Poinciana: Översätt på Svenska och låttext - Vulfpeck

Översättningen av Poinciana - Vulfpeck på Svenska och original text avlåten
Poinciana: Italiensk Översättning och text - Vulfpeck Italiensk
Poinciana: Engelsk Översättning och text - Vulfpeck Engelsk
Poinciana: Spanska Översättning och text - Vulfpeck Spanska
Poinciana: Franska Översättning och text - Vulfpeck Franska
Poinciana: Tysk Översättning och text - Vulfpeck Tysk
Poinciana: Portugisiska Översättning och text - Vulfpeck Portugisiska
Poinciana: Ryska Översättning och text - Vulfpeck Ryska
Poinciana: Holländska Översättning och text - Vulfpeck Holländska
Poinciana: Svenska Översättning och text - Vulfpeck Svenska
Poinciana: Norska Översättning och text - Vulfpeck Norska
Poinciana: Danska Översättning och text - Vulfpeck Danska
Poinciana: Hindi Översättning och text - Vulfpeck Hindi
Poinciana: Putsa Översättning och text - Vulfpeck Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Poinciana - Vulfpeck på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Poinciana
by Vulfpeck

Poinciana, your branches speak to me of love
Pale moon is casting shadows from above

Poinciana, somehow I feel the jungle heat
Within me, there grows a rhythmic, savage beat

Love is everywhere, its magic perfume fills the air
To and fro you sway, my heart's in time, I've learned to care

Poinciana, from now until the dawning day
Our love will live forever and a day

Blow tropic wind, sing a song through the tree

Tree sigh to me, soon my love I will see


Here's the problem with most tenor male vocalists: is that they're speaking down here because they want to socialize with the other apes, instead of speaking up in their mask like this. 'Hey, let's order pizza.' Right? That would be up your mask, but instead you're gonna say something like


Hello?


Well no, that–

Översättning på Svenska av låten
Poinciana by Vulfpeck

Poinciana, dina grenar talar till mig om kärlek
Pale moon kastar skuggor uppifrån

Poinciana, på något sätt känner jag djungelvärmen
Inom mig växer en rytmisk, vild takt

Kärleken finns överallt, dess magiska parfym fyller luften
Fram och tillbaka svänger du, mitt hjärta är i tid, jag har lärt mig att bry mig

Poinciana, från nu fram till gryningsdagen
Vår kärlek kommer att leva för evigt och en dag

Blås tropisk vind, sjung en sång genom trädet

Träd suckar till mig, snart min kärlek kommer jag att se


Här är problemet med de flesta tenora manliga sångare: är att de talar här nere för att de vill umgås med de andra aporna, istället för att tala upp i sin mask så här. 'Hej, låt oss beställa pizza.' Rätt? Det är upp till din mask, men i stället ska du säga något som


Hej?


Tja nej, det–

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Poinciana Vi är glada!

Vulfpeck

Poinciana: ’’Översättning och text - Vulfpeck

Poinciana

Poinciana är den nya singeln till Vulfpeck taget från albumet 'The Joy of Music, The Job of Real Estate' .

Detta är listan med 5 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Vulfpeck

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!