Anthem For Doomed Youth: Översätt på Svenska och låttext - The Libertines

Översättningen av Anthem For Doomed Youth - The Libertines på Svenska och original text avlåten
Anthem For Doomed Youth: Italiensk Översättning och text - The Libertines Italiensk
Anthem For Doomed Youth: Engelsk Översättning och text - The Libertines Engelsk
Anthem For Doomed Youth: Spanska Översättning och text - The Libertines Spanska
Anthem For Doomed Youth: Franska Översättning och text - The Libertines Franska
Anthem For Doomed Youth: Tysk Översättning och text - The Libertines Tysk
Anthem For Doomed Youth: Portugisiska Översättning och text - The Libertines Portugisiska
Anthem For Doomed Youth: Ryska Översättning och text - The Libertines Ryska
Anthem For Doomed Youth: Holländska Översättning och text - The Libertines Holländska
Anthem For Doomed Youth: Svenska Översättning och text - The Libertines Svenska
Anthem For Doomed Youth: Norska Översättning och text - The Libertines Norska
Anthem For Doomed Youth: Danska Översättning och text - The Libertines Danska
Anthem For Doomed Youth: Hindi Översättning och text - The Libertines Hindi
Anthem For Doomed Youth: Putsa Översättning och text - The Libertines Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Anthem For Doomed Youth - The Libertines på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Anthem For Doomed Youth
by The Libertines

Here's a story about the rules of death or glory
To be learned by heart by all children of men
It's the hour of the morning on the day after the dawning
When the sun they said would never set finally set again
Was it Cromwell or Orwell who first led you to the stairwell
Which leads only forever to kingdom come
Rushed along by guiding hands whispers of the promised land
They wished you luck and handed you a gun


Life could be so handsome
Life could be so gay
We're going nowhere
But nowhere, nowhere's on our way


In the pub that night
Racking out the lines of shite
Putting to right
All of the world's great wrongs
Yes we thought that they were brothers
Then they half-murdered each other
Then they did a karaoke turn
And murdered our best song
Told the governor's wife
About the last night of his life
She turned away in tears
Called you a liar
Where are all the old dreams now?
The batallions, once so proud

Lost in some old song and hanging on the old barbedwire


Life could be so handsome
It's all gonna be okay
We're going nowhere
But nowhere, nowhere's on our way


Nowhere in the institutions
Did they teach that revolution
Was something that could ever come to pass
Oh we tried one, once before
Was the king's head on the floor
And we got booted out the boozer
Cause someone smashed the glass


Life could be so handsome
Life could be okay
We're going nowhere
But nowhere, nowhere's on our way
Life could be so handsome
It's all gonna be okay
We're going nowhere
Cause nowhere, nowhere's on our way

Nowhere's on our way

Översättning på Svenska av låten
Anthem For Doomed Youth by The Libertines

Här är en berättelse om döden eller äraens regler
Att lära sig av hjärtat av alla mänskliga barn
Det är morgontimmen dagen efter gryningen
När solen de sa skulle ställde aldrig in äntligen satt igen
Var det Cromwell eller Orwell som först ledde dig till trapphuset
Som bara för evigt leder till kungariket kommer
rusade med vägledande viskningar av det utlovade landet
De önskade lycka till dig och gav dig en pistol


Livet kan vara så vackert
Livet kan vara så gay
Vi ska ingenstans
Men ingenstans , ingenstans är på väg


På puben den kvällen
Att ta bort riterna av skit
Att sätta till höger
Alla världens stora orättigheter
Ja vi trodde att de var bröder
Då mördade de varandra till varandra
Sedan gjorde de en karaokevändning
Och mördade vår bästa sång
Berättade guvernörens fru
Om den sista natten i hans liv
Hon vände sig bort i gråt
Kallade dig en lögnare
Var är alla gamla drömmar nu? Batallionerna, en gång så stolta
Borttappad i en gammal sång och hängande på den gamla taggtrådenLivet kan vara så vackert
Det kommer allt att bli okej
Vi kommer ingenstans
Men ingenstans, ingenstans är på väg


Ingenstans i institutionerna
Lärde de den revolutionen
Var något som någonsin skulle kunna ske
Åh, vi försökte en, en gång innan
Var kungens huvud på golvet
Och vi startade ut spritan
För att någon krossade glaset


Livet kan vara så vackert
Livet kan vara okej
Vi går ingenstans
Men ingenstans, ingenstans är på väg
Livet kan var så snygg
Det kommer allt att bli okej
Vi ska ingenstans
Orsaka ingenstans, ingenstans är på väg

Ingenstans är på väg

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Anthem For Doomed Youth Vi är glada!

The Libertines

Anthem For Doomed Youth: ’’Översättning och text - The Libertines

Anthem For Doomed Youth

Vi presenterar texten och översättningen av Anthem For Doomed Youth, en ny låt skapad av The Libertines taget från albumet 'Anthems for Doomed Youth'

16 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Alla konserter av The Libertines

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Libertines

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!