Almeda: Översätt på Svenska och låttext - Solange

Översättningen av Almeda - Solange på Svenska och original text avlåten

Texter av Almeda
by Solange

Hol' up

Pour my drank, drank
Sip, sip, sip, sip, sip
Pull that Lac on 'em
Sip, sip, sip, sip, sip
Brown liquor, brown liquor
Brown skin, brown face
Brown leather, brown sugar
Brown leaves, brown keys
Brown creepers, brown face
Black skin, black braids
Black waves, black days
Black baes, black things
These are black-owned things
Black faith still can't be washed away
Not even in that Florida water
Not even in that Florida water
In that Florida water
So pour more drank
Sip, sip, sip, sip, sip, sip
I pour my drank on 'em
Sip, sip, sip, sip, sip
Brown liquor
Brown sugar, brown face
Brown liquor
Brown sugar, brown braids
Black skin
Black Benz, black plays
Black molasses, blackberry the masses

Just sittin' here foolin' around
We just sittin' here coolin' around
We just sittin' here high, comin' down

Pour my drank on 'em
Sip, sip, sip, sip sip
Still can't be washed away
Not even in that Florida water
So, pour my drank

Sip, sip, sip, sip, sip
Brown liquor
Brown sugar, brown face
Brown liquor
Brown sugar, brown face
Black skin
Black Benz, black plays
Black molasses, blackberry the masses

Just sittin' here foolin' around
We just sittin' here coolin' around
We just sittin' here high, comin' down

All black coupe
Now I want you
Now I want you
What you wanna do?
Take that boy to school
Young nigga, too cool
Young nigga, big bool
Smokin' that dope, that is strong
I get that choppa, that dump
All of my diamonds, they lumps
All of my diamonds, big lumps
I get that cash, got a bunch
I'ma die lit, bitch, I promise
Tear the bitch up, break her heart
Young nigga, fresh from the start
Young nigga, fresh from the start
Badass bitch from the start
Young nigga, fresh from the start
When I come around, they don't talk down
Diamonds they shine in the dark now
Diamonds they shine in the dark now
Diamonds they shine in the dark now
They takin' me in, what I done?
They takin' me in, what I done?

Översättning på Svenska av låten
Almeda by SolangeHol' up

Pour mitt drack, drack
Sip, Sip, sip, sip, sip
Dra Lac på 'em
Sip, Sip, sip, sip, sip
Svartlut, svartlut
Brunt skinn, brunt ansikte
Brunt läder, brunt socker
Bruna blad, brun nycklar
Brun creepers, brun ansikte
Svart hud, svarta flätor
Svarta vågor, black dagar
Svart bae, svart saker
Dessa är svart-ägda saker
Svart tro fortfarande inte kan tvättas bort
Inte ens i Florida vatten
Inte ens i Florida vatten
I Florida vatten
Så häll mer drack
Sip, Sip, sip, sip, sip, sip
Jag utgjuta mina drack på 'em
Sip, Sip, sip, sip, sip
Svartlut
Brunt socker, brunt ansikte
Svartlut
Brunt socker, bruna flätor
Svart hud
Svart Benz, svart spelar
Svart sirap, blackberry massorna

Just sittin' här foolin' around
Vi bara sittin' här coolin ' runt
Vi bara sittin' här höga, comin' down

Pour mitt drack på 'em
Sip, Sip, sip, sip
Kan fortfarande inte tvättas bort
Inte ens i Florida vatten
Så, häll drack min

Sip, Sip, sip, sip, sip
Svartlut
Brunt socker, brunt ansikte
Svartlut
Brunt socker, brunt ansikte
Svart hud
Svart Benz, svart spelar
Svart sirap, blackberry massorna

Just sittin' här foolin' around
Vi bara sittin' här coolin ' runt
Vi bara sittin' här höga, comin' down

All svart coupe
Nu vill jag att ni
Nu vill jag att ni
Vad vill du göra?
Ta pojken till skolan
Unga nigga, för cool
Unga nigga, stora bool
Smokin' som knark, som är stark
Jag får att choppa, att dumpa
Alla mina diamanter, de klumpar
Alla mina diamanter, stora klumpar
Jag får cash, fick en massa
Jag är dö lit, tik, jag lovar
Riva tiken upp, bryta hennes hjärta
Unga nigga, färsk från start
Unga nigga, färsk från start
Badass tik från start
Unga nigga, färsk från start
När jag kommer runt, de talar inte ner
Diamanter de lyser i mörkret nu
Diamanter de lyser i mörkret nu
Diamanter de lyser i mörkret nu
De takin' mig i, vad jag gjort?
De takin' mig i, vad jag gjort?

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Solange

When I Get Home
Albumet When I Get Home innehåller låten Almeda av Solange . Detta album släpptes på: 01/03/2019.
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet When I Get Home ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
Things I Imagined0/3
S McGregor 0/3
Down with the Clique0/3
Way to the Show0/3
Can I Hold the Mic 0/3
Stay Flo0/3
Dreams0/3
Nothing Without Intention 0/3
Almeda 0/3
Time 0/3
My Skin My Logo 0/3
We Deal with the Freak'n 0/3
Jerrod0/3
Binz0/3
Beltway0/3
Exit Scott 0/3
Sound of Rain0/3
Not Screwed! 0/3
I'm a Witness0/3
Hittills har du förbättrats
152
översättningar av låtar
Tack!