Tin King: Översätt på Svenska och låttext - Ultraista

Översättningen av Tin King - Ultraista på Svenska och original text avlåten
Tin King: Italiensk Översättning och text - Ultraista Italiensk
Tin King: Spanska Översättning och text - Ultraista Spanska
Tin King: Franska Översättning och text - Ultraista Franska
Tin King: Tysk Översättning och text - Ultraista Tysk
Tin King: Portugisiska Översättning och text - Ultraista Portugisiska
Tin King: Ryska Översättning och text - Ultraista Ryska
Tin King: Holländska Översättning och text - Ultraista Holländska
Tin King: Svenska Översättning och text - Ultraista Svenska
Tin King: Norska Översättning och text - Ultraista Norska
Tin King: Danska Översättning och text - Ultraista Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Tin King - Ultraista på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Tin King
by Ultraista

Toon town
Velvet underground
And high speed
Rude model
Mojo
Chíc
Major breakthrough
Dialogue and half that
I’m gonna half that

Bottom range
Half term
Thirteen times
A right hand
No tea in the crowd
Lock and loaded
With the odd jobs
Brute force
And white drag

August in the thirties
Good night
God bless
And loaded with the odd jobs
Brute force
White trash
After
Rude model
Mojo
Running down the hot tub
Change is arresting
And after all the money’s gone
A brute force
And white trash
Smuggle a bomb in a bubble

Thirteen times
A right hand
And in the right hand

Dream cars
All stars
Drum and bass
And kick start
High speed
Cocktail party
Hat no sale
Rude model
Mojo
Dialogue and industry
And August in the thirties

David Bowie LPs
I feel abominable
A bomb in a bubble

It’s you, the sunshine
It’s you

New day
Sail away
Good night
God bless
And loaded with the odd jobs
Brute force
White trash
After
Rude model
Mojo
Running down the hot tub
Change is arresting
After all the moneys gone
And brute force
And white trash
Smuggle a bomb in a bubble

It’s you, the sunshine
It’s you

Thirteen times a right hand
And in the right hand

Bleep cars
All stars
Drum and bass and kit car
High speed
Cocktail party
Have no sail
Rude model
Major
Dialogue and industry
And August in the thirties
Am I in the right hands?

Thirteen times a right
And in the right hand
Am I in the right hands?
I’m in the right hands

It’s you, the sunshine
It’s you

Översättning på Svenska av låten
Tin King by Ultraista

Toon town
Velvet underground
Och hög hastighet
Rude modell
Mojo
Chíc
Stort genombrott
Dialog och till hälften
Jag kommer hälften att

Bottom sortiment
Halv sikt
Tretton gånger
En höger
Ingen kaffe-och i publiken
Låsa och laddas
Med udda jobb
Brute force
Och vit drar

August i trettiotalets
God natt
Gud välsigne
Och laddad med udda jobb
Brute force
White trash
Efter
Rude modell
Mojo
Kör ner bubbelbad
Förändring är arrestera
Och efter alla pengar är borta
En brute force
Och white trash
Smuggla in en bomb i en bubbla

Thirteen gånger
En höger
Och i högra handen

Dream bilar
Alla stjärnor
Drum and bass
Och kick start
Hög hastighet
Cocktail party
Hat ingen försäljning
Rude modell
Mojo
Dialog och industri
Och augusti i trettiotalets

David Bowie LPs
Jag känner avskyvärda
En bomb i en bubbla

det är du, solen
Det är du

New dag
Segla iväg
God natt
Gud välsigne
Och laddad med udda jobb
Brute force
White trash
Efter
Rude modell
Mojo
Kör ner bubbelbad
Förändring är arrestera
Efter att alla pengar gått
Och brute force
Och white trash
Smuggla in en bomb i en bubbla

det är du, solen
Det är du

Thirteen gånger i höger hand
Och i högra handen

Bleep bilar
Alla stjärnor
Trumma och bas och kit car
Hög hastighet
Cocktail party
Har inga segel
Rude modell
Stora
Dialog och industri
Och augusti i trettiotalets
Är jag på rätt händer?

Thirteen gånger rätt
Och i högra handen
Är jag på rätt händer?
Jag är i rätt händer

det är du, solen
Det är du

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Tin King Vi är glada!

Ultraista

Tin King: ’’Översättning och text - Ultraista
Självutnämnd 'multimedia trio som bygger på en ömsesidig kärlek till Afrobeat, elektronisk musik, dans, musik, visuell konst och tequila,' Ultraísta är ett London-baserat band som bildades 2011 av Nigel Godrich och Joey Waronker, som fick senare sällskap av Laura Bettinson.

Tin King

Tin King är den nya singeln till Ultraista taget från albumet 'Sister' .

Detta är listan med 9 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Ultraista

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!