Sanctuary: Översätt på Svenska och låttext - Vigilantes Of Love

Översättningen av Sanctuary - Vigilantes Of Love på Svenska och original text avlåten
Sanctuary: Italiensk Översättning och text - Vigilantes Of Love Italiensk
Sanctuary: Engelsk Översättning och text - Vigilantes Of Love Engelsk
Sanctuary: Spanska Översättning och text - Vigilantes Of Love Spanska
Sanctuary: Franska Översättning och text - Vigilantes Of Love Franska
Sanctuary: Tysk Översättning och text - Vigilantes Of Love Tysk
Sanctuary: Portugisiska Översättning och text - Vigilantes Of Love Portugisiska
Sanctuary: Ryska Översättning och text - Vigilantes Of Love Ryska
Sanctuary: Holländska Översättning och text - Vigilantes Of Love Holländska
Sanctuary: Svenska Översättning och text - Vigilantes Of Love Svenska
Sanctuary: Norska Översättning och text - Vigilantes Of Love Norska
Sanctuary: Danska Översättning och text - Vigilantes Of Love Danska
Sanctuary: Hindi Översättning och text - Vigilantes Of Love Hindi
Sanctuary: Putsa Översättning och text - Vigilantes Of Love Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Sanctuary - Vigilantes Of Love på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Sanctuary
by Vigilantes Of Love

The engine is hot, and the wind is wild
Come on, darling, don't tarry
Aren't you weary of dreams and hard-luck schemes?
This'll be our sanctuary
Well, the car is warm from the chill outside
That can creep into your bones
I was trying to remember if I'd brought everything
But there's nothing that you really own


Caution to the wind
Caution to the wind
Caution to the wind
You can never go back again


We have tried for years to play by the rules
On the ladder of success
And I was stepping up to make the first rung
And saw this vision of my brokenness
And well, then, since that time, I became an inspector
Storm damage done for life
I've been picking up the pieces of my might-have-beens
And I hold them up to the light

Caution to the wind
Caution to the wind
Caution to the wind
You can never go back againHo!


Far as the East is the from the West
Deeper than the deepest ocean
I been running all my life on borrowed feelings
Devoid of emotion
And the windshield wipers are counting time
Too heavy for us to carry
Oh, was that a whisper of the Holy Ghost?
This'll be our sanctuary


Caution to the wind
Caution to the wind
Caution to the wind
You can never go back again
Caution to the wind
Caution to the wind
Caution to the wind
You can never go back again

This'll be our sanctuary
This'll be our sanctuary
This'll be our sanctuary

Översättning på Svenska av låten
Sanctuary by Vigilantes Of Love

Motorn är varm och vinden är vild
Kom igen, älskling, dröja inte
Är du inte trött på drömmar och lycka till?
Det här blir vår fristad
Tja, bilen är varm från kyla utanför
Det kan krypa in i dina ben
Jag försökte komma ihåg om jag hade tagit med allt
Men det finns inget som du verkligen äger


Varning för vinden
Varning för vinden
Varning för vinden
Du kan aldrig gå tillbaka igen


Vi har i flera år försökt att följa reglerna
På framgångsstegen
Och jag gick upp för att göra det första steget
Och såg denna vision av min brutlighet
Och ja, sedan den tiden blev jag inspektör
Stormskada gjort för livet
Jag har plockat upp bitarna av mina kanske-ha-beens
Och jag håller dem upp till ljuset

Varning för vinden
Varning för vinden
Varning för vinden
Du kan aldrig gå tillbaka igen


Ho!


Så långt som öst är från väst
D eeper än det djupaste havet
Jag har kört hela mitt liv på lånade känslor
Utan känslor
Och vindrutetorkarna räknar tid
För tung för oss att bära
Åh, var det en viskning av den Helige Anden?
Detta blir vår fristad


Varning för vinden
Varning för vinden
Varning mot vinden
Du kan aldrig gå tillbaka igen
Varning för vinden
Varning för vinden
Varning för vinden
Du kan aldrig gå tillbaka igen

Detta blir vår fristad
Detta blir vår fristad
Detta blir vår fristad

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Sanctuary Vi är glada!

Vigilantes Of Love

Sanctuary: ’’Översättning och text - Vigilantes Of Love

Sanctuary

Vigilantes Of Love har publicerat en ny låt med titeln 'Sanctuary' taget från albumet 'Driving the Nails' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Albumet består av 12 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Vigilantes Of Love

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!