My Nocturnal Serenade: Översätt på Svenska och låttext - Yohio

Översättningen av My Nocturnal Serenade - Yohio på Svenska och original text avlåten
My Nocturnal Serenade: Italiensk Översättning och text - Yohio Italiensk
My Nocturnal Serenade: Engelsk Översättning och text - Yohio Engelsk
My Nocturnal Serenade: Spanska Översättning och text - Yohio Spanska
My Nocturnal Serenade: Franska Översättning och text - Yohio Franska
My Nocturnal Serenade: Tysk Översättning och text - Yohio Tysk
My Nocturnal Serenade: Portugisiska Översättning och text - Yohio Portugisiska
My Nocturnal Serenade: Ryska Översättning och text - Yohio Ryska
My Nocturnal Serenade: Holländska Översättning och text - Yohio Holländska
My Nocturnal Serenade: Svenska Översättning och text - Yohio Svenska
My Nocturnal Serenade: Norska Översättning och text - Yohio Norska
My Nocturnal Serenade: Danska Översättning och text - Yohio Danska
My Nocturnal Serenade: Hindi Översättning och text - Yohio Hindi
My Nocturnal Serenade: Putsa Översättning och text - Yohio Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av My Nocturnal Serenade - Yohio på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av My Nocturnal Serenade
by Yohio

Everything I know is the melodies and symphonies
Everything  I know is the life without light
There's a longing inside my soul
And in the deepest void
Where time is but a scenery
I'll  be waiting for you
Darling,  look into my eyes
And tell me what's inside
Truth  be told my dear
You don't know what it's like
To leave it all behind
Take a step into the night
Hear  the voices singing, 'la-la-la-la-la'
Dancing gracefully to the beat of your heart
Until the morning comes
To steal you away
All I ever knew was that
You and me were meant to be
All I ever knew was the taste of your lips against mine
We were there for eternity
Now I am lost inside this everlasting reverie
And I'm losing my mind
Darling, look into my eyes
And tell me what's inside
Truth be told my dear
You don't know what it's like

To leave it all behind
Take a step into the night
Hear the voices singing, 'la-la-la-la-la'
Come away with me through the echoes of time
Until the morning comes
To steal you away
Darling, look into my eyes
And tell me what's inside
Truth be told my dear
You don't know what it's like
Take a step into the night
Hear the voices singing, 'la-la-la-la-la'
Come away with me through the echoes of time
Until the morning comes
To steal you away
You looked into my eyes
And brought me back to life
I still think of you
And the dark of the night
A silent lullaby
I'll be waiting here
Til the end of all days
My nocturnal serenade

Översättning på Svenska av låten
My Nocturnal Serenade by Yohio

Allt jag vet är melodier och symfonier
Allt jag vet är livet utan ljus
Det finns en längtan inuti min själ
Och i det djupaste tomrummet
Där tiden är bara ett landskap
Jag väntar på dig
Älskling, titta in i mina ögon
Och berätta vad som finns inuti
Sanningen ska sägas min kära
Du vet inte hur det är
För att lämna allt bakom
Ta ett steg in på natten
Hör rösterna sjunga, 'la-la-la-la-la'
Dansa graciöst i takt med din hjärta
Fram till morgonen kommer
Att stjäla dig bort
Allt jag någonsin visste var att
Du och jag var tänkta att vara
Allt jag någonsin visste var smaken av dina läppar mot mina
Vi var där för evigheten
Nu är jag förlorad inuti denna eviga vördnad
Och jag tappar sinnet
Älskling, titta in i mina ögon
Och berätta vad som finns inuti
Sanningen ska sägas min kära
Du vet inte hur det är

Att lämna allt bakom
Ta ett steg in på natten
Hör rösterna sjunger, 'la-la-la- la-la '
Kom med mig genom tidens ekon
Fram till morgonen kommer
För att stjäla dig bort
Älskling, titta i mina ögon
Och säg till mig vad finns inuti
Sanningen ska sägas min kära
Du vet inte hur det är
Ta ett steg in på natten
Hör rösterna sjunga, 'la-la-la-la -la '
Kom iväg med mig genom tidens ekon
Fram till morgonen kommer
Att stjäla dig bort
Du tittade i mina ögon
Och förde mig tillbaka till livet
Jag tänker fortfarande på dig
Och nattens mörker
En tyst vaggvisa
Jag väntar här
Till slutet av alla dagar
Min nattliga serenad

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten My Nocturnal Serenade Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!