Brothers Gonna Work It Out: Översätt på Svenska och låttext - Willie Hutch

Översättningen av Brothers Gonna Work It Out - Willie Hutch på Svenska och original text avlåten
Brothers Gonna Work It Out: Italiensk Översättning och text - Willie Hutch Italiensk
Brothers Gonna Work It Out: Engelsk Översättning och text - Willie Hutch Engelsk
Brothers Gonna Work It Out: Spanska Översättning och text - Willie Hutch Spanska
Brothers Gonna Work It Out: Franska Översättning och text - Willie Hutch Franska
Brothers Gonna Work It Out: Tysk Översättning och text - Willie Hutch Tysk
Brothers Gonna Work It Out: Portugisiska Översättning och text - Willie Hutch Portugisiska
Brothers Gonna Work It Out: Ryska Översättning och text - Willie Hutch Ryska
Brothers Gonna Work It Out: Holländska Översättning och text - Willie Hutch Holländska
Brothers Gonna Work It Out: Svenska Översättning och text - Willie Hutch Svenska
Brothers Gonna Work It Out: Norska Översättning och text - Willie Hutch Norska
Brothers Gonna Work It Out: Danska Översättning och text - Willie Hutch Danska
Brothers Gonna Work It Out: Hindi Översättning och text - Willie Hutch Hindi
Brothers Gonna Work It Out: Putsa Översättning och text - Willie Hutch Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Brothers Gonna Work It Out - Willie Hutch på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Brothers Gonna Work It Out
by Willie Hutch

'You really don’t understand, do you? Hey, man, don’t you realize that in order for us to make this thing work, man, we’ve got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean.'

'Hey, look nobody’s pushing me anywhere, ok? I mean, not you not the cops, nobody now. I mean, you wanna get rid of the pushers, I’ll help you. But, don’t send your people after me.'

'Oh, come on, John. Can’t you see that we can’t get rid of one without getting rid of the other? We’ve gotta come down on both of ‘em at the same time in order for this whole thing to work for the people.'

' Hey, look. Nobody’s closing me out of my business.'Ooooh ooooooooh eee ooooh ooooh
Ooooh
Ooooh
We brothers gonna work it out
We brothers gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Gonna get it now


Now don't give him no peace sign
If you don't mean it from your heart
United we can get over
But, yet we're still apart
Cause each man demands respect
And to get an equal share
And until you're givin' him that
There'll be no

Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it all out


Ooooh! We must all join hands
We can march across this land in peace!

Love, joy, with that understanding of truly who we are


Instead of brother turning on sister
Sister turning on brother

Now how you gonna get it together
Being against one another?
Shoot ups, live up so high
Till your world has turned to stone
How you can you deal with the truth
When reality's all gone?


Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it all out


All brothers sing
Stop the pimps, the hustler and
The pusher man as fast you can
Open your ears and eyes to the facts
Of what's truly holding you back!
OoOoOoOoOoOoOoh
Brother needs your help
Now, can't you see?
Aw he's got to have it
Oh right on
Ohhhh yeah

Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out


Now, on the for real side:
All the answers to your problems you can find
Yet you stay locked behind defeat
Yet the key is in your mind
Brother to win your brother's trust
These five things you must
Stop your robbing, stealing, killing, cheating and lying
Brother's gonna work it out
Oh brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it all out
Brother's gonna work it

Översättning på Svenska av låten
Brothers Gonna Work It Out by Willie Hutch

'Du förstår verkligen inte, eller hur? Hej, man, förstår du inte att för att vi ska få den här saken att fungera, måste vi bli av med hallickarna och pådrivarna och de prostituerade och sedan börja om igen. '

'Hej, se ingen driver mig någonstans, ok? Jag menar, inte du, inte polisen, ingen nu. Jag menar, du vill bli av med pushers, jag hjälper dig. Men skicka inte ditt folk efter mig. '

' Åh, kom igen, John. Ser du inte att vi inte kan bli av med den ena utan att bli av med den andra? Vi måste komma ner på dem båda samtidigt för att hela det här ska fungera för folket. '

' Hej, titta. Ingen stänger mig ur mitt företag. 'Ooooh ooooooooh eee ooooh ooooh
Ooooh
Ooooh
Vi bröder ska ordna det
Vi bröder kommer att lösa det
Bror kommer att ordna det
Bror kommer att ordna det
Bror kommer att ordna det
Bror ska lösa det
Skaffa det nu


Ge honom nu inget fredsskylt
Om du inte menar det från ditt hjärta
United kan vi komma över
Men ändå är vi fortfarande ifrån varandra
För att varje man kräver respekt
Och för att få en lika andel
Och tills du ger honom att
Det kommer att finnas nej

Bror kommer att ordna det
Bror kommer att ordna allt


Ooooh! Vi måste alla gå hand i hand
Vi kan marschera över detta land i fred!

Kärlek, glädje, med den förståelsen för verkligen vem vi är


Istället för att bror vänder på syster
Syster vänder på bror
Hur ska du nu få det ihop

Att vara mot varandra?
Shoot ups, lev upp så högt
Till din värld har förvandlats till sten
Hur kan du hantera sanningen
När verkligheten är borta?


Bror kommer att lösa det
Bror ska ta reda på det hela


Alla bröder sjunger
Stoppa hallickarna, hustler och
Pusher mannen så fort du kan
Öppna öronen och ögonen till fakta
Vad som verkligen håller dig tillbaka!
OoOoOoOoOoOoOoh
Brother behöver din hjälp
Ser du inte nu?
Aw han måste ha det
Åh rätt på
Ohhhh ja

Bror kommer att ordna det
Bror kommer att ordna det


Nu, på för verklig sida:
Alla svar på dina problem kan du hitta
Ändå håller du dig låst b ehind nederlag
Ändå ligger nyckeln i ditt sinne
Broder att vinna din brors förtroende
Dessa fem saker du måste
Sluta råna, stjäla, döda, fuska och ljuga
Bror kommer att ordna det
Åh bror kommer att ordna det
Bror kommer att ordna det
Bror kommer att ordna allt
Bror kommer att fungera det

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Brothers Gonna Work It Out Vi är glada!

KREDITER

Låten "Brothers Gonna Work It Out" skrevs av Willie Hutch. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Willie Hutch

Brothers Gonna Work It Out: ’’Översättning och text - Willie Hutch

Brothers Gonna Work It Out

Willie Hutch har publicerat en ny låt med titeln 'Brothers Gonna Work It Out' taget från albumet 'The Mack (Original Motion Picture Soundtrack)' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

8 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Willie Hutch

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!