Star Wars Recap Song: Översätt på Svenska och låttext - The Warp Zone

Översättningen av Star Wars Recap Song - The Warp Zone på Svenska och original text avlåten
Star Wars Recap Song: Italiensk Översättning och text - The Warp Zone Italiensk
Star Wars Recap Song: Engelsk Översättning och text - The Warp Zone Engelsk
Star Wars Recap Song: Spanska Översättning och text - The Warp Zone Spanska
Star Wars Recap Song: Franska Översättning och text - The Warp Zone Franska
Star Wars Recap Song: Tysk Översättning och text - The Warp Zone Tysk
Star Wars Recap Song: Portugisiska Översättning och text - The Warp Zone Portugisiska
Star Wars Recap Song: Ryska Översättning och text - The Warp Zone Ryska
Star Wars Recap Song: Holländska Översättning och text - The Warp Zone Holländska
Star Wars Recap Song: Svenska Översättning och text - The Warp Zone Svenska
Star Wars Recap Song: Norska Översättning och text - The Warp Zone Norska
Star Wars Recap Song: Danska Översättning och text - The Warp Zone Danska
Star Wars Recap Song: Hindi Översättning och text - The Warp Zone Hindi
Star Wars Recap Song: Putsa Översättning och text - The Warp Zone Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Star Wars Recap Song - The Warp Zone på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Star Wars Recap Song
by The Warp Zone

Star wars has returned

To resume its storyline

Between the last film and now

Well, it's been a long long time

If you've forgotten anything

We'll remind you now

In a very detailed recap

Of how it all went downEscape pod to Tatooine

Jawas, sentient machines

Young skywalker, sunset scene

R2 and sandpeople scream


Obi Wan in long dark robes

Must repair C-3P0

'Obi Wan you're my only hope!'

Uncle Owen! Aunt ooh… nope!Mos Eisley

Lots of weirdos

Not the droids as far as we know

Han shoots first

Bye bye Greedo

Chewie, jump up to lightspeed go!


Alderaan to smithereens

'That's no moon'

Tractor beam

Dress up as the other team

To save the captured future queen

Dodging blasters

Trash compactor

Quote off between duelling actors

Wayward student slays his master

Must escape but must go fasterTie fighters, hot pursuit

Don't get cocky kid just shoot!
Yavin four

Prep the troops

May the force be with you, LukePlus red 10, 3, 6, ET AL

Torpedoes miss

Computers fault

Use the force now Luke don't stall!

Vader! Falcon!

Phew! Close callDeath star goes klabooey

Everyone get out there zoomy

Medals for their royal duty

Han and Luke but eh not ChewieStar Wars, Star Wars

This is everything that happens in

Star Wars, Star WarsIce planet

Wampa cave

Obi Wan beyond the grave

Solo in the blizzard, brave

Tauntaun guts

Luke is saved!Back to base of frozen water

Nerf herder

Kiss that's awkward

Star destroyers

Giant walkers

Lots and lots of rebels slaughteredAsteroids!

Take a breather

Rawr! Enormous phallic creature!

To Dagobah Luke!

Where you'll meet your aincent mupper jedi teacherPhysical and mental training

Vader vision

Yoda's phrasing

'Do or do not'

X-Wing raising

Whoop! Gotta go!

Friends need savingCloud city, wariness

Once more 3P0's a mess

Darth teams up with Boba Fett

As the worlds worst dinner guestsLuke is on his way, although

Carbonite for poor Han Solo

Altered deal

Dammit Lando!

Awesome kiss

'I love you.'

'I know'Luke and Vader this is it

Epic battle, trading hits

Sabers clash, pop and fizz

Nothing is as cool as this

Vader cuts him at the wrist

High above an endless pit

Dark side pitches

Luke resists

'I am your father.'

Holy shit!!!Star Wars, Star Wars

This is everything that happens in

Star Wars, Star WarsJabba's palace, next vendetta

Chewie captured, plan develops

Leia's bounty hunter getup

Unfreeze Han but it's a setup!Luke shows up in Tatooine-y

Leia's super hot bikini

Rancor fight

That bikini

Sarlacc pit

That bikiniWalk the plank

But the plan is set

Green lightsaber catch, no sweat!

Jabba grossly choked to death

The same is true for Boba FettTo Dagobah Luke retreats

Master Yoda dies in peace

Kenobi paints a family tree

Remember that one kissing scene?Death star almost good to go

The emperor now joins the show

Endor is more frightening though

With Teddy Bears with bows and arrows!Luke gets caught, confronts his Dad

Come with me, you're not all bad!

Rebels move in to attack

The death star, but oops

'It's a trap!'One more saber fights a given

Vader's hand cut, Symbolism!!!

