Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear: Översätt på Svenska och låttext - Bing Crosby

Översättningen av Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear - Bing Crosby på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear - Bing Crosby på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear
by Bing Crosby

Hark the herald angels sing
'Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled'
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim:
'Christ is born in Bethlehem'
Hark! The herald angels sing
'Glory to the newborn King!'

Christ by highest heav'n adored
Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come
Offspring of a Virgin's womb
Veiled in flesh the Godhead see
Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel
Hark! The herald angels sing
'Glory to the newborn King!'

Hail the heav'n-born Prince of Peace!
Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings
Ris'n with healing in His wings
Mild He lays His glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing
'Glory to the newborn King!'

It Came Upon A Midnight Clear - lyrics

It came upon the midnight clear

That glorious song of old
From angels bending near the earth
To touch their harps of gold:
'Peace on the earth, goodwill to men
From heavens all gracious King!'
The world in solemn stillness lay
To hear the angels sing

Still through the cloven skies they come
With peaceful wings unfurled;
And still their heavenly music floats
O'er all the weary world:
Above its sad and lowly plains
They bend on hovering wing
And ever o'er its Babel sounds
The blessed angels sing

O ye beneath life's crushing load
Whose forms are bending low
Who toil along the climbing way
With painful steps and slow;
Look now, for glad and golden hours
Come swiftly on the wing;
Oh rest beside the weary road
And hear the angels sing

For lo! the days are hastening on
By prophets seen of old
When with the ever-circling years
Shall come the time foretold
When the new heaven and earth shall own
The Prince of Peace, their King
And the whole world send back the song
Which now the angels sing

Översättning på Svenska av låten
Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear by Bing Crosby

Hark the herald angels sing
'Ära till den nyfödda Konungen!
Fred på jorden och barmhärtighet mild
Gud och syndare försonade'
Glada, alla i folk stiga
Gå med i triumph of the skies
Med den angeliska värden förkunna:
'Kristus är född i Betlehem'
Hark! The herald angels sing
'Ära till den nyfödda Konungen!'

Christ av högsta he ' n avgudad
Kristus den eviga Herren!
Sent i tiden skåda Honom komma
Avkomman av en Jungfruns sköte
Beslöjade i köttet Gudomligheten se
Hell den inkarnerade Gudom
Nöjd som man med man för att bo
Jesus, vår Emmanuel
Hark! The herald angels sing
'Ära till den nyfödda Konungen!'

Hail den he ' n-född Prins av Fred!
Hagel Rättfärdighetens Son!
Ljus och liv åt alla Han ger
Ris ' n med läkedom i Sina vingar
Milt Han lägger Sin härlighet genom
Född att man inte mer kan dö
Född till att höja söner på jorden
Född att ge dem andra födelse
Hark! The herald angels sing
'Ära till den nyfödda Konungen!'

vi Kom På En till Midnatt Klart - text

vi kom vid midnatt klart

Den härliga låten av gamla
Från änglarna att böja nära jorden
Att röra på sina harpor av guld:
'Fred på jorden, goodwill till män
Från himmelen alla nådig Konung!'
Världen i högtidlig stillhet låg
Att höra änglarna sjunga

Still genom kluvna skies de kommer
Med fredliga vingar vecklat ut;
Och fortfarande är deras himmelska musiken flyter
O ' er alla trötta i världen:
Ovan ledsen och ödmjuk plains
De böjer på svävande vinge
Och allt överföll sin Babel ljud
Den heliga änglar sjunga

r ni under livets krossning belastning
Vars former är böjs låg
Som slit längs klättring sätt
Med smärtsamma åtgärder och långsam,
Titta nu, för glad och gyllene timmar
Kom snabbt på vingen;
Åh vila bredvid trött road
Och höra änglarna sjunga

till lo! dagarna är att skynda på
Genom profeterna sett av gamla
När den ständigt cirklande år
Ska det dags förutsagt
När den nya himlen och jorden skall äga
Fridsfursten, deras Kung
Och hela världen att skicka tillbaka den låten
Som nu änglarna sjunga

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear Vi är glada!

Bing Crosby

Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear: ’’Översättning och text - Bing Crosby
Känd för sina vassa baryton rör och en intim sång stil, Bing Crosby, var en Amerikansk sångare aktiv under 30-talet, 40-talet och 50-talet.

Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear

Vi presenterar texten och översättningen av Hark! The Herald Angels Sing/it Came Upon A Midnight Clear, en ny låt skapad av Bing Crosby taget från albumet 'I Wish You A Merry Christmas' publicerad Söndag 17 November 2019

Detta är listan med 11 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Bing Crosby

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!