlåter se
Herren att är
Herren är en hit
Så jag fortsätter att berömma och bara välsigna Gåvornas herre
Bäst tror att han spelade in det här
Att läsa bibeln är ett av de viktigaste stegen för att börja tro på honom
För det är hans vittnesbörd och bevis som bevisar att han vinner
Det är bara Gud som kan bekämpa allvaret vi lever
Medan vissa människor kämpar för den mängd kärlek som han får

Min frälsare är Jehova Gud
Min frälsare, Jehova Gud


Det är som att jag levde i bibliska tider
Jag är inte bara lyrisk, jag är
predikar Kristus för frälsare
framför hatare
Och hoppas att Gud väcker dem
Jag är andligt rik så jag hoppas att Gud räddar oss
Genom lidandet och smärtan medan jag arbetar för det papperet
Att predika för folket evangeliet
I vilken stad jag känner
För att Gud vill att jag ska vara helig och på hans sida yo
Istället för att leva det snabba livet är jag borta gammal
Och djärvt
Jag är klok så om de frågar berätta för dem att jag sa till
Du att fokusera på det positiva och läsa bibeln
För svar på dina frågor
Jag är inte en levande legend

Men jag är en av de killarna som låter dig veta att det finns himmel
När du följer predikans predikningar
Då börjar du lära dig det
Du kan kasta bort det falska uttalandet genom att predika i kyrkor
För vissa som går till kyrkan är
Syftet
Att dölja vad som händer bakom gardinerna
Vi måste gå och hitta hans ord och
Dela det bara med andra som är i behov av Herrens tjänst
Jag är fortfarande en bärande av denna tacksamma handling
Och är fortfarande lika tacksam som
Dessa tacksamma pappor
Det gör motsatsen till att ha på sig hatfulla masker
Jag som kristen dawg Jag är ett ansikte faktum
Att ha den heliga anden kommer att hålla dig långt ifrån hjärtat att en hataren har
Jag lyssnar bara på musiker och rytmer av trogna rappare
Och spår som påminner oss
Och håller oss precis där tron ​​är
Som kristen dawg kommer jag aldrig att vara skäms över att skryta
Om den typ av saker som frälsaren har
Välsignade mig med
Och om Jag tjänar Gud det kanske bara
För att min frälsare är väldigt rik
I hans ande när jag tillber honom för hans dagliga gåvor

Min frälsare, Jehova Gud är
Min frälsare, Jehova Gud


Jag ropar till Gud med högljudda låtar av glädje
När jag är på rekord
ska jag göra poäng
Med Jesus i mitt liv som jag var på banan
Eftersom jag fick synder som jag nämner
När jag bad Gud om förlåtelse
Det var precis så här Kristus förde mig tillbaka till att komma ihåg
Det när du syndar
Du vinner inte
Att sjunka är aldrig borta slut
Jag kommer inte att böja eller bryta för att Jesus fortfarande är min egen vän
Jag förstår ord i sikte
Förstå orden i Kristus
Jehova Gud välsignade mitt liv
Jehova Gud välsignade min syn
Och jag berömmer hans namn tills jag når det till himmelens veranda
Detta säsongen att berömma hans namn och få himlen att bråla
Jag fortsätter att välsigna hans härliga namn
Så saker kan förändras
Och ordna om
Framför mig
Och bara lätthet för att bli bättre pojke
Och medan djävulen försöker hitta fler av Jesus-människor att klona
ber jag till Gud för honom att stanna och lämna Jesus-människorna ensamma
Och vissa hatar ofta det faktum att de kan inte prata i telefon
Med Gud om de situationer och problem som pågår

Min frälsare, Jehova Gud är
Min frälsare, Jehova Gud

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten My Saviour? Vi är glada!

KREDITER

Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Snap “the Writer”

My Saviour: ’’Översättning och text - Snap “the Writer”

My Saviour

Snap “the Writer” har publicerat en ny låt med titeln 'My Saviour' taget från albumet 'Keep Hope Alive! (Mixtape)' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 12 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Snap “the Writer”

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka