Welkum 2 Da Hood: Översätt på Svenska och låttext - Tha Mexakinz

Översättningen av Welkum 2 Da Hood - Tha Mexakinz på Svenska och original text avlåten
Welkum 2 Da Hood: Italiensk Översättning och text - Tha Mexakinz Italiensk
Welkum 2 Da Hood: Engelsk Översättning och text - Tha Mexakinz Engelsk
Welkum 2 Da Hood: Spanska Översättning och text - Tha Mexakinz Spanska
Welkum 2 Da Hood: Franska Översättning och text - Tha Mexakinz Franska
Welkum 2 Da Hood: Tysk Översättning och text - Tha Mexakinz Tysk
Welkum 2 Da Hood: Portugisiska Översättning och text - Tha Mexakinz Portugisiska
Welkum 2 Da Hood: Ryska Översättning och text - Tha Mexakinz Ryska
Welkum 2 Da Hood: Holländska Översättning och text - Tha Mexakinz Holländska
Welkum 2 Da Hood: Svenska Översättning och text - Tha Mexakinz Svenska
Welkum 2 Da Hood: Norska Översättning och text - Tha Mexakinz Norska
Welkum 2 Da Hood: Danska Översättning och text - Tha Mexakinz Danska
Welkum 2 Da Hood: Hindi Översättning och text - Tha Mexakinz Hindi
Welkum 2 Da Hood: Putsa Översättning och text - Tha Mexakinz Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Welkum 2 Da Hood - Tha Mexakinz på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Welkum 2 Da Hood
by Tha Mexakinz

x2
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood you wanna be neighbor
With the Long Beach flavor, nothing can save you


Another day in the life of a hoodlum menace
Where chavalas step up and get served like Dennis
If i'm scarin you the more the marier
Just another victim of the ghetto from the Long Beach area
Don't step up or slip up that's how you get taken out
We're deep so don't try to creep I'll have your ass breakin out
I lost my mom's but you still see me smilin'
Some say i'm the loco that belongs in the asylum
Looney, maniac, phsycopath
Mob deep feel the wrath of my staff as I buck
Buck you down the cuete's my utensil
Feel your body with led Mr. Pencil
Thy kingdom come that will be done
Like father like son I trust no one
So depend on your friends stabbers back in the future
In return he might shoot'yuh like he never knew'yuh
So fuck all this love and hate there's no ?
Just enter at your own risk but do it with awareness
x2
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood you wanna be neighbor
With the Long Beach flavor, nothing can save you


Let me be your guide as I take you on a ride
All around the neighborhood get your vest cus you should Assumin' i'm a violent youngster for my barrio
And everbody knows that's the way life goes
Mr. Sinful One ofcourse I'm true to the name
Cus i'm true to the game ain't a fucking thang changed!
Stranger you know you in danger
From a derranged neighborhood that's major

In fucked up corruption brutality mayhem
The parts in the area for gangsters to play in
Fanatical schizophrenic fools gettin' hyper
Nothing but drive by bucking cop snipers
In a way that's a certain lifestyle for the brown
All take and no give we don't fuck around
Whatever you got that I dont hand it over
Or forever in the days you'll be looking over your shoulder

x2
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood you wanna be neighbor
With the Long Beach flavor, nothing can save you

Born and brought up in the ways of the wicked
Where everything was to be heard like a cricket
Get your one-way ticket to heaven
.375 straight to your cabeza now you're begging
Bleeding saying let me live, let me live
In my hood you either do or you did
Keep a look out holmes cus every bala has a meaning
One to leave you bleeding or forever have you dreaming
Just think about a fucking bullet going through your spine
One to the temple that'll blow your mind
And the neighbors they see no evil, they hear no evil
Knowing that there's gonna be a sequel
Hopin' they won't be the next in the strip
But they know it's better to zipper up the lip
So before you hit the entrance just knock on wood
Cus my hood is my hood let it be understood

x2
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood holmes you wanna be neighbor
Welkum 2 da hood you wanna be neighbor
With the Long Beach flavor, nothing can save you

Översättning på Svenska av låten
Welkum 2 Da Hood by Tha Mexakinz

x2
Welkum 2 da hood holmes you wanta be neighbour
Welkum 2 da hood holmes you wanna granne
Welkum 2 da hood you wanta be neighbour
Med Long Beach-smaken, ingenting kan rädda dig


Ytterligare en dag i livet för en trussel om tröskeln
Där chavalor kliver upp och får betjänas som Dennis
Om jag skrämmer dig desto mer desto mer marier
Bara ett annat offer för gettot från Long Beach-området
Stig inte upp eller glida upp så blir du borttagen
Vi är djupa så försök inte att krypa jag Jag kommer att få din röv att bryta ut
Jag tappade min mammas men du ser mig fortfarande smilin '
Vissa säger att jag är loco som hör hemma i asylet
Looney, galning, phsycopath
Mob djupt känna min personals vrede när jag slår ner
Slå dig ner i cuete är mitt redskap
Känn din kropp med ledd Mr. Pencil
Ditt rike kommer att göras
Som pappa som son litar jag på ingen
Så är beroende av att dina vänner stabbar tillbaka i framtiden
Till gengäld kan han skjuta'yuh som han aldrig visste'yuh
Så knulla all denna kärlek och hatar det finns inget?
Gå bara in på egen risk men gör det med medvetenhet
x2
Welkum 2 da hood holmes du vill vara granne
Welkum 2 da hood holmes du vill vara granne
Welkum 2 da hood du vill vara granne
Med Long Beach-smaken kan ingenting rädda dig


Låt mig vara din vägleda när jag tar dig med på en åktur
Runt om i grannskapet får du din västkus ska du anta att jag är en våldsam ung för min barrio
Och alla vet att det är så livet går
Herr . Sinful One ofcourse Jag är trogen mot namnet
Cus jag är sant mot spelet är inte en jävla thang förändrad!
främling du känner att du är i fara
från ett felaktigt grannskap som är stort
I knullad korruption brutalitet kaos

Delarna i området för gangsters att spela i
Fanatiska schizofrena dårar blir hyper
Ingenting annat än att köra med bucking snutskyttar
In ett sätt som är en viss livsstil för de bruna
Allt tar och inget ger vi inte knullar
Vad du än har att jag inte överlämnar det
Eller för evigt de dagar du kommer att vara tittar över axeln

x2
Welkum 2 da huva holmes du vill vara granne
Welkum 2 da huva holmes du vill vara granne
Welkum 2 da huva du vill vara granne
Med Long Beach-smaken kan ingenting rädda dig

Född och uppvuxen på de ondes vägar
Där allt skulle höras som en cricket
Få din enkelbiljett till himlen
.375 direkt till din cabeza nu tigger du
Bleedin g säger låt mig leva, låt mig leva
I min huva gör du antingen eller gjorde du
Håll utkik holmes cus varje bala har en mening
En som lämnar dig blödande eller för alltid har du drömmer
Tänk bara på en jävla kula som går igenom din ryggrad
En till templet som kommer att blåsa i ditt sinne
Och grannarna de ser inget ont, de hör inget ont
Att veta att det kommer att bli en uppföljare
Hopin 'de kommer inte att vara nästa i remsan
Men de vet att det är bättre att blixtlås i läppen
Så innan du slår in på entrén, slå bara på trä
Cus min huva är min huva låt det förstås

x2
Welkum 2 da huva holmes du vill vara granne
Welkum 2 da huva holmes du vill vara granne
Welkum 2 da hood du vill vara granne
Med Long Beach-smaken kan ingenting rädda dig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Welkum 2 Da Hood Vi är glada!

Tha Mexakinz

Welkum 2 Da Hood: ’’Översättning och text - Tha Mexakinz

Welkum 2 Da Hood

Vi presenterar texten och översättningen av Welkum 2 Da Hood, en ny låt skapad av Tha Mexakinz taget från albumet 'Zig Zag'

Albumet består av 3 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Tha Mexakinz

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!