First Thursday - 12/4/14: Översätt på Svenska och låttext - The Chipmasters

Översättningen av First Thursday - 12/4/14 - The Chipmasters på Svenska och original text avlåten
First Thursday - 12/4/14: Italiensk Översättning och text - The Chipmasters Italiensk
First Thursday - 12/4/14: Engelsk Översättning och text - The Chipmasters Engelsk
First Thursday - 12/4/14: Spanska Översättning och text - The Chipmasters Spanska
First Thursday - 12/4/14: Franska Översättning och text - The Chipmasters Franska
First Thursday - 12/4/14: Tysk Översättning och text - The Chipmasters Tysk
First Thursday - 12/4/14: Portugisiska Översättning och text - The Chipmasters Portugisiska
First Thursday - 12/4/14: Ryska Översättning och text - The Chipmasters Ryska
First Thursday - 12/4/14: Holländska Översättning och text - The Chipmasters Holländska
First Thursday - 12/4/14: Svenska Översättning och text - The Chipmasters Svenska
First Thursday - 12/4/14: Norska Översättning och text - The Chipmasters Norska
First Thursday - 12/4/14: Danska Översättning och text - The Chipmasters Danska
First Thursday - 12/4/14: Hindi Översättning och text - The Chipmasters Hindi
First Thursday - 12/4/14: Putsa Översättning och text - The Chipmasters Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av First Thursday - 12/4/14 - The Chipmasters på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av First Thursday - 12/4/14
by The Chipmasters

Look out Razler’s taking on lead just like the pope
And if I catch you talking smack you’re getting jumped like rope
I ain't Jesus, I ain't giving you a reason to hope
I ain't Yeezus, I ain't a walking talking idiot trope
Nope I am superior like the intellect of my crew
Skill endless like
And when we done with these bars, we're comin' for you
When you lined in our sights there's not much that you can do
But turn and run like that rich man's prodigal son
Imma descendant of Genghis: I am the last living hun
Pillaging your home leaving all you built undone
Just hold on cause the chaos we cause has just begun


Picture perfect, I paint a perfect picture
Multicolored, Joey’s technicolor written in scripture
Spitten' from my lips scabbed with fever blisters and whiskers
And this candy rappers’ war headed to a sour tongue twister
Grab a pretzel shake the salt up off my character
Nah this ain’t third person omniscient, I’m the narrator
Juxtapose my tone next to a pretty pink rose
And then ya froze, plot the summary on Sparknotes
Nevermore, quoth the Raven
Nine bucks and three quarters, train station manifestation
Dictation cremation, vibration foundation, translation: flow
Nose always forever knows, let it go, M-A-R-I-O

I've been pushed to the point of no return
My rhymes so ill they'll make your stomach churn
You guilty of fraud: case closed, court adjourned
Cash boomerang I got money comin' back in my tax return
Homies out here strugglin' to get a cheeseburger from Aramark
I keep it locked up but my bite's worse than my bark
I'm no match for you, I'm a Bic watch me spark
This may be First Thursday but Chipmasters ain't no lark
You think I'm done, I'm just warming up
I'll hit you with my camery then runneth over like my cup
Been double cupped up at the yacht club
Jay's ready to blow your mind like a slug


Son, you’ve got 12 bars to get out my way, and if you stay
I will maim you - a cocky rooster you’ll stay
A Chik-fil-A, soup of the day, I’ll Lay down the law
Serve you up homestyle with waffle fries and coleslaw
With my ivory skin in this game I’m a white knight
Van Gogh hard into the Starry Night in the right fight
Swipe right on Tinder, when I wanna check mates
Turn chumps to cinders when it’s time to checkmate
While my brothers in Philly write rhymes freezing in a soup line
The heat’s on at Ghost: I’m writing punchlines at lunchtime
And so, in comparison you know our lives are half as rough
This school’s our garrison, we’re here to hard and hang tough

I’m like a phoenix resurrect from the ashes
Always be battling - samurai warrior clashes
Saving young souls threatened by sheeple-herd masses
So when I’m judged I won’t be punished serf-style: whip lashes
Chakra energy emits from my spinal
Give authenticity to beats like classics on vinyl
With this flow you can’t help but savor the flavor
Lyrics simply aren’t meant to be catered to haters
Matter don’t matter when your mentality shatters
Psychologically I don’t care bout Schoology platters
Feels like I’m being made plump and academically fatter
Illuminati in my thought waves, altering patterns


Nah it's not over yet
Just first hand experienced the skill of my squad
Rhymes harder than the prison bars and iron rods
Don’t mess with this boul, or you’ll get the bouls
Elemental oneness, lunar push and pull
I keep my crew surrounded by bread like grilled cheezus
Our lines more locked down than my Twitter @Delveezus
I go hard like Chase Utley, you can look for me at second base
Black jedi, pepper spray, medieval club - my flows are Mace
And for all of you who think this is a one-time thing you’re mistaken
Chipmasters is just beginning - this stage is for the taking

Översättning på Svenska av låten
First Thursday - 12/4/14 by The Chipmasters

Se upp Razler tar ledningen precis som påven
Och om jag fångar dig prata smack blir du hoppad som rep
Jag är inte Jesus, jag ger dig inte anledning att hoppas
Jag är inte Yeezus, jag är inte en vandringspratande idiot trope
Nej. Jag är överlägsen som mitt besättnings intellekt
Skicklighet oändlig som
Och när vi är klara med dessa staplar, vi kommer för dig
När du raderade i våra sevärdheter finns det inte mycket du kan göra
Men vänd och spring som den rika mans förlorade son
Imma ättling till Genghis: Jag är sista levande hun
Plundra ditt hem och lämna allt du byggt ångrat
Håll bara på för att det kaos vi orsakar har precis börjat


Bild perfekt, jag målar en perfekt bild
Flerfärgad, Joey's technicolor skriven i skrifterna
Spottad 'från mina läppar skurna med feberblåsor och morrhår
Och detta godisrapparkrig gick mot en sur tungvridning
Ta en kringla-skaka saltet av min karaktär
Nej det här är inte tredje person allvetande , Jag är berättaren
Justera min ton bredvid en ganska rosa ros
Och sedan frös du, plotta sammanfattningen på Sparknotes
Nevermore, quaven the Raven
Nio dollar och tre kvartal, järnvägsstationsmanifestation
Diktionskremering, vibrationsfundament, översättning: flöde
Näsen vet alltid för alltid, låt det gå, MARIO

Jag har skjutits till punkten nej återvända
Mina rim så sjuka att de gör att magen smälter
Du är skyldig till bedrägeri: ärendet avslutades, domstolen avbröts
Cash boomerang Jag har pengar som kommer tillbaka i min skattedeklaration
Homies här ute kämpar för att få en ostburgare från Aramark
Jag håller den låst men min bit är värre än min bark
Jag är ingen match för dig, jag är en Bic se mig gnista
Det här kan vara första torsdagen men Chipmasters är inte någon lark
Du tror att jag är klar, jag värmer bara upp
Jag slår dig med min kamera och springer över som min kopp
Har varit dubbelkoppad på yachtklubben
Jay är redo att spränga dig som en snigel


Son , du har 12 barer för att komma ut mitt sätt, och om du stannar
kommer jag att lemläsa dig - en kaxig tupp kommer du att stanna
En Chik-fil-A, dagens soppa, jag Kommer att fastställa lagen
Servera dig hemstil med våffelfries och coleslaw
Med min elfenbenskinn i det här spelet är jag en vit riddare
Van Gogh hårt in i Stjärnklar natt till höger slåss
Svep åt höger på Tinder, när jag vill kolla kompisar
Vänd chumps till cinders när det är dags att schackmatta
Medan mina bröder i Philly skriver rim som fryser i en sopplinje
Värmen är vidare vid Ghost: Jag skriver punchlines vid lunchtid
Och så, i jämförelse vet du att våra liv är hälften så grova
Den här skolan är vår garnison, vi är här för att tappa och hänga tufft

Jag är som en phoenix-uppståndelse från asken
Kämpa alltid - samurai-krigskollisioner
Rädda unga själar hotade av får-flockmassor
Så när jag bedömdes vann jag bli inte straffad serf-stil: piska ögonfransar
Chakraenergi avger från min ryggrad
Ge autenticitet till beats som klassiker på vinyl
Med detta flöde kan du inte låta bli att njuta av smaken
Texter är helt enkelt inte avsedda att tillgodose hatare
Det spelar ingen roll när din mentalitet krossas
Psykologiskt bryr jag mig inte om Schoology-tallrikar
Känns som att jag görs fyllig och akademiskt fetare
Illuminati i mina tankevågor, förändrar mönster


Nej det är inte över ännu
Bara första handen upplevt min trupps skicklighet
Rimmar hårdare än fängelsestänger och järnstavar
Rör inte med den här foulen, annars får du felen
Elemental enhet, måntryck och drag
Jag håller mitt besättning omgivet av bröd som grillad cheezus
Våra linjer är mer låsta än min Twitter @Delveezus
Jag går hårt som Chase Utley, du kan leta efter mig på andra bas
Svart jedi, pepparspray, medeltida klubb - mina flöden är Mace
Och för alla er som tycker att det här är en engångs sak du tar fel
Chipmasters har precis börjat - det här steget är för att ta

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten First Thursday - 12/4/14 Vi är glada!

The Chipmasters

First Thursday - 12/4/14: ’’Översättning och text - The Chipmasters

First Thursday - 12/4/14

Vi presenterar texten och översättningen av First Thursday - 12/4/14, en ny låt skapad av The Chipmasters taget från albumet ''

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Chipmasters

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!