Republican Exile: Översätt på Svenska och låttext - Victor Hugo

Översättningen av Republican Exile - Victor Hugo på Svenska och original text avlåten
Republican Exile: Italiensk Översättning och text - Victor Hugo Italiensk
Republican Exile: Engelsk Översättning och text - Victor Hugo Engelsk
Republican Exile: Spanska Översättning och text - Victor Hugo Spanska
Republican Exile: Franska Översättning och text - Victor Hugo Franska
Republican Exile: Tysk Översättning och text - Victor Hugo Tysk
Republican Exile: Portugisiska Översättning och text - Victor Hugo Portugisiska
Republican Exile: Ryska Översättning och text - Victor Hugo Ryska
Republican Exile: Holländska Översättning och text - Victor Hugo Holländska
Republican Exile: Svenska Översättning och text - Victor Hugo Svenska
Republican Exile: Norska Översättning och text - Victor Hugo Norska
Republican Exile: Danska Översättning och text - Victor Hugo Danska
Republican Exile: Hindi Översättning och text - Victor Hugo Hindi
Republican Exile: Putsa Översättning och text - Victor Hugo Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Republican Exile - Victor Hugo på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Republican Exile
by Victor Hugo

Since men of honor sink in slime,
Since the scepter is held by crime,
Since rights have all been wronged away,
Since all the proud lie beaten down
And on streetposts through every town
My country's shame is on display;

Republic of our Fathers' right,
Gold dome, great pantheon of light
Under the free and open blue,
Oh temple of immortal shades!
Since now the step-ladder brigades
Paste empire to your walls with glue,

Since hearts are beaten to the core
Since we all crawl, since we ignore
The right, the true, the great, the brave,
The eyes of history in fury,
The law, all honor and all glory
And those now gone into the grave;

Exile and anguish!....I love them.
Let sorrow be my diadem.
I love my prideful poverty!
I love the door lashed by the gale
I love the statue, grave and pale,
Of Mourning seated next to me.
I love the hardships I endure,

That darkness where I find once more
All that delights and bids me live:
Veiled virtue, truth, faith, dignity,
Freedom the dauntless deportee,
And loyalty the fugitive.

I love this isle out on the deeps,
Good Jersey which free England keeps
Behind her banner's ancient shield,
Dark waters high and higher now,
The vessel - a meandering plow,
The billows - a mysterious field.

I love the gull, O sea, that swirls
Your waters' wavelets up in pearls
Upon its wildly colored wings,
Dives down into the monstrous surges
And from their gaping jaws emerges,
As does the soul from sufferings.

I love this solemn height of stone
Where I hear the eternal moan,
Relentless as a deep regret,
Born and reborn in the dark air,
Of waves over bleak reefs out there,
Of mothers over children dead.

Översättning på Svenska av låten
Republican Exile by Victor Hugo

Eftersom hedersmän sjunker i slem,
Eftersom spriten hålls av brott,
Eftersom alla rättigheter har blivit orätta bort,
Eftersom all den stolta lögnen slås ner
Och på gatuposter genom varje stad
Mitt lands skam visas.

Republiken våra faders rätt,
Guldkupol, stor ljuspanteon
Under den fria och öppna blå ,
Oh tempel av odödliga nyanser!
Sedan nu stegstegsbrigaderna
Klistra in imperiet på dina väggar med lim,

Eftersom hjärtan är slagen till kärnan
Eftersom vi alla kryper, eftersom vi ignorerar
Rätten, den sanna, den stora, den modiga,
Historiens ögon i raseri,
Lagen, all ära och all ära
Och de som nu gått in i graven;

Exil och ångest! .... Jag älskar dem.
Låt sorg vara min diadem.
Jag älskar min stolta fattigdom!
Jag älskar dörren som surras av stormen
Jag älskar statyn, grav och blek,
av sorg som sitter bredvid mig.
Jag älskar de svårigheter jag uthärdar,

Det mörker där jag en gång hittar mo re
Allt som glädjer mig och bjuder mig:
Slöjd dygd, sanning, tro, värdighet,
Frihet för den obevekliga utvisaren,
Och lojalitet för flyktingen.

Jag älskar den här ön på djupet,
Good Jersey som befriar England håller
Bakom sin banners forntida sköld,
Mörkt vatten högt och högre nu,
Fartyget - en slingrande plog,
Bälgen - ett mystiskt fält.

Jag älskar måsen, havet, som virvlar
Dina vattens vågor i pärlor
På dess vildt färgade vingar,
Dyk ner i de monströsa vågorna
Och ur deras gapande käkar framträder,
Det gör själen från lidanden.

Jag älskar denna högtidliga stenhöjd
Där jag hör den eviga stönen,
Obeveklig som en djup ånger,
Född och återfödd i den mörka luften,
Av vågor över dystra rev där ute,
Av mödrar över barn döda.

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Republican Exile? Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Victor Hugo

Republican Exile: ’’Översättning och text - Victor Hugo
Victor Hugo, (26 februari 1802 - 22 maj 1885) var en fransk poet, författare och dramatiker. Han anses vara en av de mest kända franska romantiska författarna. I Frankrike kommer Hugos litterära berömmelse först från hans poesi men vilar också på hans romaner och hans dramatiska prestationer. Bland många dikter är Les Contemplations och La Légende des siècles särskilt höga i kritisk uppskattning. Utanför Frankrike är hans mest kända verk romanerna Les Misérables, 1862 och Notre-Dame de Paris, 1831 (känd på engelska som The Hunchback of… Victor Hugo, (26 februari 1802 - 22 maj 1885) var en fransk poet, romanförfattare och dramatiker. Han anses vara en av de mest kända franska romantiska författarna. I Frankrike kommer Hugos litterära berömmelse först från hans poesi men vilar också på hans romaner och hans dramatiska prestationer. Bland många dikter, Les Contemplations och La Légende des siècles står särskilt högt i kritisk uppskattning. Utanför Frankrike är hans mest kända verk romanerna Les Misérables, 1862 och Notre-Dame de Paris, 1831 (känd på engelska The Hunchback of Notre-Dame). engagerad royalist när han var ung, Hugos åsikter förändrades när decennierna gick, han blev en passionerad anhängare av republikanism, och hans arbete berör de flesta av hans politiska och sociala frågor och konstnärliga trender.

Republican Exile

Republican Exile är den nya singeln till Victor Hugo taget från albumet '' .

Andra album av Victor Hugo

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Les Misérables.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Victor Hugo

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka