That Power: Översätt på Svenska och låttext - Will I Am

Översättningen av That Power - Will I Am på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av That Power - Will I Am på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av That Power
by Will I Am

And on, I'm alive, I'm alive, I'm alive
And on, I can fly, I can fly, I can fly
And on, I'm alive, I'm alive, I'm alive
And I'm loving every second
Minute, hour, bigger, better, stronger, power

I got that power
I got that power
I got that power, power power power

They call me will-A
Stay so cool, I'm chilli
I done made that milli
On my way to that valet
Used to have a piggy bank, but now I got that bigger bank
Who who cares what the haters think
They hate on me 'cause we doing what they can't

I stay on that hustle, I flex that little muscle
Hate to bust your bubble
I'm on that other level
I'ma take it higher and high and high and higher
I stay in fly attire
Keeping burning like that fire

And on, I'm alive, I'm alive, I'm alive
And on, I can fly, I can fly, I can fly
And on, I'm alive, I'm alive, I'm alive
And I’m loving every second minute, hour, bigger, better, stronger, power

I got that power
I got that power
I got that power, power, power, power

Y-y-yes y'all feeling funky fresh y’all

Work to be the best y’all
Work good under pressura’
Been through all that stress y'all
Get-get this off my chest y’all
Made it out them project with this project that’s progress y’all

I beat it for my mama
I told her when I was younger
That I'ma be that number
One day I’ll be that number 1
I take it higher and high and high and higher
I stay in fly attire
Keeping burning like that fire

Whatever doesnt kill you, only makes you stronger
So I'ma get stronger
Comin’ like a bataram, bataram
I’m knockin’ konockin’ down that door again
Comin’ like a bataram, bataram
I’m knockin’ konockin’ down that door again

And on, I'm alive, I'm alive, I'm alive
And on, I can fly, I can fly, I can fly
And on, I'm alive, I'm alive, I'm alive
And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power

I got that power
I got that power
I got that power, power, power, power

And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power
And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power

Översättning på Svenska av låten
That Power by Will I Am

Och om, jag lever, jag lever, jag lever
Och, jag kan flyga, jag kan flyga, jag kan flyga
Och om, jag lever, jag lever, jag lever
Och jag älskar varje sekund
Minuter, timmar, större, bättre, starkare, makt

Jag fick som effekt
Jag fick som effekt
Jag fick den makt makt makt makt

De kallar mig kommer-En
Vistelse så cool, jag är chili
Jag gjort gjort att milli
På min väg till att betjänad
Används för att ha en spargris, men nu fick jag det större bank
Vem som bryr sig om vad haters tycker
De hatar mig för att vi gör vad de kan inte

Jag bor på som liv, jag flex som liten muskel
Hatar att bysten din bubbla
Jag är på den andra nivån
Jag är ta den högre och hög och hög och högre
Jag bor i farten klädsel
Att hålla brinnande som eld

Och om, jag lever, jag lever, jag lever
Och, jag kan flyga, jag kan flyga, jag kan flyga
Och om, jag lever, jag lever, jag lever
Och jag älskar varje sekund, minut, timme, större, bättre, starkare, makt

Jag fick som effekt
Jag fick som effekt
Jag fick denna makt, makt, makt, makt

Y-y-yes y 'all känsla funky fresh y' all

Arbeta för att vara bäst y ' all
Fungerar bra under pressura'
GÃ¥tt igenom alla att stress y ' all
FÃ¥r-get off my chest y ' all
Gjorde det dem projektet med det här projektet att framsteg y ' all

Jag fick det för min mamma
Jag sa till henne när jag var yngre
Att jag ma vara att antalet
En dag ska jag bli som nummer 1
Jag tar det högre och hög och hög och högre
Jag bor i farten klädsel
Att hålla brinnande som eld

Vad som inte dödar dig, gör dig bara starkare
Så jag är att bli starkare
Comin' som en bataram, bataram
Jag är knockin' konockin ' ner dörren igen
Comin' som en bataram, bataram
Jag är knockin' konockin ' ner dörren igen

Och om, jag lever, jag lever, jag lever
Och, jag kan flyga, jag kan flyga, jag kan flyga
Och om, jag lever, jag lever, jag lever
Och jag älskar varje sekund, minut, timme, större, bättre, starkare, makt

Jag fick som effekt
Jag fick som effekt
Jag fick denna makt, makt, makt, makt

Och jag älskar varje sekund, minut, timme, större, bättre, starkare, makt
Och jag älskar varje sekund, minut, timme, större, bättre, starkare, makt

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten That Power Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
143
översättningar av låtar
Tack!