Xgames: Översätt på Svenska och låttext - Vic Mensa

Översättningen av Xgames - Vic Mensa på Svenska och original text avlåten
Xgames: Italiensk Översättning och text - Vic Mensa Italiensk
Xgames: Engelsk Översättning och text - Vic Mensa Engelsk
Xgames: Spanska Översättning och text - Vic Mensa Spanska
Xgames: Franska Översättning och text - Vic Mensa Franska
Xgames: Tysk Översättning och text - Vic Mensa Tysk
Xgames: Portugisiska Översättning och text - Vic Mensa Portugisiska
Xgames: Ryska Översättning och text - Vic Mensa Ryska
Xgames: Holländska Översättning och text - Vic Mensa Holländska
Xgames: Svenska Översättning och text - Vic Mensa Svenska
Xgames: Norska Översättning och text - Vic Mensa Norska
Xgames: Danska Översättning och text - Vic Mensa Danska
Xgames: Hindi Översättning och text - Vic Mensa Hindi
Xgames: Putsa Översättning och text - Vic Mensa Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Xgames - Vic Mensa på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Xgames
by Vic Mensa

I'm tired of playin' X-games
Remember all the love, can't forget the pain?
I know it ain't the same, I know seasons change
I wanna make you sweat, make you scream my name


I'm tired of playin' X-games
Remember all the love, can't forget the pain
I know it ain't the same, I know seasons change
I wanna make you sweat, make you say my name
How can I be your everything?
Does it make me insane if wе do the same?
And the outcomе doesn't change
Was I just a phase? Was it all a game?


This indecision is killin' me, just be for real with me
If you is or if you ain't feelin' me
We only end up inside your comforter for comfortability
Too scared to face the uncomfortable
Then you cast me as a villain and treat me like an untouchable
Hate to fuss with you, rather be makin' love to you
Got my heart on my sleeve, wanna be cuffin' you
But the past is just too much for you
You ask me if I would marry you, I say, 'Yes' in a heartbeat
Then you rolled over and gave me the cold shoulder in your apartment
When just the night before, you FaceTimed me at 4:30 AM
Drunk from the club, lookin' for someone to love
'Lotta ballers in the city for All-Star but it just ain't them
You know I'll slide if you say when
You let me in, then resent me like a roommate that don't pay rent
Maybe we should be friends
I made a mess, I cannot make amends
Wish I could change your mind
You such a dime, shit don't make sense
I just wanna spend time, feel like I'm wastin' yours and mine
Should I stop? Give me a sign

I'm tired of playin' X-games

Remember all the love, can't forget the pain
I know it ain't the same, I know seasons change
I wanna make you sweat, make you say my name
How can I be your everything?
Does it make me insane if we do the same
Thing and the outcome doesn't change?
Was I just a phase? Was it all a game?


All things considered, can't even be bitter
She was the sweetest bitch at one time
Man, I had the pick of the litter
But I was a dog, my biggest of fears was being domesticated
Chasin' hoes like cars and parking tickets to be validated
Online, they was outraged
I'm with a white girl, now we separated like we segregated
But we still have sex on occasion
You neglect me and I get impatient
Got me feelin' like David Ruffin, fightin' back all these temptations
Take you out and you ain't sayin' nothin'
Awkward silence in our conversations, fuckin' hate it
Yeah, a day late and a buck short
You tell me, 'Come over'
If you just gon' play games, what the fuck for?
All I ask is transparency
Ironic 'cause I clearly never gave you transparency
Shit, I gave a lot away to charity
I was too busy savin' the world
Speakin' out for women in the rap game
Whole-time I was playin' my girl
Now the shoe is on the other foot, and I can't stand how it feels
The ball is in your court now, is it game time or is it over for real?

I'm sad that it's over
But I'm so fucking happy it's over
My heart is broken
What good is a pure heart when it feels numb?

Översättning på Svenska av låten
Xgames by Vic Mensa

Jag är trött på att spela X-spel
Kom ihåg all kärlek, glöm inte smärtan?
Jag vet att det inte är detsamma, jag vet att årstiderna förändras
Jag vill göra du svettar, får dig att skrika mitt namn


Jag är trött på att spela X-spel
Kom ihåg all kärlek, glöm inte smärtan
Jag vet att det inte är detsamma, jag vet att årstiderna förändras
Jag vill få dig att svettas, få dig att säga mitt namn
Hur kan jag vara ditt allt?
Gör det mig galen om vi gör samma?
Och resultatet förändras inte
Var jag bara en fas? Var allt ett spel?


