Gorgeous Sand: Översätt på Svenska och låttext - Twon Bee

Översättningen av Gorgeous Sand - Twon Bee på Svenska och original text avlåten
Gorgeous Sand: Italiensk Översättning och text - Twon Bee Italiensk
Gorgeous Sand: Engelsk Översättning och text - Twon Bee Engelsk
Gorgeous Sand: Spanska Översättning och text - Twon Bee Spanska
Gorgeous Sand: Franska Översättning och text - Twon Bee Franska
Gorgeous Sand: Tysk Översättning och text - Twon Bee Tysk
Gorgeous Sand: Portugisiska Översättning och text - Twon Bee Portugisiska
Gorgeous Sand: Ryska Översättning och text - Twon Bee Ryska
Gorgeous Sand: Holländska Översättning och text - Twon Bee Holländska
Gorgeous Sand: Svenska Översättning och text - Twon Bee Svenska
Gorgeous Sand: Norska Översättning och text - Twon Bee Norska
Gorgeous Sand: Danska Översättning och text - Twon Bee Danska
Gorgeous Sand: Hindi Översättning och text - Twon Bee Hindi
Gorgeous Sand: Putsa Översättning och text - Twon Bee Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Gorgeous Sand - Twon Bee på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Gorgeous Sand
by Twon Bee

When masking pain don't feel right no more
Time to twist st, push through, fk knobs on a door
Seashores andamp; acceptance, go hand andamp; hand
You can't feel that Goorgeous Sand, til you right within


I said fk da dumb st, Ima Be Me
andamp; after that decision, Can't a nga C me
Cause I really had to struggle w/ identity
Overcame that obstacle, bch I took that Leap
Cause Why hide in the crack, when your future so wide
Why lie when it's fact that the truth always rise
Why not realize, with applied strength
A tsunami a glide
andamp; tidal waves like gorgeous Sand

When masking pain don't feel right no more
Time to twist st, push through, fk knobs on a door
Seashores andamp; acceptance, go hand andamp; hand
You can't feel that Goorgeous Sand, til you right within

Hella heat, feel like life tanned me
But Challenging things got my heart expanding
Stranded w da past pain, internally put me thru it
I overcame that st
Now Watch me do it for the struggle

When masking the pain don't feel right no more
Time to twist st, push through, fk knobs on a door
Cause Seashores andamp; acceptance, go hand andamp; hand
You can't feel that Goorgeous Sand, til you right within


When I spark up, iEnd plight
Insight get hella height
St, even since knee high
My shine been like lightning
Future sooo fking Popping, quite frightening to some
Cause mental strength like mine, withstand hurricanes
Like Issac andamp; Irma
Blessings, I earned em
Pain pleasure now, I turned my worst to words of wisdom
But back then I ain’t kno my Excellence neither
I had reflect!
Now I'm helping others see clearer


When masking pain don't feel right no more
Time to twist st, push through, fk knobs on a door
Seashores andamp; acceptance, go hand andamp; hand
You can't feel that Goorgeous Sand, til you right within

Översättning på Svenska av låten
Gorgeous Sand by Twon Bee

När du inte maskerar smärta känns det inte längre
Dags att vrida st, trycka igenom, fk-rattar på en dörr
Stränder ochamp; acceptans, gå hand andamp; hand
Du kan inte känna att Goorgeous Sand, tills du är rätt inom


Jag sa fk da dumb st, Ima Be Me
andamp; efter det beslutet, kan jag inte C mig
För att jag verkligen var tvungen att kämpa med identitet
övervann det hindret, bch Jag tog det språnget
Orsak Varför gömma sig i sprickan, när din framtiden så bred
Varför ljuga när det är faktum att sanningen alltid stiger
Varför inte inse, med applicerad styrka
En tsunami en glid
andamp; tidvatten som vacker sand

När du inte maskerar smärta känns det inte längre
Dags att vrida st, trycka igenom, fk-knoppar på en dörr
Stränder andamp; acceptans, gå hand andamp; hand
Du kan inte känna att Goorgeous Sand, tills du är rätt inom

Hellas hetta, känna att livet garvade mig
Men utmanande saker fick mitt hjärta att expandera
Strandat w da förbi smärta, internt sätta mig igenom det
Jag övervann den st
Titta nu på mig göra det för kampen

När du maskerar känns smärtan inte längre
Dags att vrida st, trycka igenom, fk-rattar på en dörr
Orsak Seashores andamp; acceptans, gå hand andamp; hand
Du kan inte känna att Goorgeous Sand, tills du är rätt inom


När jag gnistrar upp, iEnd-situation
Insikt får hella höjd
St , till och med sedan knähögt
Min glans har varit som blixt
Framtida sååå knäppning, ganska skrämmande för vissa
Orsaka mental styrka som min, stå emot orkaner
Som Issac andamp; Irma
Välsignelser, jag förtjänade dem
Smärtglädje nu, jag vände mitt värsta till visdomsord
Men då vet jag inte heller min excellens
jag hade reflekterat!
Nu hjälper jag andra att se tydligare


När maskering av smärta inte känns bra inte längre
Dags att vrida st, trycka igenom, fk-knoppar på en dörr
Stränder andamp; acceptans, gå hand andamp; hand
Du kan inte känna den Goorgeous Sand, tills du är rätt inuti

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Gorgeous Sand Vi är glada!

KREDITER

Låten "Gorgeous Sand" skrevs av Antionne Ballard. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!