They Wanna Be Like Us: Översätt på Svenska och låttext - Tha Realest

Översättningen av They Wanna Be Like Us - Tha Realest på Svenska och original text avlåten
They Wanna Be Like Us: Italiensk Översättning och text - Tha Realest Italiensk
They Wanna Be Like Us: Engelsk Översättning och text - Tha Realest Engelsk
They Wanna Be Like Us: Spanska Översättning och text - Tha Realest Spanska
They Wanna Be Like Us: Franska Översättning och text - Tha Realest Franska
They Wanna Be Like Us: Tysk Översättning och text - Tha Realest Tysk
They Wanna Be Like Us: Portugisiska Översättning och text - Tha Realest Portugisiska
They Wanna Be Like Us: Ryska Översättning och text - Tha Realest Ryska
They Wanna Be Like Us: Holländska Översättning och text - Tha Realest Holländska
They Wanna Be Like Us: Svenska Översättning och text - Tha Realest Svenska
They Wanna Be Like Us: Norska Översättning och text - Tha Realest Norska
They Wanna Be Like Us: Danska Översättning och text - Tha Realest Danska
They Wanna Be Like Us: Hindi Översättning och text - Tha Realest Hindi
They Wanna Be Like Us: Putsa Översättning och text - Tha Realest Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av They Wanna Be Like Us - Tha Realest på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av They Wanna Be Like Us
by Tha Realest

Intro:
Let me go ahead and do this shit man
Now, this shit is often imitated
But never duplicated
Now, you know Death Row was the first one
To spent real money on video's
The first Niggas to be hoppin' in 6-4's in video's
The first Niggas to really have some real label love
We talkin' bout Niggas puttin' real ice on necklaces
Niggas really doin' things
House parties, Niggas drinkin' all 40's
You know what I'm sayin' now
Niggas are often imitated but never duplicated
And you know why Niggas doin' that shit
Because they wanna be like us

Kill 'em all x7

Verse 1:

The way the story was told
I was murdered at 23 years old
Who ever started the lie
Was it to possess my soul
Can understand
Cause I'm the realest Nigga on the planet
Lyrics, I only have no choice
But I try to ban it
Death Row
It be the label with the cash flow
And when you saw me motherfuck
Say got no place to go
I scream Thug Life
Sideways into the grave
Money over bitches is the motto
And keeps me paid
With Top Dogg
We gon' be the boss Hogs
Cause the last ? Nigga never fall
We got 'em fall
Now time to stay
I rather go out in the burnin' blades
A holocaust or in the source
I make the front page
I'm suicidal on songs
But that's the life I lead
Too much alcohol and drivin'
So now I bleed
Who do I need in my ?
]From all the sinnin' that I done
It's to me kinda hard
A hard job
I often robbed when no penny came
I had no choice
But to switch into a different game
Give a fuck
Because I live in a rush
But all I know you motherfuckers
You wanna be like us
Chorus:

So many Niggas wanna be like us
Stayin' strapped 24-7
I ain't afraid to bust
And my Glock got trust
I put you all in the dust
Understand this is a game
Full of money and lust
Whut
So many Niggas wanna be like us
In a rush to spray ?
As we come for with hush
There's no one else that I can trust
So I grab my Glock
And then I bust
Nigga

Verse 2:

Framed milli in the F-1, 50
They can't catch me
See I play the mob Nigga
Nigga like Joe Pesci
Don't test me cause you got me
I'ma tug the Smiff-N-Wesson in my Versace
I ride ya, who got ya bitch
A been body in the Benz
Sippin' Gin on some 20 inch
Die
So in fluid now we do it
Pull it in bombs and blew it
?
A bad ass fluid
You I'll just march to us
We mob Nigga surchin' ?
You shouldn't have bombed us
What the fuck you figure
Diamonds glassin' why no passin'
Messin' in my figure
Want more Tommy than Hilfiger
Screamin' Death Row Nigga
So I figure
It ain't no need
To put the hush on this shit

You motherfuckers tryin' to be like us
Nigga quit
I put that on the circle bitch
Or be us
Chorus:

Verse 3:

The Niggas wanna be like us
And be like me
Alias name the Top Dogg
The dopest MC
Bangin' through you speakers
With the Realest, the Realest
Tight flows doin' shows
And they fools can't stand it
Standed on the row
Bow down to the C
Fools wish they could come like this
Servin' much heat
Don't try to copy the image
Don't try to copy the style
Got Niggas up 24-7
To stay in my profile
The Row ain't dead Nigga
The Row still kicks
Got Niggas outside
Tryin to dress up like Suge Knight and shit
Cashin' hard
Don't forget platinum plus
On video's and trust
With no hit hands are bust
Ain't nothin' to it
We just do it
Again and again
Tell ya momma, ya daddy
And ya closest friend
The last circle may tips
And kicks lick dust
Cause all y'all fake ass Niggas
Tryin' to be like us
Nigga
Chorus: x2

Outro:

Aye, you know what
Aye, check this out
You know we the first ones
To wear our motherfuckin'
Read record label on our necks
On our chains
All you Niggas who did that
Y'all copycats
We started it
Death Row started wearin' our
Motherfuckin' read record label on our necks
Give us much respect
Big budget video's with the baddest hoes
We did the shit first
Double CD's
We make y'all motherfuckers drop to your knees
And copper please
This Westside
This how we do it
We put it down with the best
Nawmeen, you better give us our respect
Are you disobayin' the Row Nigga
We don't fall out
We had to sit back in for a lil' while
And see what you other motherfuckers was doin'
Now we back
Bigger and stronger
And gonna last a whole lot longer
It's Westside Nigga
]From the Southside Nigga
We gonna let you Niggas know what it is
And what it's gonna be
Don't touch us
We can't be touched
It's the new Death Row
We got a new logo too Nigga
We givin' Niggas lethal injection Nigga
With perfection
Know what I'm sayin'
We givin' Niggas lethal injection Nigga
With perfection
These motherfuckers wanna be like us
These motherfuckers wanna be like us
Nigga, whut
These motherfuckers wanna be like us
These motherfuckers wanna be like us
Hey
These motherfuckers wanna be like us
These motherfuckers wanna be like us
Hey
These motherfuckers wanna be like us
Hey
These motherfuckers wanna be like us
These motherfuckers wanna be like us
These motherfuckers wanna be like us

Översättning på Svenska av låten
They Wanna Be Like Us by Tha Realest

Intro:
Låt mig gå vidare och göra den här skiten mannen
Nu är den här skiten ofta imiterad
Men aldrig duplicerad
Nu vet du att Death Row var den första
Att spendera riktiga pengar på videoklipp
De första niggorna som hoppade på 6-4-talet i videoklipp
De första niggorna som verkligen hade någon riktig märkekärlek
Vi pratar om Niggas sätter riktigt is på halsband
Niggas gör verkligen saker
Husfester, Niggas dricker alla 40-talet
Du vet vad jag säger nu
Niggas imiteras ofta men dupliceras aldrig
Och du vet varför Niggas gör den där skiten
Eftersom de vill vara som oss

Döda dem alla x7

Vers 1:

Hur historien berättades
Jag mördades vid 23 år
Vem som någonsin började lögnen
Var det att äga min själ
Kan förstå
Orsak Jag är den riktiga Nigga på planeten
Lyrics, jag har bara inget val
Men jag försöker förbjuda det
Death Row
Det är etiketten med kassaflödet
Och när du såg mig jävla
Say fick ingen plats e to go
Jag skriker Thug Life
Sidled in i graven
Pengar över tikar är mottot
Och håller mig betald
With Top Dogg
We gon vara chefen Hogs
Orsaka det sista? Nigga faller aldrig
Vi får dem att falla
Nu är det dags att stanna
Jag går snarare ut i de brinnande bladen
En förintelse eller i källan
Jag gör förstasidan
Jag är självmord på låtar
Men det är det livet jag leder
För mycket alkohol och kör '
Så nu blöder jag
Vem behöver jag i min ?
] Av alla syndar som jag gjort
Det är för mig ganska svårt
Ett hårt jobb
Jag rånade ofta när inget öre kom
Jag hade inget val
Men att byta till ett annat spel
Ge en jävla
För att jag lever i bråttom
Men allt jag känner ni jävla
Du vill vara som oss
Refräng:

Så många niggas vill vara som oss
Stayin 'strapped 24-7
Jag är inte rädd för att byta
Och min Glock fick förtroende
Jag sätter er alla i dammet
Förstå att detta är ett spel
Fullt av pengar och lust
Whut
Så många niggas vill vara som oss
I en brådska för att spray?
När vi kommer med tystnad
Det finns ingen annan som jag kan lita på
Så jag tar tag i min Glock
Och sedan byter jag
Nigga

Vers 2:

Inramad milli i F-1, 50
De kan inte fånga mig
Se jag spelar mobben Nigga
Nigga som Joe Pesci
Testa mig inte för att du fick mig
Jag ska dra i Smiff-N-Wesson i min Versace
Jag rider dig, som fick dig tik
A varit kropp i Benz
Sippin 'Gin on some 20 inch
Die
Så i vätska nu gör vi det
Dra det i bomber och blåser det
?
En dålig röv vätska
Du marscherar bara till oss

Vi pövar Nigga surchin '?
Du borde inte ha bombat oss
Vad fan ser du ut
Diamanter glassin' varför inget passin '
Messin' i min figur
Vill du ha mer Tommy än Hilfiger
Screamin 'Death Row Nigga
Så jag tänker
Det är inget behov
För att sätta tystnaden på den här skiten
Ni jävla försöker vara som oss
Nigga slutade
Jag satte den på cirkeltiken
Eller var oss
Chorus :

Vers 3:

The Niggas wanta be like us
And be like me
Alias ​​name the Top Dogg
The dopest MC
Slå igenom dina högtalare
Med de verkligaste , de verkligaste
Täta flödena gör show
Och de dårar tål inte det
Stod på raden
Böja sig ner för C
Dårarna önskar att de kunde komma så här
Ser mycket värme
Försök inte kopiera bilden
Försök inte kopiera stilen
Fick Niggas upp 24-7
För att stanna i min profil
The Row is not dead Nigga
The Row still sparkar
Fick Niggas utanför
Tryin att klä sig ut som Suge Knight och skit
Cashin 'hard
Glöm inte platina plus
På videon och förtroende
Utan att träffa händer är byst
Är det inte något
Vi gör det bara
Om och om igen
Berätta för dig mamma, pappa
Och din närmaste vän
Den sista cirkeln får tips
Och sparkar slicka damm
Orsaka alla falska röv Niggas
Försök att vara som oss
Nigga
Chorus: x2

Outro:

Aye, du vet vad
Aye , kolla in det här
Du vet att vi är de första
Att bära vår jävla
Läs skivbolaget på våra halsar
På våra kedjor
Alla ni som gjorde det
Y ' alla kopior
Vi startade det
Death Row började bära vår
Motherfuckin 'läste skivbolag på våra halsar
Ge oss mycket respekt
Stora budgetvideo med de dåligaste hackorna
Vi gjorde skiten först
Dubbla CD-skivor
Vi får alla jävlar att tappa på knä
Och koppar tack
Denna västsida
Så här gör vi det
Vi lägger ner det med de bästa
Nawmeen, du ger oss vår respekt
Är du inte motståndare till raden Nigga
Vi faller inte ut
Vi var tvungen att luta sig tillbaka i en liten stund medan
Och se vad ni andra jävlar gjorde '
Nu är vi tillbaka
Större och starkare
Och kommer att hålla mycket längre
Det är Westside Nigga
] Från Southside Nigga
Vi ska låta dig Niggas veta vad det är
Och vad det kommer att bli
Rör inte oss
Vi kan inte beröras

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten They Wanna Be Like Us Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Tha Realest

They Wanna Be Like Us: ’’Översättning och text - Tha Realest

They Wanna Be Like Us

Vi presenterar texten och översättningen av They Wanna Be Like Us, en ny låt skapad av Tha Realest taget från albumet 'Suge Knight Represents: Chronic 2000'

Albumet består av 15 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Tha Realest

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!