Det här obeslutsamheten är att döda mig, var bara på riktigt med mig
Om du är eller om du inte känner mig
Vi hamnar bara inuti din täcke för bekvämlighet
För rädd för att möta det obekväma
Då kastar du mig som en skurk och behandlar mig som en oberörbar
Hat att krångla med dig, snarare gör 'kärlek till dig
Jag har mitt hjärta i ärmen, vill kavaja dig
Men det förflutna är bara för mycket för dig
Du frågar mig om jag skulle gifta mig med dig, säger jag,' Ja i ett hjärtslag
Då rullade du över och gav mig den kalla axeln i din lägenhet
När du bara kvällen innan FaceTimed dig klockan 04:30
Berusad från klubben, titta 'för någon att älska
' Lotta ballers i staden för All-Star men det är bara inte dem
Du vet att jag ska glida om du säger när
Du släpper in mig, då förbittra mig som en rumskompis som inte betalar hyra
Kanske vi borde vara vänner
Jag gjorde en röra, jag kan inte gottgöra
Önskar att jag kunde ändra mig
Du en sådan dämpa e, skit är inte vettigt
Jag vill bara spendera tid, känner att jag tappar din och min
Ska jag sluta? Ge mig ett tecken

Jag är trött på att spela X-spel

Kom ihåg all kärlek, glöm inte smärtan
Jag vet att det inte är detsamma, Jag vet att årstiderna förändras
Jag vill få dig att svettas, få dig att säga mitt namn
Hur kan jag vara ditt allt?
Gör det mig galen om vi gör samma sak
Saker och ting resultatet ändras inte?
Var jag bara en fas? Var det hela ett spel?


Allt tänkt, kan inte ens vara bittert
Hon var den sötaste tik på en gång
Man, jag hade valet av kullen
Men jag var en hund, min största rädsla var att tämjas
Chasin 'hoes like cars and parking tickets to be validated
Online, de var upprörda
I' m med en vit tjej, nu separerade vi som vi separerade
Men vi har fortfarande sex ibland
Du försummar mig och jag blir otålig
Fick mig att känna mig som David Ruffin, slåss tillbaka alla dessa frestelser
Ta ut dig och du säger inte någonting
Obehaglig tystnad i våra samtal, jävla hatar det
Ja, en dag för sent och en dollar kort
Du säg mig, 'Kom över'
Om du bara kommer att 'spela spel, vad fan för?
Allt jag frågar är transparens
Ironiskt' för jag gav dig tydligt aldrig transparens
Shit, jag gav mycket åt välgörenhet
Jag var för upptagen med att rädda världen
Talar ut för kvinnor i rappspelet
Hela tiden spelade jag min tjej
Nu skon är på den andra foten, och jag tål inte hur det känns
Bollen är i din bana nu, är det speltid eller är det över på riktigt?

Jag ' jag är ledsen att det är över
Men jag är så jävla glad att det är över
Mitt hjärta är trasigt
Vad bra är ett rent hjärta när det känns dom?

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Xgames? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Xgames" skrevs av VIC MENSA, Snoh Aalegra, johan lenox, Mekkeu2019l Carter, Malik Yusef, Smoko Ono, Terry Parker, Alexandra Bizios e Stefan Ponce. Etiketten är "Capitol Records e Roc Nation". Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Vic Mensa

Xgames: ’’Översättning och text - Vic Mensa
Vic Mensa är en rappare från Chicago, Illinois. Han släppte sitt första projekt, Straight Up EP vid 16 års ålder och var tidigare medlem i den oberoende gruppen Kids These Days. Han grundade också Chicagos hiphopkollektiv SAVEMONEY med Chance The Rapper.

Xgames

Vi presenterar texten och översättningen av Xgames, en ny låt skapad av Vic Mensa taget från albumet 'V TAPE'

Detta är listan med 6 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Andra album av VIC MENSA

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Hooligans - EP / The Autobiography / There’s Alot Going On / LA Leakers Freestyles.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Vic Mensa

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka