Modern World: Översätt på Svenska och låttext - The Modern Lovers

Översättningen av Modern World - The Modern Lovers på Svenska och original text avlåten
Modern World: Italiensk Översättning och text - The Modern Lovers Italiensk
Modern World: Engelsk Översättning och text - The Modern Lovers Engelsk
Modern World: Spanska Översättning och text - The Modern Lovers Spanska
Modern World: Franska Översättning och text - The Modern Lovers Franska
Modern World: Tysk Översättning och text - The Modern Lovers Tysk
Modern World: Portugisiska Översättning och text - The Modern Lovers Portugisiska
Modern World: Ryska Översättning och text - The Modern Lovers Ryska
Modern World: Holländska Översättning och text - The Modern Lovers Holländska
Modern World: Svenska Översättning och text - The Modern Lovers Svenska
Modern World: Norska Översättning och text - The Modern Lovers Norska
Modern World: Danska Översättning och text - The Modern Lovers Danska
Modern World: Hindi Översättning och text - The Modern Lovers Hindi
Modern World: Putsa Översättning och text - The Modern Lovers Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Modern World - The Modern Lovers på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Modern World
by The Modern Lovers

Well there's sex in the sunny day
That shines down on Boylston Street
And I love the
So share the modern world with me
Cause I'm in love with the now
I'm in love with the modern world now
Put down your cigarette
And drop out of
Alright
That's right

Well out in the afternoon
Out in the arid plane
We'll share a modern love
Under suburban rain
And me in love with the now
And me in love with the modern world now
Put down the cigarette
And act like a true girl, oh

Well out on Route 9
It's bleak and nearly dying
Stop all this weak stuff

And drop out of !
With me in love with the now
Me in love with the modern world now
Put down the cigarette
And drop out of high school, oh
Oh that's right
Well I'm in love with the now
I'm in love with the modern world now
Put down the cigarette
And act like a true girl

Well listen
Well the modern world is not so bad
Not like the students say
In fact I'd be in heaven
If you'd share the modern world with me
With me in love with the now
With me in love with the modern world now
Put down the cigarette
And share the modern world with me

Översättning på Svenska av låten
Modern World by The Modern Lovers

Det finns sex på den soliga dagen
Det lyser ner på Boylston Street
Och jag älskar
Så dela den moderna världen med mig
För att jag är kär i nuet
Jag är kär i den moderna världen nu
Lägg ner din cigarett
Och hoppa av
Okej
Det stämmer

Väl ute på eftermiddagen
Ut i det torra planet
Vi delar en modern kärlek
Under förortsregn
Och mig kär i det nu
Och mig kär i den moderna världen nu
Lägg ner cigaretten
Och agera som en sann tjej, åh

Bra ute på väg 9
Det är dyster och nästan döende
Stoppa alla dessa svaga saker

Och hoppa av!
Med mig kär i det nu
Jag är kär i den moderna världen nu
Lägg ner cigaretten
Och hoppa av gymnasiet, åh
Åh det stämmer
Jag är kär i nuet
Jag är kär i den moderna världen nu
Lägg ner cigaretten
Och agera som en riktig flicka

Tja lyssna
Tja, den moderna världen är inte så dåligt
Inte som eleverna säger
I själva verket skulle jag vara i himlen
Om du skulle dela den moderna världen med mig
Med mig kär i det nu
Med mig kär i den moderna världen nu
Lägg ner cigaretten
Och dela den moderna världen med mig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Modern World Vi är glada!

KREDITER

Låten "Modern World" skrevs av Jonathan Richman. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

The Modern Lovers

Modern World: ’’Översättning och text - The Modern Lovers

Modern World

The Modern Lovers har publicerat en ny låt med titeln 'Modern World' taget från albumet 'The Modern Lovers' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

8 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Modern Lovers

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!