Adaline: Översätt på Svenska och låttext - Superlvminal

Översättningen av Adaline - Superlvminal på Svenska och original text avlåten
Adaline: Italiensk Översättning och text - Superlvminal Italiensk
Adaline: Engelsk Översättning och text - Superlvminal Engelsk
Adaline: Spanska Översättning och text - Superlvminal Spanska
Adaline: Franska Översättning och text - Superlvminal Franska
Adaline: Tysk Översättning och text - Superlvminal Tysk
Adaline: Portugisiska Översättning och text - Superlvminal Portugisiska
Adaline: Ryska Översättning och text - Superlvminal Ryska
Adaline: Holländska Översättning och text - Superlvminal Holländska
Adaline: Svenska Översättning och text - Superlvminal Svenska
Adaline: Norska Översättning och text - Superlvminal Norska
Adaline: Danska Översättning och text - Superlvminal Danska
Adaline: Hindi Översättning och text - Superlvminal Hindi
Adaline: Putsa Översättning och text - Superlvminal Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Adaline - Superlvminal på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Adaline
by Superlvminal

Maybe I'll never call you back
Maybe I'll never touch your neck
Never tell you anything else
But I will always remember you
Lady, I'll never call you back
Lady, I'll never touch your neck
Never tell you anything else
But I will always remember you

Flow with the night
About our love
Memories come back
That we broke up
All about your needs
Love for you
But you came back
Lying on your back
You’re so far
Ready for a ride
How pretty you are
Losing your mind
Watching you
You want mе to touch
You get up from bed
You’re still too far
But i see your shapе
How gorgeous you are
Throwing off my tweed
Good for you
Now we can go back
Lying on the bed
I follow you
Feel a scent of love
How wet you are
You wanna feed
Me with your taste
What a comeback
No, I never thought we could be couple with such a foreplay
No, no, I never thought I'd see your burning eyes again
No, no, I never thought you'd feel drawn to me
And for now, stay with me
Let's wait until this crazy night is over

Yo, let me follow my flow
Wait for me when I go and think what I want
Cause I don’t want to fuck you
And to never just tell you that this is a trick
This night is not for the weak
For the thought of what I want to and to try to
I’m lying low with the feeling that I need to slow
Yo, let me follow my flow
Wait for me when I go and think what I want
Cause I don’t want to fuck you
And to never just tell you that this is a trick
This night is not for the weak
For the thought of what I want to and to try to
I’m lying low with the feeling that I need to slow


Flow with the night
About our love
Memories come back
That we broke up
All about your needs
Love for you
But you came back
Lying on your back
You’re so far
Ready for a ride
How pretty you are
Losing your mind
Watching you
You want me to touch
You get up from bed
You’re still too far
But I see your shape
How gorgeous you are
Throwing off my tweed
Good for you
Now we can go back
Lying on the bed
I follow you
Feel a scent of love
How wet you are
You wanna feed
Me with your taste
What a comeback
No, I never thought we could be couple with such a foreplay
No, no, I never thought I'd see your burning eyes again
No, no, I never thought you'd feel drawn to me
And for now, stay with me
Let's wait until this crazy night is over

We will never get back together
We flew with the night
Memories came back
So broken you are, we are
I'll always remember you
I'm losing my mind, you're losing your mind
I'll always remember you
But we broke up, but we broke up, baby
Lady, I'm not the guy you wanna back
I've got my life, you've got your life
So broken you are, so broken we are
I'll always remember you
I'm losing my mind, you're losing your mind
I'll always remember you
We're so broken, we're so broken, baby
I'll always remember you
I'll always remember you
We're so broken, baby
I'll always remember you
I'll always remember you

Översättning på Svenska av låten
Adaline by Superlvminal

Kanske ringer jag dig aldrig tillbaka
Kanske kommer jag aldrig att röra vid din nacke
Berätta aldrig för dig någonting annat
Men jag kommer alltid komma ihåg dig
Lady, jag ringer aldrig dig tillbaka
Lady, jag kommer aldrig röra vid din nacke
Berätta aldrig för dig någonting annat
Men jag kommer alltid komma ihåg dig

Flöde med natten
Om vår kärlek
Minnen kommer tillbaka
Att vi släppte upp
Allt om dina behov
Kärlek till dig
Men du kom tillbaka
Liggande på ryggen
Du är så långt
Redo för en åktur
Hur söt du är
Förlorar ditt sinne
Tittar på dig
Du vill att jag ska röra
Du står upp från sängen
Du är fortfarande för långt
Men jag ser din form
Hur underbar du är
Kasta bort min tweed
Bra för dig
Nu kan vi gå tillbaka
Ligga på sängen
Jag följer dig
Känn en doft av kärlek
Hur våt du är
Du vill mata
Mig med din smak
Vilken comeback
Nej, jag trodde aldrig att vi kunde vara par med ett sådant förspel
Nej, nej, jag trodde aldrig att jag skulle se din burni ng ögon igen
Nej, nej, jag trodde aldrig att du skulle känna dig lockad till mig
Och för nu, stanna hos mig
Låt oss vänta tills den här galna natten är över

Yo, låt mig följa mitt flöde
Vänta på mig när jag går och tänka vad jag vill
För att jag inte vill knulla dig
Och att aldrig bara säga att det här är ett trick
Denna natt är inte för de svaga
För tanken på vad jag vill och för att försöka
ligger jag lågt med känslan av att jag behöver sakta
Yo, låt mig följa mitt flöde
Vänta på mig när jag går och tänka vad jag vill
För att jag inte vill knulla dig
Och att aldrig bara säga att detta är ett trick
Denna natt är inte för de svaga
För tanken på vad jag vill och för att försöka
Jag ligger lågt med känslan av att jag behöver sakta


Flöde med natten
Om vår kärlek
Minnen kommer tillbaka
Att vi bröt upp
Allt om dina behov
Kärlek till dig
Men du kom tillbaka
Ligga på ryggen
Du är så långt
Klar för en åktur
Hur söt du är
Förlora ditt sinne
Titta på dig
Du vill att jag ska röra
Du står upp från sängen
Du är fortfarande för långt
Men jag ser din form
Hur underbar du är
Kasta bort min tweed
Bra för dig
Nu kan vi gå tillbaka
Liggande på sängen
Jag följer dig
Känn en doft av kärlek
Hur våt du är
Du vill mata
Mig med din smak
Vilken comeback
Nej, jag trodde aldrig att vi kunde vara par med ett sådant förspel
Nej, nej, jag trodde aldrig att jag skulle se dina brinnande ögon igen
Nej, nej, jag trodde aldrig att du skulle känna dig lockad till mig
Och för nu, stanna hos jag
Låt oss vänta tills den här galna natten är över

Vi kommer aldrig tillbaka tillsammans
Vi flög med natten
Minnena kom tillbaka
Så trasiga dig är, vi är
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Jag tappar sinnet, du tappar sinnet
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Men vi släppte upp, men vi gick ihop, baby
Lady, jag är inte killen du vill tillbaka
Jag har mitt liv, du har ditt liv
Så trasig du är , så trasiga är vi
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Jag tappar sinnet, du tappar sinnet
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Vi är så trasig, vi är så trasiga, älskling
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Vi är så trasiga, älskling
Jag kommer alltid att komma ihåg dig
Jag kommer alltid ihåg dig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Adaline Vi är glada!

KREDITER

Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!