Storm: Översätt på Ryska och låttext - Surie

Översättningen av Storm - Surie på Ryska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Storm - Surie på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Storm
by Surie

Hey, hey brother
Do you remember when we were kids with no fear?
Hey, hey sister
Do you believe in the things we dreamt we'd discover?

I still have faith
I still believe in chasing rainbows

Storms don't last forever, forever, remember
We can hold our hands together
Through this storm, through this storm
Storms don't last forever, forever, remember
We can hold our hands together
Through this storm, through this storm

Hey, hey mother
Am I making you proud or could I do better?
Hey, hey father
There's weight on my shoulders but it's not over

I still have faith
I still believe in chasing rainbows


Storms don't last forever, forever, remember
We can hold our hands together
Through this storm, through this storm
Storms don't last forever, forever, remember
We can hold our hands together
Through this storm, through this storm

Spread your love, give all you got
Hold your head up, don't give up, no no
Hey, hey brother, don't give up, oh woah woah

Storms don't last forever, forever, remember
We can hold our hands together
Through this storm, through this storm

Spread your love, give all you got
Hold your head up, don't give up, no no
Spread your love, give all you got
Hold your head up, through this storm

Översättning på Ryska av låten
Storm by Surie

Эй, Эй брат
Помнишь, когда мы были детьми, ничего не боясь?
Эй, Эй, сестра
Вы верите в то, что мы мечтали, мы хотели узнать?

Я все еще верю
Я все еще верю в погоне за радугой

Бури не длятся вечно, вечно, помню
Мы можем держать наши руки вместе
Через эту бурю, сквозь эту бурю
Бури не длятся вечно, вечно, помню
Мы можем держать наши руки вместе
Через эту бурю, сквозь эту бурю

Эй, Эй мама
Я заставляю тебя гордиться или я мог бы сделать лучше?
Эй, Эй отец
Там вес на мои плечи, но это еще не конец

Я все еще верю
Я все еще верю в погоне за радугой


Бури не длятся вечно, вечно, помню
Мы можем держать наши руки вместе
Через эту бурю, сквозь эту бурю
Бури не длятся вечно, вечно, помню
Мы можем держать наши руки вместе
Через эту бурю, сквозь эту бурю

Распространите свою любовь, отдавать все, что вы получили
Держите голову вверх, не сдавайтесь, нет, нет
Эй, Эй, брат, не сдавайся, о-о воах воах

Бури не длятся вечно, вечно, помню
Мы можем держать наши руки вместе
Через эту бурю, сквозь эту бурю

Распространите свою любовь, отдавать все, что вы получили
Держите голову вверх, не сдавайтесь, нет, нет
Распространите свою любовь, отдавать все, что вы получили
Держите голову вверх, сквозь эту бурю

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Storm Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!