Avalanche Alley: Översätt på Svenska och låttext - The New Pornographers

Översättningen av Avalanche Alley - The New Pornographers på Svenska och original text avlåten
Avalanche Alley: Italiensk Översättning och text - The New Pornographers Italiensk
Avalanche Alley: Engelsk Översättning och text - The New Pornographers Engelsk
Avalanche Alley: Spanska Översättning och text - The New Pornographers Spanska
Avalanche Alley: Franska Översättning och text - The New Pornographers Franska
Avalanche Alley: Tysk Översättning och text - The New Pornographers Tysk
Avalanche Alley: Portugisiska Översättning och text - The New Pornographers Portugisiska
Avalanche Alley: Ryska Översättning och text - The New Pornographers Ryska
Avalanche Alley: Holländska Översättning och text - The New Pornographers Holländska
Avalanche Alley: Svenska Översättning och text - The New Pornographers Svenska
Avalanche Alley: Norska Översättning och text - The New Pornographers Norska
Avalanche Alley: Danska Översättning och text - The New Pornographers Danska
Avalanche Alley: Hindi Översättning och text - The New Pornographers Hindi
Avalanche Alley: Putsa Översättning och text - The New Pornographers Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Avalanche Alley - The New Pornographers på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Avalanche Alley
by The New Pornographers

Cover your eyes! Surprise, your fate
It's only an avalanche away, you're safe
It's only a scratch, you're great

Several years after the flood
Your singularity under the gun
So late, so late to the game, so late
We thought it was wise to wait


Sent you blues from the lost world
News from the future
Blues from the lost world
News from the future


Several miles behind the wave
We needed to cross the ocean
We missed the ride
Lord knows we could use a ride

You summon the breath to finally say
'It's only an avalanche away', feels right
And you can stay here tonight
Yeah, you can stay here tonight

Sent you blues from the lost world
News from the future

Blues from the lost world
News from the future


Better angels formed the cottage industry
The testimonials, warning weather
Rules of the house
Are all graffiti scrawled
Ceremony calls for tar and feathers
Jewels in your crown
Are loud and proudly fake
Ceremony calls for overthrowing


Consigned to the dustbins
Of bloodlines turned away
Defined by the daylight, which we found in Avalanche Alley
Controlled demolitions
Of the times, far away
In line for the festival that we call Avalanche Alley


Blues from the lost world
News from the future
Blues from the lost world
News from the future

Översättning på Svenska av låten
Avalanche Alley by The New Pornographers

Täck över dina ögon! Överraskning, ditt öde
Det är bara en lavin bort, du är säker
Det är bara en repa, du är fantastisk

Flera år efter översvämningen
Din singularitet under pistolen
Så sent, så sent till spelet, så sent
Vi tyckte att det var klokt att vänta


Skickade blues från den förlorade världen
Nyheter från framtiden
Blues från den förlorade världen
Nyheter från framtiden


Flera mil bakom vågen
Vi behövde korsa havet
Vi missade åkturen
Lord vet att vi kunde använda en åktur

Du kallar andan för att äntligen säga
'Det är bara en lavin bort', känns rätt
Och du kan stanna här ikväll
Ja, du kan stanna här ikväll

Skickade blues från den förlorade världen
Nyheter från framtiden
Blues från de förlorade världen

Nyheter från framtiden


Bättre änglar bildade stugaindustrin
Vittnesmålen, varningsvädret
Husets regler
Är alla graffiti skrottade
Ceremonin kräver tjära och fjädrar
Jewe ls in your crown
Är högt och stolt falskt
Ceremonin kräver att man störter


Tilldelad till soptunnorna
Avvisade blodlinjer
Definierade vid dagsljuset, som vi hittade i Avalanche Alley
Kontrollerade rivningar
För tiden, långt borta
I linje för festivalen som vi kallar Avalanche Alley


Blues från den förlorade världen
Nyheter från framtiden
Blues från den förlorade världen
Nyheter från framtiden

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Avalanche Alley? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Avalanche Alley" skrevs av A.C. Newman. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

The New Pornographers

Avalanche Alley: ’’Översättning och text - The New Pornographers
En powerpop 'Supergroup' bildades i slutet av 1990-talet. Bland medlemmarna ingår Dan Bejar (från Destroyer), Neko Case, A.C. Newman, John Collins, Kurt Dahle, Blaine Thurier, Kathryn Calder och Todd Fancey.

Avalanche Alley

Avalanche Alley är den nya singeln till The New Pornographers taget från albumet 'Whiteout Conditions' .

10 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Andra album av The New Pornographers

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: In the Morse Code of Brake Lights.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The New Pornographers

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka