Exhale: Översätt på Svenska och låttext - Wan Gray

Översättningen av Exhale - Wan Gray på Svenska och original text avlåten
Exhale: Italiensk Översättning och text - Wan Gray Italiensk
Exhale: Spanska Översättning och text - Wan Gray Spanska
Exhale: Franska Översättning och text - Wan Gray Franska
Exhale: Tysk Översättning och text - Wan Gray Tysk
Exhale: Portugisiska Översättning och text - Wan Gray Portugisiska
Exhale: Ryska Översättning och text - Wan Gray Ryska
Exhale: Holländska Översättning och text - Wan Gray Holländska
Exhale: Svenska Översättning och text - Wan Gray Svenska
Exhale: Norska Översättning och text - Wan Gray Norska
Exhale: Danska Översättning och text - Wan Gray Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Exhale - Wan Gray på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Exhale
by Wan Gray

24 hours, why wait very long
Been waiting for you all day, time stop playing games
Now I’m serious, but don’t know where to start or select
She took my breath away, I was dumbfounded
Got caught up in the moment, ain’t no womanizer
You just got six abs just before the summer
You don’t do it for nobody, people never notice
Drop dead weight on em, you the fucking baddest
Classy with knowledge, your my sweetheart
Type of girl, with a clean and healthy heart
I know where she stay at, living on the other side
Get a Lyft and drive to see her, hope she’s waving hi
If loves is blind, I’m attempt to take the covers off
Show my colors, rainbow glowing over the waterfalls
Quest for love my black thoughts deep like Barry White
Let’s get it on, bumping Marvin Gaye on a Friday night

Hey girl, my lord, I’m so sorry but you fine
Didn’t mean to interrupt on your time I just wanna say
You took my breath away, don’t know what to say
Losing my breath, turn around and exhale
Hey girl, my lord, I’m so sorry but you fine
Didn’t mean to interrupt on your time I just wanna say
You took my breath away, don’t know what to say
Losing my breath, turn around and exhale got me saying damn

My lord, you a breath of fresh air
You just came in my life my oxygen disappear
Relationships are the devil, so excuse me
Don’t sit in the middle, Love will get depressing
Breathe in and Breathe out, don’t pull your d’s out
Not the type of party I’m into everybody’s showing out
Late nights you was with your bad friends
We both went to the same school, you was good then

You got the self respect to overlook your old ways
Cross on your chest pray to Jesus everyday
She came from the hood, she hood with it
Around I’m from I moved out the ghetto but ghetto still in me
They say time is money so the clock keeps spinning
I gotta grind to have my own recognition
Went outside the box and took my biggest steps
Shoot my own shot on my Danny Green and
This is human nature we can beat it on the dance floor
Got a crib we can bump to thriller
If I can find a unique Keyshia Cole type
I’ll make sure I play my cards right

Her names Cinderella, her shoe game tight
Caught the Red bottom, must be the lucky guy
When she find me, I started finding her
The new prince we can both find a bel air
Your dream house in Beverly mines in paradise
In a mansion, to ourselves, no projects
This is human nature we can beat it on the dance floor
Got a crib we can bump to thriller
Too little to late, but never late for my Love
In order to be together, I need to get her
Worse case for her not to Fall In love with me
Best case is for me to be a lil patiently
Why rush for love when we can be friends first?
I’m to icy to get my own heart crush
Put a ring on it like Beyoncé
If the price is right, I’ll be happy to carry her into my life

Översättning på Svenska av låten
Exhale by Wan Gray

24 timmar, varför vänta mycket länge
Väntat på dig hela dagen, dags att sluta spela spel
Nu är jag allvarlig, men vet inte var du ska börja eller välj
Hon tog andan ur mig, jag var helt mållös
Fick fångas i ögonblicket, är inte någon kvinnokarl
Du fick bara sex abs precis innan sommaren
Du behöver inte göra det för ingen, människor aldrig märka
Drop dead vikt på em, du jävla baddest
Elegant med kunskap, din min älskling
Typ av tjej, med en ren och friskt hjärta
Jag vet var hon bor på, som bor på andra sidan
Få ett Lyft och köra för att se henne, hoppas hon vinkade hej
Om du älskar är blind, jag försöker att ta det täcker
Visa mina färger, rainbow glödande över vattenfall
Strävan efter kärlek mina svarta tankar djup som Barry White
Låt oss få det på, stöta Marvin Gaye på en fredag kväll

Hey flicka, min herre, jag är så ledsen, men du fina
Menade inte att avbryta på din tid jag vill bara säga
Du tog andan ur mig, vet inte vad jag ska säga
Att förlora mina andetag, vänder runt och andas ut
Hej tjejen, min herre, jag är så ledsen, men du fina
Menade inte att avbryta på din tid jag vill bara säga
Du tog andan ur mig, vet inte vad jag ska säga
Att förlora mina andetag, vänder runt och andas ut fick mig att säga jävla

My herre, du är en frisk fläkt
Du bara kom in i mitt liv, mitt syre försvinner
Relationer är djävulen, så ursäkta mig
Sitter inte i mitten, Kärlek kommer att få deprimerande
Andas in och andas ut, inte dra dina d ut
Inte den typ av fest som jag är i allas visar ut
Sena kvällar för att du var med din dåliga vänner
Vi båda gick i samma skola, du var bra då

Du har självrespekt att bortse från din gamla sätt
Kors på bröstet be till Jesus varje dag
Hon kom från huven, hon huva med det
Runt jag från att jag flyttade ut ghetto men ghetto fortfarande i mig
De säger att tid är pengar så klockan fortsätter att snurra
Jag måste slipa till att ha mitt eget erkännande
Gick utanför lådan och tog mina största stegen
Skjuta min egen bild på min Danny Green och
Detta ligger i människans natur att vi kan slå det på dansgolvet
Fick en spjälsäng som vi kan stöta till thriller
Om jag kan hitta ett unikt Keyshia Cole typ
Jag ska se till att jag spelar mina kort rätt

Her namn Cinderella, hennes sko spel tight
Fångade Röd botten, måste vara lycklig kille
När hon hitta mig, jag började hitta henne
Det nya prince-vi kan både hitta en bel air
Din dröm hus i Beverly gruvor i paradiset
I en herrgård, för oss själva, inga projekt
Detta ligger i människans natur att vi kan slå det på dansgolvet
Fick en spjälsäng som vi kan stöta till thriller
För lite för sent, men aldrig är för sent för min Kärlek
För att vara tillsammans, jag måste få henne
Värre fall för henne att inte Falla I kärlek med mig
Bästa fallet är för mig att vara en lil tålmodigt
Varför stressa för kärlek när vi kan vara vänner först?
Jag är för isiga för att få mitt eget hjärta krossa
Att sätta en ring på det som Beyoncé
Om priset är rätt, jag ska vara glad att bära henne i mitt liv

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Exhale Vi är glada!

Wan Gray

Exhale: ’’Översättning och text - Wan Gray
#OAKWALTER Född I Raleigh, NC Född Autistiska Kusin John Wall (NBA)

Exhale

Exhale är den nya singeln till Wan Gray taget från albumet 'Oak Walter' publicerad Tisdag 30 Juni 2020.

Detta är listan med 10 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:
  • EXHALE

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Wan Gray

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!