Lightning fingers

Indecision

Vader toss, and all's forgiven!Bonding quick before it blows

Remove the helmet

Ugh its gross

Endor dancing

Happy ghosts

And that is how the story goes!Star Wars, Star Wars

That was everything that happened in

Star Wars, Star Wars

There were only three instalments of

Star Wars, Star Wars

Don't look any further into it

Star Wars, Star Wars

Star Wars

Översättning på Svenska av låten
Star Wars Recap Song by The Warp Zone

Star wars har återvänt

Att återuppta sin historia

Mellan den senaste filmen och nu

Nåväl, det har varit länge länge

Om du har glömt något

Vi påminner dig nu

I en mycket detaljerad sammanfattning

Om hur allt gick nerEscape pod till Tatooine

Jawas, sentient machines

Young skywalker, sunset scene

R2 och sandfolk skriker


Obi Wan i långa mörka kläder

Måste reparera C-3P0

'Obi Wan du är mitt enda hopp! '

Farbror Owen! Most ooh ... nej!Mos Eisley

Massor av konstiga

Inte droiderna så vitt vi vet

Han skjuter först

Bye bye Greedo

Chewie, hoppa upp till lightspeed go!


Alderaan till smedja

'Det är ingen måne'

Traktorbalk

Klä upp dig som det andra laget

Att spara den fångade framtida drottningen

Dodging blasters

Trash komprimator

Citera mellan duellerande skådespelare

Envis student dräpar sin mästare

Måste fly men måste gå snabbareSlips fighters, hot pursuit

Don't get cocky kid just skjut!
Yavin fyra

Förbered trupperna

Må styrkan vara med dig, LukePlus röda 10, 3, 6, ET AL

Torpeder missar

Datorfel

Använd kraften nu Luke stannar inte!

Vader! Falcon!

Phew! Stäng samtalDödsstjärna går klabooey

Alla kommer ut zoomade

Medaljer för sin kungliga plikt

Han och Luke men eh inte ChewieStar Wars, Star Wars

Detta är allt som händer i

Star Wars, Star WarsIce planet

Wampa grotta

Obi Wan bortom graven

Ensam i snöstormen, modig

Tauntaun tarmar

Luke är räddad!Tillbaka till basen av fryst vatten

Nerf herder

Kyss som är besvärlig

Stjärnförstörare

Jätte vandrare

Massor av rebeller slaktadeAsteroider!

Ta en andning

Rawr! Enorm fallisk varelse!

Till Dagobah Luke!

Där du möter din aincent mupper jedi-lärareFysisk och mental träning

Vader vision

Yodas frasering

'Gör eller inte'

X-Wing-höjning

Whoop! Måste gå!

Vänner behöver spara
Cloud city, wariness

Än en gång 3P0 är en röra

Darth samarbetar med Boba Fett

Som världens värsta middagsgästerLuke är på väg, även om

Carbonite for poor Han Solo

Ändrad affär

Dammit Lando!

Fantastisk kyss

'Jag älskar dig.'

'Jag vet'Luke och Vader detta är det

Episk strid , handel träffar

Sabres kollision, pop och fizz

Ingenting är så coolt som detta

Vader skär honom vid handleden

Högt över en ändlös grop

Mörka sidoklipp

Luke motstår

'Jag är din far.'

Holy shit !!!Star Wars, Star Wars

Detta är allt som händer i

Star Wars, Star WarsJabbas palats, nästa vendetta

Chewie fångad, plan utvecklar

Leias bounty hunter getup

Lås upp Han men det är en inställning!


Luke dyker upp i Tatooine-y

Leias super heta bikini

Rancor fight

That bikini

Sarlacc grop

Den där bikininGå på planken

Men planen är inställd

Grön ljussabel fångst, ingen svett!

Jabba kvävdes kraftigt till döds

Detsamma gäller Boba FettTill Dagobah Luke retreater

Master Yoda dör i fred

Kenobi målar ett släktträd

Kom ihåg att en kyssande scen ?Dödsstjärna nästan bra att gå

Kejsaren går nu med i showen

Endor är dock mer skrämmande

Med nallebjörnar med bågar och pilar!Luke fastnar, konfronterar sin pappa

Kom med mig , du är inte dålig!

Rebeller flyttar in för att attackera

Dödsstjärnan, men oj

'Det är en fälla!'Ytterligare en sabel kämpar mot en given

Vaders handskärning, symbolism !!!

Blixtfingrar

Obeslutsamhet

Vader kasta, och allt är förlåtet!Limning snabbt innan det blåser

Ta bort hjälmen

Ugh dess grova

Endor dans

Glada spöken

Och det är så historien går!Star Wars, Star Wars

Det var allt som hände i

Star Wars, Star Wars

Det fanns bara tre delar av

Star Wars, Star Wars

Titta inte längre in i det

Star Wars, Star Wars

Star Wars

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Star Wars Recap Song Vi är glada!

KREDITER

Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

The Warp Zone

Star Wars Recap Song: ’’Översättning och text - The Warp Zone

Star Wars Recap Song

The Warp Zone har publicerat en ny låt med titeln 'Star Wars Recap Song' taget från albumet 'Recap Raps' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Warp Zone

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!