Four Cornered Room: Översätt på Svenska och låttext - War

Översättningen av Four Cornered Room - War på Svenska och original text avlåten
Four Cornered Room: Italiensk Översättning och text - War Italiensk
Four Cornered Room: Engelsk Översättning och text - War Engelsk
Four Cornered Room: Spanska Översättning och text - War Spanska
Four Cornered Room: Franska Översättning och text - War Franska
Four Cornered Room: Tysk Översättning och text - War Tysk
Four Cornered Room: Portugisiska Översättning och text - War Portugisiska
Four Cornered Room: Ryska Översättning och text - War Ryska
Four Cornered Room: Holländska Översättning och text - War Holländska
Four Cornered Room: Svenska Översättning och text - War Svenska
Four Cornered Room: Norska Översättning och text - War Norska
Four Cornered Room: Danska Översättning och text - War Danska
Four Cornered Room: Hindi Översättning och text - War Hindi
Four Cornered Room: Putsa Översättning och text - War Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Four Cornered Room - War på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Four Cornered Room
by War

Zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom

As I sit in my four cornered room
As I sit in my four cornered room

I knew we met each other this morning for a reason
Thinking, talking, we've worked out our problems
Looked like we should have better days in front
Just because we took our time to think and talk
For a much better understanding

As I sit in my four cornered room

As I sit in my four cornered room
As I sit in my four cornered room
As I sit in my four cornered room

As we sit here in my four cornered room
I can feel all y'all's deepest emotions
I know I can't talk right
But I'm feeling something in the depths of my soul

I can understand where you're coming from
Y'all coming from my four cornered room
That four cornered room, y'all

Översättning på Svenska av låten
Four Cornered Room by War

Zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom

När jag sitter i mitt fyra hörnrum
När jag sitter i mitt fyra hörnrum

Jag visste att vi träffade varandra i morse av en anledning
Tänker, pratar, vi har utarbetat våra problem
Ser ut somvi borde ha bättre dagar framför
Bara för att vi tog oss tid att tänka och prata
För en mycket bättre förståelse

När jag sitter i mitt fyrhörniga rum
När jag sitter i mitt fyra hörnrum
Som jag sitter i mitt fyra hörnrum
Som jag sitter i mitt fyra hörnrum

När vi sitter här i mitt fyra hörnrum
Jag känner alla djupaste känslor
Jag vet att jag inte kan prata rätt
Men jag känner något i min själs djup

Jag kanförstår varifrån du kommer
Ni kommer från mitt fyrahörniga rum
Det fyrhörniga rummet, ni

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Four Cornered Room Vi är glada!

KREDITER

Låten "Four Cornered Room" skrevs av War. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

War

Four Cornered Room: ’’Översättning och text - War

Four Cornered Room

War har publicerat en ny låt med titeln 'Four Cornered Room' taget från albumet 'The World is a Ghetto' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 3 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Andra album av War

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Greatest Hits / Why Can’t We Be Friends?.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till War

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!