Welcome To Babylon: Översätt på Svenska och låttext - Wood$ordeath

Översättningen av Welcome To Babylon - Wood$ordeath på Svenska och original text avlåten
Welcome To Babylon: Italiensk Översättning och text - Wood$ordeath Italiensk
Welcome To Babylon: Engelsk Översättning och text - Wood$ordeath Engelsk
Welcome To Babylon: Spanska Översättning och text - Wood$ordeath Spanska
Welcome To Babylon: Franska Översättning och text - Wood$ordeath Franska
Welcome To Babylon: Tysk Översättning och text - Wood$ordeath Tysk
Welcome To Babylon: Portugisiska Översättning och text - Wood$ordeath Portugisiska
Welcome To Babylon: Ryska Översättning och text - Wood$ordeath Ryska
Welcome To Babylon: Holländska Översättning och text - Wood$ordeath Holländska
Welcome To Babylon: Svenska Översättning och text - Wood$ordeath Svenska
Welcome To Babylon: Norska Översättning och text - Wood$ordeath Norska
Welcome To Babylon: Danska Översättning och text - Wood$ordeath Danska
Welcome To Babylon: Hindi Översättning och text - Wood$ordeath Hindi
Welcome To Babylon: Putsa Översättning och text - Wood$ordeath Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Welcome To Babylon - Wood$ordeath på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Welcome To Babylon
by Wood$ordeath

Yea yea, Welcome To Babylon
Went pop tat now im back in this bitch
Getting masked like eleven all blacks in this bitch
Go and get the pack no tax on the shit
In the back of the whip smoking gas in this bitch
Somethings goin on
Can't relax off this shit
But i like my life better when im higher than a bitch
Higher than a bitch
She always pack a bite
She a whole nother demon with WOODS in her life
Fuck what you heard of me
Bitches scream burglery
The way i be stealing their soul
Reap what i sow
Dont even worry i got this under controle
Bitch boy leaving with a with a snitch boy
Ever since a jit
I been i was the shit boy
Now the life lit boy
Diamond out the dirt
Can’t help that i was picked boy
But i can get you hurt mother fucker
Work motherfucker
I hop on the beat go berserk motherfucker
Cursed but ile make it work
Do it till the hearse
Done reverse on them bitches
Now they wanna make it work
Got a thirst for your blood
I just wanna make you hurt
Won't stop till i put all you bitches in the dirt
CASE CLOSED
Talk alotta shit till they can't blow
Run up in the function and i take souls
You dont wanna fuck with a menace
You get finished on the concrete bitch
Caution itinerary
Man this is victory
Sending my signal

While bending my soul up of bullets
And hearts while im pissing my skull sauce
In lethal destruction while breaking the walls
Dopest up its a wrap
Take a bitch soul its a trap
And you wanna kill you murder for this shit
They want smoke thats attack
Softer than the head than the dirt
We curse we bend
Now im running shit
Menaces running shit
Coughing up blood and shit
Leaving bodies stiff
Ten toes down no drip
Sleeping on me watch your head boy
ATTACKING HIS CORPES
NEGLECTED REMORSE
And letting them die now lets face and applause
Next to the cross
Bitches give us
The meaning of life and knocking you off
Exodus was very negligent
But a specimen playing hesitant
Then im heaven sent
And full of deficits
And now that death consists
So they will never witness
The motherfucking evil that the devil did
He gone run across the border like a mexican
NOW FUCK YOUR FACE
Run or proceed with this offer lets see
Maybe you chin with your nose and your teeth
This is a ritual
Shoutout to RITUVL
Flip up your body just like a reciprocal
This is the end
Goodbye my friend
Welcome To Babylon

Översättning på Svenska av låten
Welcome To Babylon by Wood$ordeath

Ja ja, Välkommen till Babylon
Gick pop tat nu im tillbaka i denna tik
Bli maskerad som elva alla svarta i denna tik
Gå och få paketet ingen skatt på skiten
På baksidan av piska rökgas i denna tik
Något går på
Kan inte koppla av den här skiten
Men jag gillar mitt liv bättre när jag är högre än en tik
Högre än en tik
Hon packar alltid en bit
Hon är en helt annan demon med TRÄ i sitt liv
Fan vad du hört talas om mig
Tikar skriker inbrott
Så jag stjäla deras själ
Skörda vad jag sår
Oroa dig inte ens jag fick detta under kontroll
Tikpojke lämnar med en med en snitchpojke
Ända sedan en jit
Jag varit jag var skitpojken
Nu livets pojke
Diamant ut smutsen
Kan inte hjälpa att jag blev plockad pojke
Men jag kan få dig såret mamma jävla
Arbet jävel
Jag hoppar på rytmen går berserk jävla
Förbannad men ile får det att fungera
Gör det tills lyftvagnen
Klar bakåt på tikarna
Nu de wa nna få det att fungera
Fick en törst efter ditt blod
Jag vill bara få dig att göra ont
Kommer inte att sluta förrän jag lägger alla dina tikar i smutsen
FALL STÄNGT
Prata alotta skit tills de inte kan blåsa
Kör upp i funktionen och jag tar själar
Du vill inte knulla med en hot
Du är klar på betongtiken
Varning resväg
Man detta är seger
Skicka min signal
Medan jag böjer min själ upp av kulor

Och hjärtan medan jag pissar min skalssås
I dödlig förstörelse medan du bryter väggarna
Doppa upp dess en wrap
Ta en tik själ det är en fälla
Och du vill döda dig mord för den här skiten
De vill ha rök som attackerar
Mjukare än huvudet än smutsen
Vi förbannar vi böjer
Nu kör jag skit
Trusor löper skit
Hostar upp blod och skit
Lämnar kroppar styva
Tio tår ner nej droppa
Sova på mig titta på ditt huvud pojke
ATT ANVÄNDA HANS CORPES
FÖRVÄNTAD ANMÄRNING
Och att låta dem dö låter ansikte och applåder
Nästa till korset
Tikar ger oss
Livets mening och att slå dig av
Exodus var mycket försumlig
Men ett exemplar som spelade tveksam
Då skickade jag himlen
Och full av underskott
Och nu när döden består
Så de kommer aldrig att bevittna
Det jävla onda som djävulen gjorde
Han sprang över gränsen som en mexikan
NU FUCK DIN ANSIKT
Kör eller fortsätt med det här erbjudandet kan se
Kanske hakar du med näsan och tänderna
Detta är en ritual
Shoutout to RITUVL
Flip upp din kropp precis som en ömsesidig
Detta är slutet
Hejdå min vän
Välkommen till Babylon

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Welcome To Babylon Vi är glada!

Wood$ordeath

Welcome To Babylon: ’’Översättning och text - Wood$ordeath

Welcome To Babylon

Wood$ordeath har publicerat en ny låt med titeln 'Welcome To Babylon' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Wood$ordeath

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!