4th Reich: Översätt på Svenska och låttext - Stratovarius

Översättningen av 4th Reich - Stratovarius på Svenska och original text avlåten
4th Reich: Italiensk Översättning och text - Stratovarius Italiensk
4th Reich: Engelsk Översättning och text - Stratovarius Engelsk
4th Reich: Spanska Översättning och text - Stratovarius Spanska
4th Reich: Franska Översättning och text - Stratovarius Franska
4th Reich: Tysk Översättning och text - Stratovarius Tysk
4th Reich: Portugisiska Översättning och text - Stratovarius Portugisiska
4th Reich: Ryska Översättning och text - Stratovarius Ryska
4th Reich: Holländska Översättning och text - Stratovarius Holländska
4th Reich: Svenska Översättning och text - Stratovarius Svenska
4th Reich: Norska Översättning och text - Stratovarius Norska
4th Reich: Danska Översättning och text - Stratovarius Danska
4th Reich: Hindi Översättning och text - Stratovarius Hindi
4th Reich: Putsa Översättning och text - Stratovarius Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av 4th Reich - Stratovarius på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av 4th Reich
by Stratovarius

Music and words by Tolkki
Sign of the times and writings on the wall
They show me it's time has come
Order of a new kind we will all find
Stronger than never before
Things are pretty much the same
Like in the year thirty eight
Oh won't we ever learn
This time is't gonna be different
So let's all join our hands
And let the children sing
For the last time
4th Reich is rising
Can't you see the signs
4th Reich is rising

For the last time
Let's just press more money
Don't worry about the inflation
We got to have more weapons to carry on
Unemployment and sorrow cannot be avoided at this point
But thins will be so different when they are
Ruling the world
4th Reich is rising
Can't you see the signs
4th Reich is rising
For the last time
What will be left to our children
Is this our final destiny

Översättning på Svenska av låten
4th Reich by Stratovarius

Musik och ord av Tolkki
Tecken på tider och skrifter på väggen
De visar mig att det är dags att komma
Order av en ny typ som vi alla kommer att hitta
Starkare än aldrig tidigare
Sakerna är ganska desamma
Som under året åttaåtta
Åh kommer vi aldrig lära dig
Den här gången kommer inte att bli annorlunda
Så låt oss alla gå med våra händer
Och låt barnen sjunga
För sista gången
4: e riket stiger
Kan du inte se tecken
4: e riket stiger

För sista gången
Låt oss bara trycka på mer pengar
Oroa dig inte för inflationen
Vi måste ha fler vapen att fortsätta
Arbetslöshet och sorg kan inte undvikas vid detta punkt
Men tunnarna kommer att vara så annorlunda när de är
Att reglera världen
4: e Riket stiger
Kan du inte se tecken
4: e Riket stiger
För sista gången
Vad kommer att lämnas åt våra barn
Är detta vårt slutliga öde

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten 4th Reich Vi är glada!

Stratovarius

4th Reich: ’’Översättning och text - Stratovarius

4th Reich

Vi presenterar texten och översättningen av 4th Reich, en ny låt skapad av Stratovarius taget från albumet 'Dreamspace'

13 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Stratovarius

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Episode / Visions.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Stratovarius

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!