Schiavo Della Libertà: Översätt på Svenska och låttext - Ultima Frontiera

Översättningen av Schiavo Della Libertà - Ultima Frontiera på Svenska och original text avlåten
Schiavo Della Libertà: Italiensk Översättning och text - Ultima Frontiera Italiensk
Schiavo Della Libertà: Engelsk Översättning och text - Ultima Frontiera Engelsk
Schiavo Della Libertà: Spanska Översättning och text - Ultima Frontiera Spanska
Schiavo Della Libertà: Franska Översättning och text - Ultima Frontiera Franska
Schiavo Della Libertà: Tysk Översättning och text - Ultima Frontiera Tysk
Schiavo Della Libertà: Portugisiska Översättning och text - Ultima Frontiera Portugisiska
Schiavo Della Libertà: Ryska Översättning och text - Ultima Frontiera Ryska
Schiavo Della Libertà: Holländska Översättning och text - Ultima Frontiera Holländska
Schiavo Della Libertà: Svenska Översättning och text - Ultima Frontiera Svenska
Schiavo Della Libertà: Norska Översättning och text - Ultima Frontiera Norska
Schiavo Della Libertà: Danska Översättning och text - Ultima Frontiera Danska
Schiavo Della Libertà: Hindi Översättning och text - Ultima Frontiera Hindi
Schiavo Della Libertà: Putsa Översättning och text - Ultima Frontiera Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Schiavo Della Libertà - Ultima Frontiera på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Schiavo Della Libertà
by Ultima Frontiera

«Questo è il ballo degli ipocriti, dei vili, degli ignavi, delle pecore mediocri, dei moderni e nuovi schiavi!»

Schiavo del tuo look di Facebook e di 'Beautiful' con Brooke
Dell'America in TV, MTV, pay-per-view
Di apparire e consumare, desideri da esaudire
Dei prodotti made in China, della Bayer aspirina
Psicofarmaci extra strong come palle da ping pong
Un po' di qua, un po' di là: schiavo della libertà!

Schiavo della canna, della pera e del tempo che è denaro
In questa era dove devo fare tutto in un'ora
Della pace senza guerra, girotondo e giù per terra
Senza più guardare il cielo, senza sole, sotto un velo
Se non vedo non è vero, non ci credo, non ci spero
Chi l'ha visto e chi lo sa: schiavo della libertà!

Schiavo della sindrome elezioni

Percentuali e frustrazioni dei cattivi contro i buoni
Democratiche illusioni, delle code alla mattina, del petrolio e la benzina
Della banca che strozzina e l'Europa a pecorina
Tre civette sul comò: , ,
Il messia ci salverà:schiavo della libertà!
Schiavo dell'amplesso per l'ingresso per un posto ad ogni costo
E l'Italia è una troia, schiavo di un governo boia
Di chi imbroglia, di chi sbaglia, di chi dorme e non si sveglia
Della pubblica opinione, l'antidiscriminazione
Schieramenti no e sì, della cena col TG
Pausa per pubblicità: schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!

Översättning på Svenska av låten
Schiavo Della Libertà by Ultima Frontiera

'Detta är hycklarnas dans, den avskyvärda, lättja, det mediokra fåret, de moderna och nya slavarna!'

Slav till ditt Facebook-utseende och 'Vackert' med Brooke
Amerika på TV, MTV, pay-per-view
Att dyka upp och konsumera, vill uppfyllas
Tillverkade i Kina-produkter, Bayer aspirin
Extra starka psykoaktiva läkemedel som pingisbollar
Lite här, lite där: slav av frihet!

Slav av käpp, av päron och av tid som är pengar
I den här eran där jag måste göra allt på en timme
Fred utan krig, cirkel och ner till jorden
Utan att titta på himlen, utan solen, under en slöja
Om jag inte ser är det inte sant tror jag inte det, jag hoppas inte
Vem har sett det och vem vet: frihetens slav!

Slav av valsyndromet

Procent och frustration av det dåliga mot det goda
Demokraternas illusioner, köer på morgonen, olja och bensin
Av banken som främlingar och Europa till pec urin
Tre ugglor på byrån: ,,
Messias räddar oss: frihetens slav!
Samlagsslav för entrén till en plats till varje pris
Och Italien är en slampa, en slav till en böderregering
Av dem som fuskar, av dem som gör misstag, av dem som sover och inte vaknar
Av den allmänna opinionen, anti-diskriminering
Nej och ja utplaceringar, middag med nyheterna
Paus för reklam: frihetens slav!
Slav av frihet!
Slav av frihet!
Slav av frihet!
Slav av frihet!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Schiavo Della Libertà? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Schiavo Della Libertà" skrevs av Ultima Frontiera. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Ultima Frontiera

Schiavo Della Libertà: ’’Översättning och text - Ultima Frontiera

Schiavo Della Libertà

Ultima Frontiera har publicerat en ny låt med titeln 'Schiavo Della Libertà' taget från albumet 'Anime Armate' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 11 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Ultima Frontiera

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka